Cehennem Ne Demektir?

2 Yorum

Videonun Metni

Cehennem nerededir ve hangi manaya gelir?

İnsanları korkutmak ve baskı altında tutabilmek adına öne sürülen "cehennem" olgusunun ortaya çıkışı araştırılırsa şaşırtıcı bilgilere ulaşılır.

Ge Hinnom ya da Gehenna... Acaba cehennem nedir ve neresidir? "Cehennem" sözcüğü Arapçadır. Kökeni İbranice "Ge Hinnom" ve Yunanca "Gehenna" sözcükleridir. Kötüler burada cezalandırılır. "Ge" İbranice "vadi" demektir. "Hinnom" bir özel isimdir ve vadinin adıdır. "Ge Hinnom", "Hinnom Vadisi" demektir. "Ge Hinnom" aslen "Ge Ben Hinnom"un kısaltılmış şeklidir. Hinnom Vadisi Kudüs'ün güney batısındadır.

Eski Yunan'da günahkarların ruhlarının cezalandırıldığı yer "Tartaros" adıyla bilinmesine rağmen İbranice'de "Ge Hinnom", Yeni Ahit'in Yunanca'sında ise "Gehenna" olarak anılmaktadır. Burası kötülerin yakıalrak cezalandırıldığı bir yerdir. Buradaki ateş sürekli yanmaktadır.

Putperest İsrailliler, oğullarını ve kızlarını buradaki ilahlara diri diri yakmak suretiyle kurban eder ve günah işleyenleri yine yakarak cezalandırırlardı. Ayrıca günahkarlara farklı usuller de uygulanırdı. Putperestler gelenekleştirdikleri bu uygulamaları vahşet olarak görmezlerdi. Bu yüzden tapınmaya güzel giysiler ve hoş kokularla gider, ateşin devamlılığını sağlamak için de yanlarında yağ götürürlerdi.

Cehennem'in dibinde Saydalılar'ın putu Aştoret, Moavlılar'ın putu Kemoş ve Ammonlular'ın putu Molek'in tapınakları bulunurdu. (Molek: Reforme edilmiş ve İslam'a geçirilmiş haliyle Melek) Sonraları Tevrat'ta çocukların Molek'e kurban edilmesi yasaklanmıştır. Tevrat/Levililer Bap 18/21: "Ve Molek'e ateşten geçirmek için zürriyetinden vermeyeceksin."

Tevrat'a göre Tanrı'nın gözünde İsrail Krallığı'nda çocukların ateşte yakılarak putlara kurban verilmesi iğrenç bir şeydi. Bu uygulamaya İsrail Kralı Yoşiya (M.Ö. 640 - 609) son verdi. Bundan sonra buada insan yerine çöpler yakılmaya başlandı. Ancak değersiz görülenler ile günahkarların cesetlerinin cenaze töreni düzenlemeksizin yakılmasına devam edildi.

Sonraki dönemde ortaya çıkan Hristiyanlıkla İsa'nın İncil'dei şu sözleri Hinnom Vadisi'yle ilgili anlayışın süregeldiğini destekler niteliktedir: Matta 10, 28: "Sizi öldürmeye gücü yeten fakat hayattan yoksun bırakmaya gücü olmayanlardan korkmayın; asıl sizi Hinnom Vadisi'nde tamamen yok edebilecek olandan korkun!"

Cehennem İslam'da ahireteki azap yerine verilen isimdir. Burası insanların dünyada işledikleri suçların (günahların) cezasını ödedikleri bir alandır. İslam dinine göre kafirler, müşrikler ve münafıklar öldükten sonra gidecekleri ahirette sonsuza kadar cehennemde kalacak ve azap göreceklerdir. Nisa 115: "Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir."

İnananlara korku vererek onları din temelinde yaşatmak için sunulan bu ürkütücülük Kur'an'da tam 116 kere tekrarlanır. Muhammed peygamber olduğunu ilan etmiştir. Her şeyin sahibi saydığı Allah'ın onunla beraber olduğunu bildirmektedir. Söylediklerine inanmayan ve muhalefet edenlerin sert tepkisiyle karşılaşınca da onları bin yıllardır süren bu geleneksel modelle korkutma ve etkileme yoluna gitmiştir.

Bakara 39: "İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır."

Kur'an'daki cehennem, niteliği itibariyla "Ge Hinnom"un kopyasıdır. Orada sürekli yanan ve sonsuza dek yanacak olan bir ateş vardır. Muhammed'in geleneği bozan uygulaması ise cehenneme çocuklar yerine "kadınlar"ı yakıştırmasıdır. "Bana cehennem halkı gösterildi; çoğunluğu kadınlardı" (Sahih-i Buhari, cilt 3, sh: 338, hadis no: 551)

İşte Müslüman, Hristiyan ve Museviler'in çok korktuğu Ge Hinnom'un şimdiki hali...

2 yorum:

  1. Şükürlər olsun. Kaç yıldır dinin yalanlarıyla uyutulduğumuz ruyadan uyandık

    YanıtlaSil
  2. O hadis yalan.,
    Cehennem kurulmadı daha,
    nasıl gösterilsin ?

    YanıtlaSil