Biz Kimiz?

Yorum Yok
Tanrı Var Mı?, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesine yeni yazarlar katarak gelişimini sürdüren bir blogdur. Blogun temel amacı, tamamen bilimsel yöntemler çerçevesinde ve seküler bir bakış açısıyla insanlığı ve evreni irdeleyebilmektir. Bu bakımdan, sitenin çıkış noktası olan 'tanrı var mı?' sorusunu tamamen yadsımadan, ama bunun biraz daha ötesinde bir sorgulama süreci işlemektedir. Blog, her ne kadar, dinler ve tanrılar üzerine yoğunlaşmış bir yapıyla kurulmuş olsa da, geçen yıllar içerisinde evrim olgusu burada da kendini göstermiş ve rahatlıkla görülebileceği gibi çeşitli alanlara yayılmıştır odak noktaları.

Blog, asla teist-ateist münakaşaları üzerine kurulmamıştır; yine aynı şekilde, teistlerin hassas değerleriyle alay etme amacını da gütmemektedir. Asıl amaçlanan, blogun çizdiği yolu doğru bulanlara bir 'kaynak' site sunabilmek ve radikal bir tutumdan uzak durarak ılımlı bir biçimde gerçek bir sorgulama ahlakıyla gerek felsefi gerek bilimsel bilgileri ortaya koyabilmektir. Kuşkusuz blogun içeriği ve yazarların görüşleri herhangi bir dini dogmaya bağlı değildir ve bu bakımdan yapılan sorgulama süreci teistik paradigmalara bağlı kimseler için rahatsız edici olabilir ve yanlış bulunabilir; bu durumda temennimiz, genel ahlak ilkelerinin dışına çıkmadan görüşlerin dile getirilmesi, bir sonuca bağlanma ve fikirleri kabul ettirme zorunluluğu içine girmeden iletişim kurabilmektir.

Bununla birlikte, blogda her ne kadar teistik birçok görüşün -göreceli- hatalı yönleri gösterilse de, blog ile verilmek istenen asıl mesaj, teistlerin tamamen yanlış yolda olduğu değil; teizm dışı farklı bakış açılarının da bulunduğudur. Diğer bir deyişle, Türkiye gibi müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede farklı açılardan konuyu ele alarak, basmakalıp iddialar üzerinden geleneksel inançlara bağlanmak yerine, bireyin kendi sonucuna kendisinin ulaşabilmesinin makul ve mantıklı olduğu kanaatindeyiz. Bu blog da, yine bu çerçevede, 'mahalle baskısı' adı altında düşünceleri baskılanan insanlara farklı bakış açılarının olduğunu duyurmayı hedeflemektedir.

Blog için belirtmek istediğiniz bir görüş veya düşünceniz varsa, Kişisel Görüş ve Düşünceleriniz adlı bölüme yorum yaparak bunları bildirebilirsiniz. Şayet blog yorumlarında görünmesini istemediğiniz görüş veya düşüncelerinizi bize bildirmek isterseniz, tanrivarmi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder