Bir Müslümanın El Kitabı

86 Yorum
Bir müslüman ile a-teist biri karşılaştığı, ve fikri anlamda tartışmaya başladığı zaman karşılaşılan en yaygın müslüman tavırlarını incelemek istiyorum. Ancak belirtmek isterim ki bu yazıdaki amaç her iddiaya yazı kapsamında cevap vermek değil; yaygın olan bu davranış tiplerini belirlemektir. Yine de azar azar da olsa gerekli bilgiler ve yönlendirmeler elbette olacaktır. Ancak bu cevapsız bırakış iddiaların cevabı olmadığı anlamına kesinlikle gelmemelidir. Her iddianın bir cevabı olduğunu ve sadece biraz araştırmak gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim.

1. Her müslüman önce Kur'an'ın mucizelerinden dem vurur. Bu mucize iddialarını iki sınıfta toplamak mümkündür;

a. Kur'an'da yazan evren hakkında verilen bilgiler
b. Kur'an'da yazan doğa üstü olaylara ilişkin mucizeler

a. Buradaki iddialar Kur'an'ın lafzına dayanılarak ortaya atılan, Kur'an'ın, bilimin yeni keşfettiği söylenilen bilgileri önceden bizlere bildirdiğidir. Bunların en yaygın olanları; 'evrenin genişlemesi', 'yedi kat yer ve gök anlayışı', 'iki denizin birbirine karışmaması' hakkında Kur'an'ın önceden bilgi vermesidir.

Tüm bu iddialar, üzerinde geniş araştırma yapılmadan deyim yerindeyse kulaktan dolma bilgilerdir. Bu iddialarda bulunan çoğu kişi sadece iddia üzerine ilgili ayeti okumuştur en fazla. Ne gidip farklı kaynakları araştırmıştır ne de bilimsel geçerliliğini incelemiştir ilgili mucize iddiasının. Oysa bu mucize iddilarına karşı yeterli düzeyde anti-tez oluşturulmuştur.

b. Buradaki iddialar Kur'an'da yazan ve insanların gerçekten olduğuna inandığı doğa üstü olaylardır. Bunlardan başlıcaları; 'denizin ikiye ayrılması', 'ayın yarılması', 'ölülerin diriltilmesi' gibi bilinen yasalara ve olgulara aykırı durumlardan ibarettir. Bunlar ilk iddia çeşitlerine göre çok daha ciddi ve kimi zaman da akıl dışıdır.

Buradaki iddianın temelinde aslında mucizlerin fizik yasalarından üstte olduğu ve fizik yasalarının delindiği yönündedir.* Bu da insanlık adına pek kabul edilebilir bir görüş olmamaktadır. Çünkü fizik yasalarının ihlal edilerek böyle doğaüstü olguların meydana gelmesi deney ve gözlemden uzaktır. Dolayısıyla da bu iddiaların gerçekliğine dair somut veriler bulunmamakta ve sadece inanç çemberinin içerisinde bir işe yaramaktadır bu iddialar.

2. Kur'an gibi muhteşem bir eserin yazılamayacağını ileri sürer müslümanlar. Ancak ne ironiktir ki bu iddiayı savunan kesimin çoğu ne Arapça bilmektedir ne de Kur'an'ı ciddi anlamda okumuştur. Bu yargıya varmak için hem edebî anlamda yetkin olmak hem de eseri baştan sona incelemek gerekir.

Oysa müslümanlar yine kulaktan dolma bilgiler ile çoğunlukla müslümanlar tarafından ortaya atılan bu iddianın hiç bilmeden ateşli savunucuları olmaktadırlar. Ancak Kur'an'ın mükemmel bir edebî karaktere sahip olduğuna karşı çıkanlar ve karşı çıkmasalar dahi onun gibi eser verilebilceğini savunanlar var.

Görüldüğü üzere buradaki durum sadece inanmak istediğin şeyi seçmeyle ilgilidir. Yine Kur'an için elimizde herkesin kabul edeceği bir iddia maalesef ki yoktur.

3. Müslümanlar bunların üzerine "Peki Allah yoksa nasıl olduk biz?" diye hemen bir çıkışta bulunuverirler.

Burada nasıl varolabileceğimizi açıklayan teorilerden elbetteki evrime atıfta bulunulur. Ancak bundan daha da önemlisi bizim yaratılmış olmamız dahi Allah'ın varlığına işaret değildir. Bizlerin varlığı bir çok ihtimal ile açıklanabilir.

4. "Ne yani maymundan mı geldik?" diye giriş yaparak evrime karşı çıkarlar ve evrim tartışmasına başlanılır. Bu tartışmaya giren hemen her müslüman Harun Yahya'nın yazdıklarına karşı sonsuz bir güven duyarlar ve bilim dünyasının evrimi artık yalanladığını sanırlar. Oysa hiçbiri açıp evrim hakkında başka bir kaynağa bakmaz. Başka bir kaynağa bakmayı bırakın Harun Yahya'nın yazdıklarının doğru olduğunu bile araştırmazlar. Oysa onun verdiği bir çok bilgi sahtedir ve çarpıtmadan ibarettir.

Evrim adına düşülen en büyük yanılgıları şu şekilde sıralayabiliriz;

a. "Maymundan mı geldik?"
b. "Bir proteinin oluşma ihtimali sıfırdır."
c. "Hücreler evrim ile açılanmayacak kadar karmaşık ve mükemmeldir."
ç. "Bilim evrimi inkar ediyor."
d. "Tesadüfen mi oluştuk?"
e. "Neden evrilmiyoruz artık?"
f. "Darwin bile evrimi reddetmiştir."
g. "Evrim sadece bir teoridir ve ispatlanmamıştır."
ğ. "Hiç bir ara fosil bulunamamıştır."
h. "Genetik evrimin olmadığını gösterdi."

Bu ve benzeri onlarca iddia üretilebilir. Ancak evrimden az çok anlayan biri bu iddiaların aslında ne kadar gülünç olduğunu görebilir. Bu iddialar taraflı bir kaynaklar inançları doğrulatmak adına edinilen bilgilerden fazlası değildir.

Eğer ciddi anlamda evrim hakkında bilgi edinilirse her iddianın bir cevabının olduğu görülür.

Bu aşamada bir dip not olarak müslümanların klasik cümlelerinden, şuna değinmeden edemem; "Sen atanın maymun olduğunu düşünüyorsan öyle düşün, senin atan maymun olabilir ama benim ki değil."

Bu cümledeki basitliği anlatmama bile gerek var mı bilmiyorum ama çoğu müslümanın bilimsel verilere bakış açısı maalesef ki böyle.

5. Müslümanlar bu aşamada felsefi olarak yaklaşmayı isterler olaya. Buna göre; big bang için gerekli maddesel yapıyı bir Tanrı'nın yaptığını savunurlar veya ruh gibi metafiziksel olguların bilim tarafından tespit edilip onaylandığını söylerler. Bunlarla birlikte her şeyin bir sebebi vardır veya evrenin bu mükemmel yapısının bilinçsiz bir şekilde oluşamayacağı da yaygın argümanlar arasındadır.

Buradaki tartışma hem çok engin bir niteliktedir hem de çok sığ bir niteliktedir. Çünkü insanoğlu tam olarak nereden gelip nereye gittiğini bilememektedir. Kişisel tercihler dışında somut bir cevap vermek mümkün değildir ve dolayısıyla bu varoluş sürecinin nasıl oluştuğu ve nasıl işlediği çok ilginçtir, tartışmalara yol açabilir. Ancak burada gözden kaçan ve tartışmayı sığlaştıran taraf; buradaki hiçbir cevabın Allah'ın varlığı için bir delil teşkil etmemesidir.

Diyelim ki; buradaki herhangi bir iddia cevapsız kaldı veya insanüstü bir yapının varlığının olma ihtimalini ortaya koydu. Bu bizi neden Allah'ın varlığına götürsün ki? İlk olarak akla gelen ve gelmesi gereken sadece insandan daha komplike bir yapıda olan canlı kolonisinin bulunmasıdır aslında. Çünkü en iyi cevap, bilinene en yakın cevaptır. Dolayısıyla üstün bir ırkın olma ihtimali Allah'ın olma ihtimalinden daha yüksektir. (Buradaki ihtimal nitel olarak değerlendirilmiştir)

Ayrıca yine varsayalım ki üstün ırk argümanı da çürütüldü. Bu yine de Allah'ın varlığı için bir şey ifade etmez. Çünkü yaratıcı gücün nasıl bir şey olduğu hala muammadır.

6. Teist inanca sahip olmayan biri şimdiye kadar olmuş tüm dinleri ve karmaşayı işaret ettiği an şu cümle dökülüverir çoğu müslümanda; "Tüm ilahi dinlerin Tanrı'sı birdir; Allah'tır."

İşte bu nokta oldukça can sıkıcıdır. Çünkü yine diğer dinlerden bihaber birinin böylesi bir bilgiyi savunması hoş bir davranış değildir. Bununla birlikte bu bilgisizliği dolayısıyla da dinlerin Tanrı'larının aslında temelde benzerlik gösterse de ayrıntılarda farklılıklar sergilediğini bilmezler müslümanlar. Sadece Kur'an'daki bilgiye dayanarak böyle bir düşünceyi savunurlar.

7. Müslümanlar Kur'an'ın iyilik emrettiğini, Kur'an'ın evrensel olduğunu ve dinin gerekli olduğunu söylerler. Oysa Kur'an'daki ahlak anlayışı çoğunlukla ilkeldir. Günümüzdeki insana yaraşır yaklaşıma uzaktır. Oysa müslümanların çoğunlukla gerici ahlak anlayışı onlar için doğru; bu ilerleyen ahlak anlayışı ise yanlış geldiği için Kur'an'ın doğru olduğunu savunurlar.

Dolayısıyla Kur'an bir çok yerde iyilik emretmekle beraber, kimi zaman teist olmayanların ahlak anlayışına ters emirlerde de bulunabilmektedir. Bu da Kur'an'ın her zaman iyilik emretmediğine ve bu bağlamda Kur'an'ın evrensel olmadığına işarettir.

8. Buradaki iddia çoğunlukla müslümanalrın düşünce yapsını ortaya koymaktadır ve bana göre en üzücü ve İslam'ın ne halde olduğunu gösteren söylemdir; "Ya varsa?"

Buna göre müslüman biri müslüman olmayan birine şunu söyler; "Sana göre Allah yok ve ben inanarak yaşasam dahi bir şey kaybetmem. Peki ya varsa? O zaman sen cehennemde yanacaksın.

Bu düşünce müslümanların çoğunun cennet için inandıklarının ve cehennem korkusuyla dinlerinden çıkmadıklarının aslında gizli bir göstergesidir. Tüm din ilişkisini çıkar üstüne kurmuş olan bu tarz müslümanlar tamamen nereden kar elde edebilirlerse oraya tapmaya eğilimlidirler.

İddialar daha da uzatılabilir ancak bu bile yeterince uzun bir liste oldu sanıyorum.

* İndeterminist bir şekilde mucizelere yaklaşıp aslında kuantum temelli boşlukların doldurulduğunu ve süperpozisyonlardan bir belirlilik meydana getirilerek mucize olduğunu savunanlar da vardır. Bunlara göre mucizeler fizik yasalarına aykırı değildir. Ama çok yaygınlık kazandığını söyleyemem bu görüşün.

Hayyam

86 yorum:

 1. Kuran la aramızda yaklaşık 1500 yıl var tabi onu uydurduğunu varsaydığınız Muhammedle, hani şu daha okuma yazma dahi bilmeyen çobanlık yapan Muhammedle,Kuran kendine güvenir öyleyse der hadi siz ilerici,okuma yazma bilen, aydınlar,alimler! Hadi bir araya gelin hatta şairler,hikaye anlatıcıları nekadar daha dostunuz varsa bir misliniz daha bir araya gelsin ve bizim indirdiğimiz kitabın aynısını yazın bakalım!!
  Ne müthiş iddia!!!

  Size göre kime ait bu iddia! Bizden 1500 yıl daha geride yaşamış olan meczup bir adama...

  O adam sapasağlam her dediğiyle aramızda ve milyarları peşinden sürüklemeye devam ediyor bunu da tesadüfle açıklayabilirmisiniz?

  Yada neden bunca yıl geçmişken hala tek kelimesi bile Kuran sözünün bir eşi olmayan bir eser ortaya çıkarılamadı bunu açıklayın?

  O okuma yazma bilmeyen adam meydan okumuş ya kendi dönemindekilere hadi onlardan daha zekiydi diyelim yada daha iyi evrilmişti,peki günümüzdekilere ne oluyorda bu adama hala yalancı demekten başka birşey yapamıyorlar?

  Siz okumadınız mı yoksa yazma bilmiyormusunuz belli biliyorsunuzda Kuran gibi bir kitap yazında yalancılığını öyle kanıtlayın işte deyin aynısını bende yazıyorum!!! Bizde size diyelim Peygamber!!!

  Yoksa denediniz de Kuranın bir eşini yazamadınız mı? ... Hadi yazın da milyarları peşinizden sürükleyin... siz yazında 1500 yıl sonra bile hiç bir bilim adamı yazdığınızın uydurma olduğuna kesin bir delil getiremesin...yeter ki yazında dünya döndükçe sizin kitabınız tartışılsın...milyarlar bir adamın yazdığının peşinde olsun...

  YanıtlaSil
 2. Önce iddiaları sıralayalım;

  1. Muhammed okuma yazma bilmiyordu.
  2. Kur'an'ın bir eşi daha yazılamaz.
  3. Kur'an milyarları peşinden sürükler.

  Şimdi cevaplarına geçeyim;

  1. Muhammed Kureyş kabilesindendi. Kureyş kabilesi ise o dönemdeki güçlü (bir anlamda elit) kabilelerinden biriydi. Dolayısıyla o kabileden olan birinin okuma yazma bilmemesi bugünün kraliyet ailesinden birinin okuma yazma bilmemesi gibi garip karşılanır.

  Bunun yanısıra Muhammed'e Muhammed-ül Emin dendiğini ve 25 yaşında amcası tarafından ticarete sokulduğunu ve ticaretteki başarı ve güvenilirliğinden ötürü bu sıfatı aldığını biliyorsunuzdur. Peki bu adam 25 yaşında başarılı ve güvenilir bir ticaret adamıydı ama okuma yazma bilmiyor muydu? Yani işleri yürütürken hesap yaparken nasıl başarılı olmuştur. Buna da bir mucize demeyin sakın.

  Yani Muhammed'in okuma yazma bilmesi zaten olağan durumdur. Sizler Muhammed'in okuma yazma bilmediğini nereden çıkardınız onu merak ediyorum.

  2. Cahiliye Dönemi diye geçen dönemde Arabistan'da şairliğin edebiyatın ön planda olduğunu biliyorsunuzdur umarım. Yani o dönemlerde edebi açıdan sağlam bir eser yazmak zor değildir.

  Gelgelelim Kur'an'ın eşi benzeri yazılmayacak olduğunu düşünmekte çok ilginçtir. Kur'an'ı eşsiz kılan özellik nedir ki, sadece bir metinler derlemesidir. Herhangi akıl almayacak bir üslup mu var? Buna bakacak olursak Harry Potter kitabının da eşi benzeri yazılamaz. Hatta edebi değer taşıyan hiçbir eserin eşi benzeri yazılamaz.

  Haa şimdi diyeceksiniz ki lafı çeviriyor eşini benzerini yazamadı. Bunun için de hemen şunu söylemeliyim ki "True Furqan" adıyla Kur'an eşi olduğu söylenen bir eser zaten yazıldı. Burada önemli olan yazılan eserin sizler tarafından zaten Kur'an'a denk gelemeyeceğinin düşünülmesidir, biz ne yazarsak yazalım sizler kabul etmeyeceksiniz.

  Bana kalırsa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Kur'an'dan kat kat iyi ele alınmış, profesyonelce hazırlanmış, içerdiği unsurlar da çok çok daha evrensel ve güzel bir ahlakın ürünü. Siz de İHEB gibi bir eser yazın bakalım.

  3. Hristiyanlık da milyarları peşinden sürükler. Ve daha da ilginci ne biliyor musnuz? Hristiyanlık'ın İncil'i tanrı sözü bile içermez. İncil sadece İsa'nın yaşamını anlatan havarileri tarafından derlenmiş (birbiriyle çelişen) metinlerdir. Ve buna rağmen dünyada 2 milyar insan bu dinin peşinden koşmaktadır. Ve Hristiyanlık 2 bin yıldır var.

  Şimdi şöyle düşünelim, insanların bir dinin peşinden koşmaları geçrekten de o din için bir ispat mıdır? Ya da Kur'an gibi bir metin olmasaydı dahi İncil gibi bir derleme bile zaten insanları peşinden koşturmayacak mıydı?

  Unutmayın insanlar bir şeylere inanma isteği duydukça onları rahatça kandırabilirsiniz. Olağanüstü şeylere ihtiyaç duymazsınız. Siz Hindistan'da ya da Çin'de neler tapıldığını duymadınız mı hiç? Tapınmak için aklı kullanmaya gerek duymuyor zaten insanlar.

  YanıtlaSil
 3. İncil,tevrat,zebur, kuran... bunlar zaten Allah tarafından indirilmiş olmaları dolayısıyla aemin olun bu kadar kişi tarafından bukadar inanılıyorlar... kaynakları birdir bunların daha sonradan yıllar içinde değiştirilmiş olmalarının da sebepleri çoktur tabi ama bu değişiklik ve tutarsızlık zaten bariz ve kanıtlanmıştır.
  muhammedin okuma yazma bilmediğini de pozitif bir bilim olan tarihten öğrendik.
  kaldıki okuma yazmada biliyor olabilir hadi olsun buna takılmaya gerek yok konu bu değil çünkü...

  The furqan yazıldı öylemi...amenna peki bu cahilliye dönemindeki adam kuranın Allah ın sözü olduğuba inandırabiliyorda neden çağın tüm teknılojisinden eskilerin metinlerinden hatta kurandan bile yararlanabilecek imkanlara sahip birinin yazdığı metin aynı etkileri yaratmıyor neden bunu yazan adam da asıl bu Allahtandır demiyor da insanlar bunu kutsalı yapmıyor... Eksiklik nedir?
  İHEB güzel bi metin de nereden yararlanmıştır acaba içeriğinde neler vardır ve Kurana ters düşen tarafları nelerdir?

  Kuranın kötülediği hangi eylemi iyiliyor?

  Diğer uzak doğu dinleri... ne farkeder islamdan haberi olmayan, olupta insanların müslüman olmasını engellemek isteyen yada islamı bilip müslüman olan, müslüman olup sonradan hristiyan olan yada başka bir felsefeye inan bunları ancak insan faktörüyle açıklayabiliriz çünkü bu dinamik bir yapıdır siz zannediyormusunuz ki her islamı seçenin tam bir imanla bu dini yaşadığını yada bir ateistin içinde acaba tanrı varmıdır? sorusunun olmadığını ama sorsnız biri tanrı Allahtır der diğeri yoktur der...

  sorun bunlar değildir sorun neden kuran gibi bir metinin kurandaki Allahı saf dışı bırakamamasıdır...

  Diğerleri ise yunan tanrıları yada çin felsefesi dikkat ederseniz bunlarda bir Allah kavramı yoktur iddia etmezler bunu ya tamrılar kavga eder yada zenginlikten sıkılmış bir prensin düşünceleridir inandıkları. kaç milyon insan dinini değiştiripte Zeusa tapmaya başladı söylermisiniz? bunların tartışılması anlamsız.

  sorun şu ki sizin gördüğünüz bu müthiş eksikliğe geriliğe rağmen hatta özgür olup kimseye hesap vermeme rahatlığı varken neden insanlar kendilerine bu eziyeti yapsınlarda her işi gözetleyen onları yargılayacak bir tanrı fikri ortaya atsınlar. Eski insanlar buna gerek duyuyorlardı hadi doğa olaylarına bir açıklama bulamıyorlardı ya şimdi ne değişmedi de bu din hala bu kadar insanı kendine çekiyor. Neden bu dinin insanların aklında yarattığı Allah fikrini bugünün müthiş bilim adamları yapamıyor kaldıkı bilim adamlarınında islamın tanıttığı Allaha inandıkları ortaya çıkıyor peki bunu nasıl açıklayacaksınız. Şöyle bir araştırın kaç önemli bilim adamının Allah fikrini doğruladığını ve kuranın da onun indirdiği kitap olduğunu kabul ederek müslüman olduğunu... Bunu bir bilim adamı neden yapar eğer herşey bilimle açıklanabiliyorsa... bunu da bilimsel olarak açıklayın insanlara... neden başka bir din değilde İSLAM hemde tüm oluşumların bilimle açıklanabileceği iddia edilirken...

  YanıtlaSil
 4. Senin temel sorunun objektif olamamak. Mesela Kur'an'da ben ahlaki açıdan eksiklikler olduğunu söylüyorum ancak sen hayır onlar eksiklik değil ilahi bir bakış açısı diyorsun.

  Ben Kur'an'ın metin olarak bir özelliği yok, zaten "cahiliye döneminde" insanları etrafında toplayan Muhammed daha sonra cihad anlayışı ile yani savaşla ve kanla yayılarak dini kitlelere kabul ettiren bir toplum var. Ama sen buna karşın neden bu kadar insan buna inanıyor diyorsun.

  Yunan tanrılarını beğenmiyorsun ama o yunan tanrıları döneminde olsaydın sen de o tanrılara tapacaktın ve en az allah kadar o tanrılar da sana mantıklı gelecekti. Şu an o tanrıların yanlış olduğunu düşünmen kolay çünkü dinin böyle söylüyor. Ben ise zaten şu an inandığın şeyin de doğru olmadığını söylüyorum. Yapmaya çalıştığım şey basit bir inkar veya yaratıcıyı yok saymak değil. İnsanların bir dönem çok tanrılı dinlere veya putlara tapması nasıl yanlıştıysa şimdi de tek tanrılı bir inanış yanlış. Ama bunu fark edemiyorsunuz. Ben bu yanlışlığı göstermeye çalışıyorum.

  Siz diğer kitapların da allah tarafından gönderildiğini düşünüyorsunuz ama bu sadece müslümanların düşüncesi. Çünkü diğer dindeki insanlar islam ile eş değer olmayı zaten kabul etmiyorlar. Müslümanların bu yaptığı küstahlıktan başka bir şey değil. Çünkü karşı taraftaki dinler islam ile diğer dinlerin asla birleşemeyeceğini özünün aynı olmadığını söyler ve haklılardır da.

  Bilim konusuna geleyim; Ulusal Bilim Akademisindeki bilim adamlarının yüzde 97'sinin dini yoktur. En azından agnostik, veya deistlerdir. Eğer bilim adamlarının bir bildikleri varsa hep bareber dinden çıkmanız gerekir.

  Ayrıca bilim her şeyi açıklayabildiğini iddia etmez. Şu an bile yüzlerce açıklanamayan şey vardır. Kaldı ki onlar açıklansa dahi dine inanan insanlar olacaktır. Çünkü bilimin açıkladığı evrende hayata bir kez geliriz ve ölürüz. Dahası yoktur. Adalet yoktur. Yüce güç yoktur. İnsanlar ise bunu kabullenmeyi istemez. Sonsuza kadar yaşayacağını adaletin olacağını vs. düşünürler. İşte dinin varolmasının seebbi insanların zaaflarıdır, korkularıdır.

  Yapmanız gereken islamın mutlak doğru olduğu düşüncesini bir kenara koyup acaba gerçekten hata mı yapıyorum diye düşünmektir. Ve tüm araştırmaları samimiyet ve objektiflik çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bunun bir zararı olmaz. Çünkü islam hak din ise yine doğru yola ulaşırsınız. Ancak değilse en azından yanlış bir bilgiden kurtulmuş olursunuz.

  YanıtlaSil
 5. "a. Kur'an'da yazan evren hakkında verilen bilgiler

  a. Buradaki iddialar Kur'an'ın lafzına dayanılarak ortaya atılan, Kur'an'ın, bilimin yeni keşfettiği söylenilen bilgileri önceden bizlere bildirdiğidir. Bunların en yaygın olanları; 'evrenin genişlemesi', 'yedi kat yer ve gök anlayışı', 'iki denizin birbirine karışmaması' hakkında Kur'an'ın önceden bilgi vermesidir.

  Tüm bu iddialar, üzerinde geniş araştırma yapılmadan deyim yerindeyse kulaktan dolma bilgilerdir. Bu iddialarda bulunan çoğu kişi sadece iddia üzerine ilgili ayeti okumuştur en fazla. Ne gidip farklı kaynakları araştırmıştır ne de bilimsel geçerliliğini incelemiştir ilgili mucize iddiasının. Oysa bu mucize iddilarına karşı yeterli düzeyde anti-tez oluşturulmuştur."


  Yukarıdaki açıklama tatmin edici mi ?

  YanıtlaSil
 6. Evrenin genişlemesi haakındaki Ayete ve tefsirine bakmak lazım... ZARİYAT SURESİ

  Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn(mûsiûne).
  47- Biz, semayı bir kuvvetle bina ettik. Biz onu genişletmekteyiz.
  48- Biz, yeryüzünü yaşamaya uygun bir şekilde döşedik. Ne güzel dö-şeyiciyiz.

  Biz göğü, güç ve kuvvetimizle yükselttik. Şüphesiz ki bizler o göğü ge­nişletenleriz. O. yarattıklarımızı ve yaratacaklarımızı içine alacaktır. Biz, yeryüzünü de yaratıklar için bir döşek gibi yaydık. Biz, bu yaratıklar için ne güzel be­şik yapanlarız...

  ŞİMDİDE AYETTE GEÇEN KELİMELERE BAKALIM...
  1. ve es semâe : ve sema, gökyüzü
  2. beneynâ-hâ : onu biz bina ettik
  3. bi eydin : bir kudretle, büyük bir kuvvetle
  4. ve innâ : ve muhakkak ki biz
  5. le : elbette
  6. mûsiûne : genişletici olan

  Görüldüğü gibi musiune kelimesi ayette geçiyor , Ve manası genişletmek , Şimdi gökyüzü ve semadan ve kudret ve kuvvet sahibi Allahtan bahsedilirken genişletme kelimesinin bu ayette ne işi var... Tefsirciler, bu gökyüzünün genişlemesi olayı ortaya çıkmadan önce bunu bilmiyorlardı ve bu genişleme kelimesini farklı tefsir etmişlerdi çünkü gökyüzünün genişlemesi keşfedilmeden önce anlaşılamazdı söylenseydi bile. Şimdi Eski tefsircilere bakalım ne söylemişler...Genişlemeden bahsedenler var..

  "Ve muhakkak Biz genişleticileriz." İbn Abbas güç yetirenleriz, kudret sahibi olanlarız, diye açıklamıştır. Biz genişlik sahibi kimseleriz, diye de açık­lanmıştır. Semayı ve başka varlıkları yaratmak dolayısıyla, yaratmayı diledi­ğimiz herhangi bir şey sebebiyle Bize darlık gelmesi sözkonusu değildir. Şöy­le de açıklanmıştır: Bizler yarattıklarımızın rızıklarinı genişletenleriz. Bu açıklama da İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. el-Hasen: Güç yetirenleriz di­ye açıklamıştır. Yine ondan rivayete göre; Biz yağmur ile rızkı genişletenle­riz, diye açıkladığı nakledilmiştir. ed-Dahhak dedi ki: Biz sizi zengin kılan­lar, İhtiyaçtan kurtaranlarız, demektir. Bunun delili de: "Eli geniş olan ken­di halince" (el-Bakara, 2/236) buyruğunda aynı kökten gelen lafzın "zengin olan" anlamında kullanılmış olmasıdır.

  Şimdi tekrar soruyorum , Bu ayette (genişletme) kelimesinin ne işi var..... GÖKYÜZÜNÜN GENİŞLEMESİ BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANDIKTAN SONRA ANLAŞILDI ALLAHIN BU AYETTE NEYİ KASTETTİĞİ...

  Ben burda şunu anlıyorum , Bu ayette bize gösteriyor ki, Kuran bir mucizedir, Acaba bu ayette daha bizim keşfedemediğimiz kaç gerçek var... Ayet ortada bilimin yeni açıkladığı şeyi Allah açıkça söylemiş ama tabiiki insanlar bunu anlayamamış Bu, kuranın bütün zamanlara gönderilen bir kitap olduğununda delilidir. Bir ayette birden çok fazla anlamın çıkarılması ve olması kuranın mucize ve Allah sözü olduğunun ap açık delilidir.. Ama materyalistler bunu anlamaktan çok çok uzaktalar maalesef... Onlar bundan allahın kendini ifade edemediğini anlar , Gün gelecek onlarda anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak...

  YanıtlaSil
 7. Sizi ne kadar tatmin eder bilmiyorum, lakin karşıt görüş olarak bu surenin aslında bir mucizeyi işaret etmediğine dair şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim: http://www.mucizeyalanlari.com/evrenin-genislemesi/

  YanıtlaSil
 8. Verdiğiniz linkteki yazı tatmin edici nitelikte değil. Yazıda Zariyat/47'de geçen kelimenin mekansal genişleme manasında kullanılmadığı iddia ediliyor. Kur'an'da (و س ع) kökünden türeyen bu kelime, şu ayetlerde mekansal genişlik manasında kullanılır: (Nisa-97, Ankebut-56,Zumer-10 Zariyat-47)

  YanıtlaSil
 9. Sayın Gökhan,

  Nisa 97, Ankebut 56 ve Zumer 10'da 'vav-sin-ayn'dan türemiş olan ve 'vasiaten' olarak geçen kelime, 'dad-ra-elif' kökenine sahip 'yeryüzü' ile birlikte kullanılarak bir tamlama şeklinde 'Allah'ın yeryüzü geniş(tir)' olarak kullanılmıştır.

  Zariyat 47'de ise, yine 'vav-sin-ayn'dan türeyen 'geniş' kelimesi, yukarıda belirttiğim gibi bir tamlamayla birlikte kullanılmadığı gibi, 'musiune' olarak geçmekte ve söz konusu diğer ayetlerle birebir benzerlik göstermemektedir.

  Kuşkusuz ayetlerdeki 'geniş' kelimesi ortak kökten türemiştir; ancak bu, mecaz ve gerçek anlamlarının da birebir örtüşmesi anlamına gelmez. Öte yandan, Kur'an'daki kullanım alanları da tamamen aynı maksatla, aynı şeyi işaret etmek için kullanılmıştır diyemeyiz.

  Son olarak, Diyanet başta olmak üzere, birçok din bilgini, Zariyat 47'yi 'Big Bang'ı destekler bir kozmolojik genişleme' olarak değil, yaratıcının 'geniş ve kudretli' gücü olarak yorumlamaktadırlar. Yine de, bunu, kozmolojik bir mucize iddiası olarak görmek isterseniz size doyurucu bir kanıt sunmak pek mümkün olmayacaktır gibi. Bu bakımdan, olaya inanç çerçevesinde değil de, rasyonel bir sorgulayışla yönelmenizi salık vermekten başka çarem yoktur.

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 10. Sn. Hayyam

  Evet, ayetler aynı değil. "Vasiaten" ve "Musiune" aynı kökten farklı formda, farklı ayetlerde geçen kelimeler.

  Kelimeler ve kökleri belirli bir çok manaya gelebilir. Bu manalardan hangisinin seçilmesinin uygun olduğunu cümlenin bağlamına bakarak yine Kur'andan anlarız. Kelime yeryüzü ile birlikte ve ayrıca hicret/göç v.b. gibi kelimelerle bağlantılı olarak kullanıldığında anlamlarından genişleme manasının kullanıldığı ve böyle bir anlamın bulunduğu netleşiyor.

  Zariyat/47'de de "Musiune" kelimesi göklerle bağlantılı ve ayrıca kelimenin bir diğer manası olan "kudret/güç" ayette farklı bir kelimeyle (bi eydin) zaten ifade ediliyor. "Musiune" sözcüğünün manasının bu bağlamda genişleme olduğunu ve bu manaya özellikle dikkat çekildiğini düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 11. Sayın Gökhan,

  Tam bu noktada, ayeti tek başına ela almak yerine, sure içindeki bütünlüğüyle görmek gerektiğini de söylemeliyim.

  Zariyat 47'den önce konu, kavimlere karşı Allah'ın verdiği ibret dersleridir. Şöyle ki, sapık kimse ve kavimleri denizde boğmak, onlara rüzgar göndermek ve onları yıldırımla çarpmak gibi cezalar uyguladığı belirtiliyor. Yani hakk'ın sözünden çıkanların başlarına kötü işler geldiği belirtiliyor ve hemen Zariyat 47'de "Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter." deniyor ve 48. ayette "Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz." deniliyor ve daha sonra Muhammed'in uyarıcı olduğu ve Allah'tan başka ilahlara tapılmaması gerektiği söyleniyor.

  Şayet sureyi bir bütünlük içerisinde irdeleme tutarlılığına sahipsek, buradaki 'geniş'in, 'bi eydin'in eş anlamlısı olarak değil; ve fakat, en azından onun pekiştireci olarak görmeli ve Diyanet çevirisine ve bu minvaldeki çevirilere sadık kalmalıyız. Zira, söz konusu ayetler, Allah'ın gücünün kudret ve genişliğini gösterme amacıyla oraya konmuş gibi görünmektedir. Şahsen buradaki ifadeden, 'kozmolojik bir mucize'ye varılma fikrini fazla zorlama buluyorum, nitekim bütün meal uzmanları da aynı çeviride birleşmeyerek (çok köklü olmasa da farklı yorumlar vererek) farklı anlamları katarak, en azından belirsiz ve yoruma açık bir betimleme bırakmışlardır.

  Bu koşullar altında, ilk başta da dediğim gibi, sizin irdeleme ve kabullenme yetinizle ilgili bir durum devreye giriyor. Şahsen bunu bir mucize olarak görme ve yorumlama istek ve kabiliyetinizi anlamıyor değilim; ama en yapıcı yaklaşımımda bile, bunun, yeterli bir mucize karinesi sayılamayacağı yönünde kanım.

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 12. Sn. Hayyam
  Bu noktadaki söylediklerinize katılıyorum. Kur'an bir bütün olarak düşünülmeli. Hatta ayetleri, sadece bulunduğu surelerdeki bağlamında değil tüm Kur'an bütünlüğünde ele almak gerekiyor. Ve hatta sadece Kur'an bağlamında da değil tüm doğal yapılar içinde yani yaratılmış ayetler/tabiat ile de bağlantı kurmamız lazım.
  Sure bütünlüğündeki ibret dersleri konusunda düşünecek olursak Zariyat/47'deki "musiune" sözcüğü sizinde söylediğiniz gibi kudret/güç manasını içermeli. Hem şu anda yaşayan bizler için ve hem de 1434 sene evvel ve buntarihker arasında yaşayan ve uzay hakkında çok az bilgiye sahip olan insanlar için. O zamanlar göğün mekansal genişleme manası belkide fazla önemli değildi. Geçiştirildi. Önem verilemedi, ezberler bozulamadı ve sadece diğer mana alınıp kullanıldı. Şimdi aynı yanlışı bizim de mi yapmamız gerekir?
  Diyanet veya farklı çevirilere sadık kalmak onların düşebilecekleri hataların peşinen kabulu olur. Bence bu sadakat çok tehlikeli ve tam olarak geriletici bir sonuç doğurur. Zaten görünürde de bu güne kadar böyle olmuş.
  Akla, Kur'ana ve tabiata uygun Allahın Kur'an da kullandığı her türlü farklı kelimenin doğal anlamları ayrı ayrı değerlendirilmeli. Aklı, ezberlenmiş sınırlar içine sokmamalı. Evet, "Musiune" kelimesi Allahın gücünün ve kudretinin genişliğini gösterir. Aynı kelimenin doğal ve farklı olarak mekansal veya kozmolojik genişleme anlamı ve bu mananın kullanılışının inceliği de bu gücün göstergesi.
  İrdeleme-me ve peşin kabullenme tavsiyesi niteliğindeki yazınızın katıldığım güzel yanlarıda var. Her gördüğünü anlamadan, araştırmadan mucize diye kabul edenler ne kadar gülünçse alenen ortada olana göz yumanlar da o kadar gülünç.
  Sygılarımla.

  YanıtlaSil
 13. Blogunuzda yayınlanmış yorumdaki hatalı kelimeleri veya paragrafları düzenlemek için "düzenle" seçeneği var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne yazık ki böyle bir seçenek mevcut değil Sayın Gökhan.

   Sil
 14. Sayın Hayyam, 7.maddede demişsiniz ki:
  "7. Müslümanlar Kur'an'ın iyilik emrettiğini, Kur'an'ın evrensel olduğunu ve dinin gerekli olduğunu söylerler. Oysa Kur'an'daki ahlak anlayışı çoğunlukla ilkeldir. Günümüzdeki insana yaraşır yaklaşıma uzaktır. Oysa müslümanların çoğunlukla gerici ahlak anlayışı onlar için doğru; bu ilerleyen ahlak anlayışı ise yanlış geldiği için Kur'an'ın doğru olduğunu savunurlar."

  Kuran'daki ahlak anlayışı ilkelse, günümüzdeki insana yaraşmıyorsa, müslümanlar gerici ahlak anlayışına sahipse, ilerici dünya Avrupa'nın, ilerleyen ahlak anlayışı, eşcinsel evliliği yasal hale getirmesi(örn. erkek erkeğe evlilik), sizce günümüzdeki insana yaraşır bir ahlak anlayışı mıdır ?
  Yoksa bin yıllar önce varolmuş Lut kavmine doğru evrilen, apaçık bir gericilik midir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Bilal,

   Eşcinsel evliliklere veya birlikteliklere kesinlikle karşı değilim. Kimsenin cinsel seçimini kınama,, ahlaksız bulma ve belli bir kalıba sokma hakkı yoktur. Ancak cinsel seçim özgürlüğü kıstasında şunlara dikkat etmek gerekir ki, kötü niyetli çıkarımlarda bulunulmasın: Çocuklarla cinsel birlikteliği veya tecavüz olaylarını bu özgürlük kapsamında değerlendiremeyiz; çünkü ilişkinin taraflarından biri istem dışı zarar görmektedir. Yani, bir cinsel birlikteliğin, tüm taraflarca onanması ve istenmesi gerekmektedir. Ancak şu da önemlidir: Böyle bir istek, geleneklerin ezici gücü kapsamında ortaya çıkmamış olmalıdır. Şöyle ki, bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi, tamamen cinsel seçim özgürlüğü sayılamaz; çünkü kadınların yetiştirilme tarzları ve erkeklerin ataerkil ahlak anlayışı, cinsel seçim özgürlüğünü tamamen bloke etmekte, bunu bir dayatmaya dönüştürmektedir.

   İşte bu bakımdan, eçcinsel evlilikler başta olmak üzere, cinsel birliktelik seçimlerini asla ayıplamama taraftarıyım. Bu ilişki çeşitlerinin benim cinsel anlayışıma uymuyor oluşu hiçbir şeyi değiştirmez. Şayet bireylerin özgür olmasını istiyorsak, onların yaşam hakkının bir parçası olan, cinseliklerini özgürce yaşamaları kısmını da büyük bir olgunlukla karşılamamız gerekir.

   Peki, diyeceksiniz ki, bunlar topluma zarar vermiyor mu? Bence kesinlikle vermiyor. Mesela gerçekten de eşcinsel evlilikler tüm dünyada serbest bırakılsa, kimi toplumların ilk zamanlar sergileyeceği şiddet içeren eylemlerin dışında, toplumsal birlikteliğe bir zarar geleceğini sanıyor musunuz? Yani şu anki dünyanın ve toplumların tek temel problemi eşcinsellik mi? Bana göre, hükümetlerin kendi çıkarları için başka hükümetlerle askeri bir savaş içerisinde olması ahlaksızlıktır ve insanlara zarar verir. Aynı şekilde, mahalle baskısı şeklinde bireylerin gelenek ve göreneklere uymayan yanlarını gizleme zorunda bırakılması ahlaksızlıktır. Veya, kamu kurum ve kuruluşlarında açık bir biçimde dönen kadrolaşma, sınav rezaletleri, baskıcı devlet otoritesi, azınlıkların ezilmesi vs. ahlaksızlıktır. Şayet tüm bunlar toplumların ahlakını bozmuyorsa, eşcinsel evlilikler hiç bozmaz.

   İşte yukarıdaki yazıda da kastettiğim buydu: Belli bir din veya muhafazakar anlayışta bir gelenek, ortaya sabit bir ahlak anlayışı çıkarır. Oysa bu anlayışın çıktığı zaman, birey özgürlüklerinin pek de ileri seviyede toplumlarca kabul edilmediği zamanlardı. Ve sekülerleşme sebebiyle, ahlak anlayışı da, bireylere daha fazla özgürlük veren bir yapıya bürünmektedir. İşte bu baştaki sabit ahlak anlayışı, bu gelişmeyi ahlaksızlık olarak addeder. Dolayısıyla da, muhafaza ettiği değerlerin iyi olduğunu zannederken, insanların kendi haysiyet ve özgür yaşama ilişkin çabalarına ket vurur.

   Saygılarımla.

   Sil
 15. Aşağıdaki ve bunlara benzer cümleler Din’en doğru mudur?

  Çok şükür bir şehidimiz yok.
  Çok şükür askerler yaralı kurtuldu.
  Çok şükür askerlerimiz yara almadı.
  Çok şükür sakat kalan askerimiz yok.
  Şehitlerimiz için üzgünüm.

  YanıtlaSil
 16. Diğer yarım dizisi. Dizide bir imam var. Allahçım diyen bir oyuncu, türban, türbe vs.

  http://blog.radikal.com.tr/sinema-film-kritikleri/diger-yarim-64563

  http://www.youtube.com/watch?v=7FuOVP47LDM#t=5866

  Zaman 1:37:45. islam felsefesi kitabı.

  Bu dizi ne demek istiyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://www.youtube.com/watch?v=SO3OH2h2p8w

   Sex yazıyormuş. Ha sex yazıyor ha hurma. Ne var bunda. İkiside aynı şey değilmi?

   Bu dizide birşey var. Bu dizi İslam çelişkileri ve müslüman ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarıyor.

   Dizinin ismi diğer yarım. Her müslümanın bir diğer yarısı (diğer tarafı, bilinmeyen tarafı, kendi içinde ayrıştığı taraf, bir konuda ikiye bölünmesi, ikiyüzlülüğü vb. gibi) vardır.

   Dindar anne, dindar olmayan (belki ateist bile olabilir) baba. dindar dede, olmayan nene. Camide başka içinde başka bir imam. Oyun salonunda oyun oynayan imam. Zengin baba, zengin olmayan anne. Ayrı tarz, kültür, vs. diyor, kardeşlik diyor. Dindar olmayan bir imam oğlu var. Kapalı kız istemiyor. Dindar olmayan Dj var, kapalı kıza aşık olacak gibi. Allahla farklı konuşma var. Türbeye gidiliyor, kızın annesine kavuşmaması için dua ediliyor, duanın kabul olması için (rüşvet gibi) yoksul doyurulcağı söyleniyor. Fala bakılıyor. Ffalda kısmet açılacak diyor. Ama bir yardım yapman lazım deniyor. Kimsesiz çocuklara yardım ediliyor. Anne baba kutsallığı işleniyor. Çocuklar camide mikrofon tutup şarkı söylüyor. İyilik yapmak denize atmak, yaranamamak var. Dizide ayrılığın (boşanmanın) neden olduğu henüz yok. Bence neden İslam.

   Sil
  2. Diğer yarımdaki erkek oyuncu (orhan kılıç) Ateist değilmiş. Neyse. Hiç ateist görmüyoruz dizilerde filmlerde, nedense? Halbuki ateistler hayatın içinde, hayatın her alanında etkileyici olarak faaller. Bence izlediğimiz bir çok sahne, rol ateizm sahnesi, rolü. Bir müslümanın yapmayacağını söyleyeceğini ateist, ateistin yapmayacağını söyleyeceğini müslüman yapar mesela.
   Dizilerde filmlerde İyi rolleri ateistlere kötü rolleri müslümanlara layık görüyorum.
   Bu zamanlara kadar dizilerde filmlerde ateist görmedik dimi?
   Bir tek Samanyolu dizilerinde var galiba. Oradada sonradan inanma başlıyor yada kişi ölüyor. Oyuncu iyi roldeyse müslüman oluyor, kötü roldeyse ölüyor. Fethullah hoca bu dizilerini derslerinde bahsediyordur. İsimleri senaryoyu bi bir zah ediyordur. Acaba ne diyodur.

   Dizilerde geçen kişiler olaylar kurumlar vs. TAMAMEN! hayal ürünü müdür? Hemen hemen evet gibi.

   Arka sokaklar. Öyle polis, öyle bir emniyet yok.
   Muhteşem yy. Öyle padişah, öyle karısı öyle oğlu yok. evlat damat dayı amca idamı yok.
   Osmanlı dizileri. Öyle bir Osmanlı yok.
   Kurtlar vadisi. Öyle kişiler, olaylar, komplolar, kurumlar, kurtlar, çakallar, aslanlar yok.
   Kişi şehidlik için dua ediyor, olamadı diye ağlıyor, Öyle insan yok. Vatan için seve seve ölen yok, si si ölen var.
   Öyle asker, öyle özel harekat, öyle polis, öyle vali, öyle başkan, öyle kaymaka, öyle bakan, öyle başbakan, öyle cumhurbaşkanı vs. yok.
   Öyle jitem, mit vb. yok.
   Ülke için öldüren bir grup yada kurum yok
   Dizlerde Geçmiş. Öyle bir geçmiş yok. Gelecek. Öyle bir gelecekte yok.
   Dizilerde müslüman. (Ör. Ömer baba.) Öyle müslüman yok.
   Dizilerde İslam. Öyle İslam yok.
   Dizilerde ateizm, ateist. Öyle ateist, ateizm yok.
   Öyle töre, öyle aşk, öyle sevişme, öyle eş, öyle arkadaş, öyle dost, öyle fahişe, vs. yok.
   Küfür. O kadar küfür eden insan yok.
   Duygusallık. Öyle duygusallık, duygusal insan yok.
   İki tane şehid kalkıyo askeri uyarıyo, yol gösteriyo, suçluyu, tuzağı, suç aletini, delili vb. gösteriyo. Öyle olay yok.
   Rüyada olacaklar görülüyo, olay çözülüyor, vs. Yok.
   Kişi (aşığıyla, düşmanıyla, dostuyla vs.) yanındaymış karşısındaymış gibi (hayali) konuşuluyor. Yok.
   Öyle terörist, öyle lider, öyle hedef, öyle amaç, öyle mafya, öyle para, öyle alış, öyle veriş, öyle örgütler yapılar yok.
   Öyle kürt, öyle türk, öyle amerikan, öyle çinli, öyle israilli, öyle zengin, öyle fakir, hırsız, tecavüzcü, gaspçı, tinerci, hasta, psikopat, doktor, hakim, savcı, avukat, mühendis, berber, bakkal, çakkal, sanatsever, vatansever, insansever, hayvansever, cansever, kansever vs. yok.

   Bir gün gerçekleri izlermiyiz? Sanmıyorum. Gerçekler gizlidir.

   Sil
  3. Kurtlar vadisi, kızıl elma, ötesiz insanlar, küçük gelin, şefkat tepe, tek türkiye, nizama adanmış ruhlar. Bunlar aklıma gelen. Bu dizilerde başrol oyuncuları hep evlatlık. Nedendir?

   Sil
  4. Ayrıca yukarıda saydığım dizilerde senaryo ilişki fazla sanırım. Dizilerde isimlerde özel seçiliyor. İsimlerde ilişkili oluyor. Mesela hep rus için igor kullanılıyor.

   Sil
  5. https://www.youtube.com/watch?v=bQPfDx5Qr5A&list=PLqbSAuXQLecleCfY7WoWgQFS8_FV_XmKA#t=1210

   Karadayı dizisi. Cenaze sahnesi. Bacak gösterisi.

   Bu sahneye bir açıklama yapamadım. Duyguyu dağıtmak için mi, Dini bir mesele mi, bir mesaj mı. ne acaba?

   Cenaze sahnesini tam yaşayamadım ben mesela. Tam böyle duyguyu iyice sindirecem bu bacala dağıldım gittim mesela.

   Biri cenazede kadını böyle görse abdest gider.

   https://www.youtube.com/watch?v=VF7-HCrAhX4&list=PLiO5CoxJz7qvWgXQcCmkbVkr8U6GSrV5d&feature=player_detailpage#t=2540

   Dünya’da en çok gündemde olan Din, İslam.

   İslam’ın Dünya’ya tesir etme durumu. Bunu engellemek (Zamanında bu düşünülüp Kur’an’a da kondu.) için örgütler (ör. IŞİD) kuruldu.

   İslam, islam dışı dinlerdekilere terör deniyor ve o insanlar İslam’dan nefret ediyor. Şeriatta bunu destekliyor. Şeriatta bir terör deniyor. (Devlet idamı terör sayılmıyor, bu unutuluyor) Bütün mesele insanların araştırmasını engellemek, gerçeği öğrenmesini gerçeğe ulaşmasını engellemek. Araştırmaya başlayan insan Din’den çıkmaya adaydır çünkü. Bu düzenin yaşaası için, bazı insanların ölmesi lazım. Bu Dünya’nın kaderi bu. Ölüm deyince tabiki sadece terör örgütleri değil. kenar mahallenin bir cinayeti bile düzenin yaşaması için.

   Her cinayet ayettendir.

   Sil
  6. Kurtlar vadisi ışid boğaz kesme sahnesini oynamadı. !!! Ya da oynadı ama kanal d orayı kesti. Kesmiş olması büyük ihtimal,çünkü anlaşılamadı orası. Atlama belirtisi var. Neden kesti yada neden oynanmadı? Bilinçlenmeyi engellemek mi?

   Işid in boğaz kestiğinden bir çok kişinin haberi yok. Belki IŞİD’den bir çok kimsenin haberi yok.

   Anneme sorsanız Dünya’dan haberi yok. Babama sorsanız çok fazla br şey söyleyemez. Kardeşime IŞİD’in açılımını sorun bilmez. Teyzeler, halalar, enişteler derken pek bir şey çıkmaz. Dedem ninem zaten bihaberdir. Memlekettekiler/köydekiler zaten sıfır.

   Boğaz kesme videolarının internette mevcut olduğundan haberi olanlar belki % 10-20.

   Sonuç olarak IŞİD vb. terör olaylarına hakim olan insan sayısı çok çok az. Türkiye'nin yarısına yakının bu konuda bilinçli olduğunu sanmıyorum.

   IŞİD’den haberi olmayan Dünya nüfusu? Buna rağmen IŞİD’in devamlılığı?
   IŞİD hakkında hangi müslümana sorsanız onlar müslüman olamaz/değil der. Peki diğer müslüman ülkelerde ne deniyor. IŞİD'i destekleyen insan nüfusu kaç? Bunlardan bahseden yok. Eğer IŞİD'i islami görmeyen nüfus, müslüman nüfusunun & 80 civarına geliyorsa IŞİD nasıl devam edebiliyor, niye devam ediyor?
   IŞİD gittikçe büyüyor diyen medya doğru mu söylüyor, ne yapmaya çalışıyor?

   Sil
  7. Reaksiyon (dizi) iyi gibi. İslam dizide yok (bence var ama belli etmiyor, hissettiriyor), Daha doğrusu bu dizi bir şeyler hissettirmeye çalışıyor gibi. Daha olgun bir dizi. Kurtlar vadisi gibi psikolojide olan bir dizi değil. Oyuncular iyi. Arada abartsada (her dizide mecbur olacak) bu dizi gerçekten bir şeyler söylemek istiyor. Daha ciddi bir dizi. Erdal Beşikçioğlu askerken bir ölüme şahit olmuş. Oradan kalma bir kafa var onda hala sanırım. Birşeylere kızıyor. Bu dizi dikkat edilirse, (Türküyenin % 40’ı anlar) bir şeyleri dürtüyor. Edebiyat felsefe yapmıyor. Aşkı çocuksu yaşamıyor sanki. Öyle pamuk şekerli aşklar filan yok. Daha olgun bir aşk var. (Aşk olmasa iyi olurduda aşksız olunca müslüman seyretmez.)

   Sil
  8. http://www.pufterem.com/2014/10/23/bu-da-oldu-rekasiyon-dizisinin-behzat-csi-maun-suresinin-son-ayetini-degistirdi/

   reaksiyonda islam yok dedim. sonra sonra iyice belirdi. maun suresini neden öyle yaptılar düşünmekteyim.

   ötesiz insanlar elif: “seni çok seviyom” türkçeden fazlalıkları atmış bir dizi. hoşuma gitti.

   Sil
  9. Arka sokaklar. Polis kadını kovalıyor. Kadın kaçarken araba çarpıyor ve ölüyor. Aile polisin ilgisine teşekkür ediyor.

   Bu gerçek. Gözlerimle gördüm. Yol ortasında iki polis aracı suçlu aracı kovalıyor. Araçlar hızlı. Sokaklar arasından hızla geçiliyor. Araç trafik tıkanınca takılıp kalıyor. Yayay kaçmak isterken polis yere doğru iki el ateş ediyor. O hızla giden araçların önüne biri çıksa…… O kurşunlardan etraftakiler korkuyla daha başka şeyler yaşasa.

   Polis, “kaçan kovalanır” aşkta olur, işte olmaz.

   Sil
  10. Buda gerçek. Polis aracı duran sivil araca vuruyor. Polis hiç oralı olmuyor.

   Polis bir resturanta sık yemeğe gidiyor. Para mara sormuyor.

   Sil
  11. Polis polisi şikayet ediyor. Şikayet eden başka şubeye gönderiliyor. Şikayet konusunu öğrenemedim.

   Sil
  12. Mandıra filozofu.
   Satın alarak mutlu olamazsın.

   Beyaz karanfil.
   Hasta olan çocuğa, tedavi için gereken parayı sağlamak için uyuşturucu işine girmek.

   Arka sokaklar.
   Devlet sizin dostunuz değil, olmadı, olmazda.

   Sil
  13. Ötesiz insanlar.
   Öğretim görevlisi prof. bir belgeyi gereken yere ulaştırdıktan sonra, ordu tarafından arabasına konulan bomba ile (uğur mumcu) öldürülüyor.

   Samanyolu uğur mumcu yu ordu öldürdü demek istiyor sanırım.

   Sil
  14. ötesiz insanlar.
   siyasi otoriteler sadece birbirleriyle çocuklar gibi uğraşmaktan başka bişey yapmadıklarından…..

   Sil
  15. http://www.youtube.com/watch?v=hRNgMA1KUjA#t=3612

   sabah ezanı okunurken kerhane yakmak

   Sil
  16. poyraz karayel

   kırmızı ışık, kapitalizm

   http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/242149/kirmizi-isiklar-kuresel-sermayenin-oyunudur

   Sil
  17. sungurlar

   http://www.canlidizihd1.com/sungurlar-14-bolum-izle-24-ocak-2015.html

   kafirlere hesap sorma zamanı geldi

   ateiste kafir diyolar ama herhangi bi örgüt şu ana kadar ateiste saldırmadı. bakalım o hesap günü gelecek mi, gelecekse ne zaman.

   Sil
  18. birden fazla tuşlamanın maliyeti

   1000 karakterlik yazı yazacak ve bilgisayarı kapatacaksınız diyelim
   1000 karakterlik yazı yazacağınızı, bunun içinde de 200 büyük harf olacağını varsayalım. bu 200 kere shift tuşuna basacaksınız demektir.
   her tuşu 1 saniyede tuşladığınızı varsayalım. bu 200 sn fazladan zaman harcadınız demektir.
   her tuşun size maliyeti 1 kuruş diyelim. bu 200 kuruş = 2 tl fazladan maliyet demektir.
   dünyada 1 milyar bilgisayar var diyelim. 2 tl * 1 milyar = 2 milyar tl
   ekstra 200 tuş demek, zamandan paradan besinden sağlıktan ….. kayıp demek

   bunun daha ctrl+c, ctrl+p….. leri var.

   biz buna “fahşi kapitalizm” diyelim.

   http://www.sozce.com/nedir/120056-fahis

   ölçüyü aşan her türlü uygulama
   uygunsuzluk, uyumsuzluk, kifayetsizlik, liyakatsızlık
   gereğinden fazla ölçü ve tartıda olan her türlü uygulama
   ahlaksız iş, ahlaka ve kurallara uygun olmayan, insana uygun olmayan
   her türlü uygun olmayan iş, uygunsuz iş
   mecazi anlamda orospuluk = kalleşlik http://www.sozce.com/nedir/243039-orospuluk

   hepimiz kalleşiz

   Sil
  19. poyraz karayel
   tanrıya inanmam ama, nadirende olsa böyle güzel şeyler yarattığı oluyo

   Sil
  20. meyvenin tarladan çıkışı 0,5 tl, pazarda 3 tl.
   pazara gelene kadar bilmem kaç el değ-iştiriyor. meyve ellene ellene orospu oluyor, fiyatta orospu/fahiş oluyor. fahşi kapitalizm.

   elbiseyi 150 tl ye aldınız, bol geldi uzun geldi filan. gittiniz terziye tadilat/değ-işiklik yaptırdığınız. elbise oldu orospu, fiyat oldu fahiş. fahşi kapitalizm.

   escort/orospu aradınız. fahişede ellendikçe fiyatı artar. çok ellenen fahişenin fiyatı yüksek/fahiş olur. saati arttıkça, siz ellemeyi uzattıkça fiyatı artar. fahşi kapitalizm.

   kurbanda derinizi yardım kuruluşuna verdiniz. deri bilmem kaç el değ-iştirdi geldi ayağınıza ayakkabı oldu. fahşi kapitalizm.

   yediniz içtiniz tuvalete sıçtınız, o bok doğada bilmem neye dönüştü, döbdü size fatura yazdı. fahşi kapitalizm.

   nalburdan boru aldınız, takribi ölçüde aldınız, bi kısmı zayi oldu. fahşi kapitalizm.

   boyunuz 1,7, elbiseler 1,7 i geçiyo. fahşi kapitalizm.

   boyunuz 1,7, kapı 1,9. fahşi kapitalizm.

   1 cm kapı kalınlığı yeter, ama 3 cm yapıyolar. fahşi kapitalizm.

   o şeyin ağırlığı gereğinden fazla. fahşi kapitalizm.

   kuran aldınız, bilmem kaç kalınlıkta ağırlıkta uzunlukta. fahşi kapitalizm.

   tespiih 33 tane olsa 3 kere dönseniz olmaz mı, 99 olması fahşi kapitalizm.

   hepimiz orospuyuz……….

   Sil
  21. antikapitalizm = artıkapitalizm = fahşi kapitalizm
   zam = fahşi kapitalizm

   Sil
  22. malın değeri 1, etiket 1000. fahşi kapitalizm
   faiz. fahşi kapitalizm

   dünyada iki türlü iş vardır,

   namuslu iş, namussuz iş.
   en çok kazanan tabiki namussuz sektördür.
   namuslu sektörüde namussuz sektör ayakta tutar.

   Sil
  23. namuslu iş yoktur da olabilir. namus kavramı biraz daha derin alınırsa iş değişebilir.

   Sil
  24. ölçüyü aşan ceza vermek = fahşi adalet

   Sil
  25. karadayı
   kimse kimseye kulda olmasın, kölede.

   yüz numaralı adam - fahşi kapitalizm
   https://www.youtube.com/watch?v=xrQ2diOGt6g&t=4685

   Sil
  26. https://www.youtube.com/watch?v=LPQp_3L5yyw&t=3157

   beş kardeş

   a-peki benim niye hiç bişey kalmıyo okuduklarımdan aklımda
   b-sen kendini vererek okumuyosun
   içeri imam kardeş gelir,
   c-selamün aleyküm
   selam alınmıyor,
   c-ne oldu size mübarek
   a-aslında kendimi vererek okuyorum ama
   d-e aptalsın o zaman
   b-yok inanarak okumuyo muhtemelen, inansa aklında kalır

   ilerleyen sürelerde,
   b-geldik gidiyoz elde var sıfır
   a-hemde bi sürü sıfır
   b-alt alta koy hepsi yine sfır ediyo
   a-sıfıra sfır elde var sıfır
   .
   .
   ...
   imam gelir
   c-abi allah iyliğinizi versin, ödümü koparttınız napıyonuz böyle “karanlığın” içinde
   d-hiç olduk biz turgut, hiç, bak orhan da oldu
   a-oldum, bende oldum -gülerek-

   Sil
  27. görünen mi yoksa gerçek mi mühim olan hakim bey
   adaleti hangisi sağlıyo
   size sunulanlara inanıp gözünüzü kör ediyosunuz
   insanlar hakkında hükümler veriyosunuz
   ömürler yakıyosunuz

   ….

   sonra tanık geliyor
   tanık kadın, tek/bir kadın
   sonuç beraat

   Sil
  28. karadayı

   görünen mi yoksa gerçek mi mühim olan hakim bey
   adaleti hangisi sağlıyo
   size sunulanlara inanıp gözünüzü kör ediyosunuz
   insanlar hakkında hükümler veriyosunuz
   ömürler yakıyosunuz

   ….

   sonra tanık geliyor
   tanık kadın, tek/bir kadın
   sonuç beraat

   Sil
  29. https://www.youtube.com/watch?v=69LqfE5P_1M&feature=youtu.be&t=2577

   adam usta başı oluyor, bu dişlerle usta başılık olmaz, dişler temizlencek cepte para yok

   -rıza nın gittiği dişçi var, eli çabuk, fiyatı da uygun, taksitte yapıyolar

   usta ayağı/ayaklığı, usta mideliği, usta böbrekliği………. nedir, nasıldır acaba
   +
   sorunlu-sorunsuz sorunsalı
   http://www.internethaber.com/dunya-bu-kisa-filmi-konusuyor-gabriel-pasternakin-intikami-video-galerisi-96399.htm
   +
   kanser ilacı satıyolar, pasta alıyolar/ilaç satıyolar, pasta alıyolar/sana ilaç yediriyolar, onlar pasta yiyolar
   https://www.youtube.com/watch?v=7ASChTBaxNE
   +
   allah twitter ın belasını versin
   https://www.youtube.com/watch?v=9gSbgFYr-k0

   Sil
  30. kanal d nin sevilen dizisi poyraz karayel in 13. bölümüne sefer ile zülfikar ın kerimcilere cevabı damga vurdu

   http://www.gercekgundem.com/video/guncel/5242/poyraz-karayelde-elitist-cikisi

   rahmancılar kahharcılar adilciler afüvcüler ahirciler alimciler……….

   kerim : seçkincilik, seçicicilik, elitçilik, elitizm

   rahman : şefkatçilik

   latif : incecilik

   muzil : aşağılayıcılık, hakaretçilik, horculuk

   rafi : yücelticilik, yüksekçilik, yükselcilik

   adil : adilcilik, adaletçilik, hakçılık

   bais : seçicilik, elicilik, elizm

   bari : yaratıcılık

   habir : habercilik, istihbaratçılık

   cebbar : güçcülük

   hasib : hesapçılık

   alim : ilimcilik, bilimcilik
   ……….
   ….
   +
   efendim maalesef müslümanlarımız/dindaşlarımız cahil
   müslümanlarımız aptal
   yani bu din nereye gidiyo diye insan……
   ne allahın sanatından anlarlar ne tiyatrosundan
   ….….
   ……
   sanat diye iteliyon
   memleketin kaymağını yiyon

   …..
   bak bakıyım
   tanıdınmı
   çarptığın köpek
   öldürdüğün köpek
   hiç mi vicdanın yok lan
   …….
   …………
   şerefsiz

   Sil
  31. bi de o yanan kırmızı ışığın/ışıkların faturası, imalatı da sana yazıyo

   bilmem kaç milyar daha boşa gidiyo

   burada acaba daha kaç milyar var, iyi bi incelemek lazım

   Sil
  32. vahşi ve fahşi kapitalizmi yazmak lazım

   Sil
  33. https://www.youtube.com/watch?v=Szx5zpEqYRI

   Sil
  34. bütün dolmaları evlat yedi, misafire/elaleme kalmadı

   ben şimdi millete ne dicem, elalem ne der, rezil oldum

   https://www.youtube.com/watch?v=H5JsWUcAxBg&feature=youtu.be&t=5450

   bunları bende yaşadım

   misafirlerden kalan artıkları yerdik, börekten iki tane kaldıysa ne ala, bi zeytinli poğaça yiyebilmek için gizlice çalardık

   ve hala yaşanıyo ne yazık ki

   Sil
  35. din=misafire hürmet evlada zulmet

   Sil
  36. aile için yaşanmaz elalem için yaşanır

   annenin sıcak çorbası gibi olmaz bilmem ne derler

   yav ben ömrümde bu sıcak çorbayı içmedim desem yalan olmaz sanırım

   ben anne baba kardeş ailece, gelin şöyle başbaşa ziyafet çekelim dediğimiz belki ömrümde 10 kez dir, o da ben yada aileden biri misafirdir o an, yani belki öğrencidir, belki iş için uzun süreli çıkacaktır, belki başka bişeydir

   ama misafir geldiğinde hep ziyafet vardır, biz ve aile yemez misafirler yerdi

   misafir yatılı ise, yumuşacık yatak yastığımız elimizden alınırdı

   oyuncaklarımız misafir çocuklara verilir, ellerinde kırılır, canları sağolsun denirdi, biz kırsak bida sana oyuncak yok denirdi

   falan filan

   http://www.netd.com/diziler/yerli/poyraz-karayel/poyraz-karayel-1-sezon/poyraz-karayel-16-bolum

   çocuklar anne babaların oyuncakları, zaten bu yüzden ölüyolar

   öyle, doğru

   Sil
  37. bi insanı olduran öldürür denebilir

   bi askerden tut her tür cinayette anne baba faktöü hassas derecede önemlidir

   devlet neden annelerden barışa destek ister, bunu kurcalamak lazım

   Sil
  38. anne babalar farkında olmadan, çocuklarını, beslediği elalemin kurbanı ediyolar

   insanlar elalem için yaşyıo ve ölüyolar

   Sil
  39. https://www.youtube.com/watch?v=WTmUeouSuJw
   https://www.youtube.com/watch?v=1_evsDpSeQA

   Sil
 17. http://www.ahmetkayhan.com/kitaplar/irfanokulu.pdf

  Kim nikahsız çocuk yapmışsa o çocuk şeytanın zürriyetidir.

  Şeytanın zürriyeti olan nikahlı çocuk yaparsa?
  İnançsız ile inançlı (nikah kıysalarda nikahsız sayılırlar) çocuk yaparsa?
  İnançsız ile inançsızın çocuklarının çocuklarının çocukları diye bugüne gelirsek, Dünya’da şeytan zürriyetinin nüfusu kaçtır?
  Eşler evliliğin başında inançlı idi, ilk çocuk bu şekilde doğdu. Eşlerden biri sonra inançsız oldu ve çocuk yapmaya devam etti?

  YanıtlaSil
 18. http://mehmetciktv.web.tv/video/8ubfzacybch

  YanıtlaSil
 19. şikayet - el rahman:
  Adidastan geçen ay aldığım pantolon diz verdi.
  cevap - Adidas:
  Ürün uzmanlarımız tarafından detaylıca incelenmiştir. Ürünün namaz kıldığınızdan dolayı diz verdiği anlaşılmış, aynen adresinize gönderilmiştir. Lütfen mümkün oldukça namaz kılmayın, yada namaz kılacakken ürünü çıkarın.

  Çarpıcı müslümanlığı yaşayın. Kimi isterseniz çarpın. Çarpıcı olmanın sırları nedir? 25524(allah)’ü tuşlayarak bize ulaşın ve sırları öğrenin.

  Şeytan sizi değil, siz şeytanı çarpın. Nasıl mı? Sayfayı çevir.

  Allah çarpmasına karşı en iyi koruma bizde. Arayın, edinin.

  Avrupanın en elit müslümanı olmaya varmısınız. Bunun için yapmanız gereken, sadece 6 aylık eğitimden geçmek. Başarı ile geçtiğinizde tüm ibadetlerinizde kullanacağınız araç gereç eşyalar bizden hediye. Eğitime katılın, İslamın elit insanlarında yerinizi alın.

  Dünya’nın en elit camisinde namaz kılmak için yerinizi ayırın. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Acele edin.

  Helal giysi ile yolumuza devam elhamdülillah. Seksi iç çamaşırlarımız İslami sevişmeye uygun olarak üretilmiştir. Çamaşırlar ayrıca şeytanın anal ilişki vb. günaha sokacak dürtüleri giderici özellik taşımaktadır.

  Ahirette çırılçıplak özgürlük kazanmak için, bu Dünya’da nasıl kapanmalısınız? Formülü bizde.

  Ahireti Dünya’da yaşayın. 5 şartı yerine getirdiğini kanıtlayan herkese Dünya’da bedava cennet tatili. Ülkemizin en nadide şehrinde 15 gün boyunca kalın. Kadınlar, ırmaklar, güller, çiçekler, … isteyin önünüzde.

  İnsanlık, er doğanlar değil hür doğanlar istiyoruz deyince, bir er doğan “ananızı alında gidin” dedi.

  Muhammet Azizoğlu (Ahmet Davutoğlu) büyük övgü topladı. Haram lokmanın girmediği ev olmayan şu ülkede, Muhammet Azizoğlu “Bütün milletimize sözümüzdür ki, tek bir lokma dahi olsa bu sofralara haram yaklaştırmayacağız.” deyince alkış tufanı Nuh tufanı’nı solladı. Ermişoğlu şöyle konuştu; Kimseyi aldatma. Orayı burayı elleme, kadınlara laf atma, belini güçlendir, haram sofraya haram lokma sokma,.... bir zerre ellemektense, bir yıl acıyı yaşa. Allah bizi ellemekten, laf atmaktan, .. uzak tutsun. Sevgiliden olma muhammed “sofralara haram yaklaştırmayacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

  YanıtlaSil
 20. Mustafa ramazan ayında hastalandı ve 4 gün oruç tutamadı. Mustafa borcunu biraz uzun bir müddet sonra esik olarak ödedi. Yaz zaanında olan borcunu kış zamanında ödeyerek kesik attı. 4*15=60 saat borcunu 4*13=42 saat ödedi. Attığı kesik Allah katında görmezden gelinerek suça teşvik doğdu. Suç böylece yıllardır işlenmeye devam etmekte. Bu konu üzerinde hiç bir çalışma yapılmazken, sanki işlenmesinden prim elde edenlerin olduğu ihtimali sorusu akla takıldı.

  Sabah namazını ihlas ve kevserle bitirip yatan Bekir, bunu neden yaptığını açıklamadı. Daha doğrusu açamak davrandı. Bekir sanki bir şeyler gizliyordu, ne kadar kaçmaya çalışsada gözlerinden belliydi. Bekir işi şişiriyordu. Bekir aynı zamanında mesleğindede böyle. Pek hakkı ile para kazandığı söylenemez. Ama buna rağmen Bekir’in işleri gayet iyi. Bahçeli 2 dönüm araziye kurulu evi tamamlandı.

  Ömer ve Osman’ın Rabia adında üç yaşında kızları var. Çok zeki, çok çalışkan, çok güzel ve seksi. Sevgili beğenmemek, çok seçici davranmak, çok ince elemek... ne ararsanız var. Dört*dört bir fizik ve davranış. Dört dörtlük bir giyim, o biçim arabayla dünyada dört dönmek. Aaaah ah, aldınmı böyle zengin ve seksi alacan.

  Orantısız cebbarın adı ve sanı artık erentisiz …… (bulamadım. bu hikayeyi kuramadım.)

  İslami fantezi iç giyim islamifantezi.com hizmetinizde. Türbanlı hizmetçi kostümü, türbanlı tavşan kız kostümü, türbanlı haber spikeri kostumü, türbanlı polis öğrenci kostümü, 9 yaş seksi çamaşırlar, 9 yaş seksi oyuncaklar, fetiş ürünleri, ….. ve daha aradığınız her şey.

  Verdiği zekat başına bela oldu. Ali bundan 10 yıl önce bir fakire verdiği zekat yüzünden pişman. Ali’nin verdiği zekat ile zengin olan bu kişi Ali’yi iflasın eşiğine getirdi. Ali’nin sektörüne girerek profesyonel girişmci ruhuyla hareket eden emrah, bugün Türkiye’de çok uzun bir zincire sahip.

  Şeytan’a taş attı, şeytan’da o’na attı. Hac’da büyük çatışma. Taşlaşmalar uzun saatler sürdü. Hacı Muttalip ülkesine dndüğünde, artık şeytan’a laf söylemeyeceğine karar verdi.

  Portakalı soydu, başucuna koydu, bir yalan uydurdu. Bu yalan sonra dolana döndü. Ordan talana, tulana, solana, silene, filana derken Dünya’da portakal çıkmaz oldu.

  Ekmeği bayat diye şükretmeyen/beğenmeyen Funda’nın hayatı değişti. Funda bu bayatlıklar karşısında dayanamayıp bir fırın açmaya karar verdi. Fuda artık hem herkese hemde kendine her zaman taze ve uygun fiyatla ekmek üretiyor.

  YanıtlaSil
 21. İslamiyet Nur dağındaki, örümceklerin yaşam sürdüğü küçücük hira mağarasında kuruldu. İlk olarak kur’an üretimine başlayan firma, taşları kazıya kazıya terler dökerek yoluna başladı. Daha sonra tespih takke cüppe seccade cami halı kabe imam derken yıllık cirosunu bilmem kaç milyon dolara yükseltti. Bugün 1,5 milyar müşterisiyle güvenilir firmalar arasında ikinci sırada. Kaliteden ve güleryüzünden asla ödün vermeyen firma, büyüme hızını kat kat arttırmak için çalışmalara devam ediyor. En son teknoloji ve en son buluşları kullanarak üretimini sürdüren islamiyet, Dünya’nın dört bir tarafında gerçekleştirdiği çalışmalarla övünülen beğenilen sevilen sayılan bir firma. Kurucusunun ve yardımcılarının tümünün hayatta olmadığı firma şu an ….. ….’ın elinde (Şu an İslamiyet’in patronu kim bilemiyeceğim). İslamiyet’i Dünya’nın 1 numaralı markası haline getireceklerini kaydeden ….. ….. % 100 müşteri memnuniyeti felsefemizi asla yitirmeyeceğiz dedi.

  Murtaza ocaklık elbiseyi şubatta giyince herkes gülmeye başladı. Murtaza fakirdi ve aylık yerine 6 aylık giyim alıyordu. Murtazanın karısıda temuzluk iki eliseyi üst üste giymişti şubatta. Rüküş diye dalga geçtiler. Murtaza küçücük bir köyde küçücük bir caminin imamı. 3 çocuklu, biri liseyi bitrimiş ünivesite okuyacak. Murtaza üniversite okuyacak evladına şöyle öğüt veriyor; Evladım sen sen ol besmelesiz giyinme, biz besmeleyle giyinmeyi düşünemedik bak neler oldu.

  YanıtlaSil
 22. http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rba%C3%A7

  http://www.tesbihane.com/OZEL-YAPIM-ARNAVUT-KAMCILI-OLTU-TESBIH,PR-300.html

  Öncelikle kimse yanlış anlamasın.

  Ben bu ürünü anlayamadım. Kamçı/kırbaç deyince aklıma fantezi tespih geldi. Öyle değil gibi görünsede altında öyle neden olabilir. Her neyse. Kamçı denilince şiddet akla gelir. Bu tespih ne alaka anlamadım. Anlayan varsa açıklasın.

  Tesbih fantezi olduysa çok fena. Bu insanlık için büyük ayıp.

  Benim fantezi ile işim yok. Zaten doğru dürüst seksim bile yok. Kafam bulanık, karışık o konuda. Bunu yazayımda yanlış anlaşılmasın.

  Kamçılı deyince böyle bir fantezi aklıma geldi. İlk kez. Şu yaşıma geldim böyle bir şey aklıma gelmedi. Ömrümde ilk kez bunu görünce (bugün) geldi. Aman yanlış anlamayın.

  Çarşaf, takke giyim vs. fantezileri filanda yoktur umarım. Eğer öyleyse islam alimleri hiç bir şey yapmadan duruyorsa büyük ayıp ederler.

  Bunu ürünü görünce/okuyunca bir çok kişinin aklına bu fantezi gelir. Dolayısıyla bu ürün/site akla böyle bir fanteziyi sokmuş olur. Artık kasıt vardır/yoktur. İncelenmeli.

  Artık bunu Dini çevre tartışırmı bilmem. Tartışsa iyi olur.

  Bu konuda "fantezi değil" diyenler olsada benim aklıma kurt düştü. Bu biline.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tesbihle bir alakamda yok. Bunuda ekleyim. Başka bir şeyde link görünce geldim.

   Sil
 23. -Şuna bak çıplak çıplak geçmiş kıvırıyo, töbesrağfurullah ber bereket kalmadı.
  -Olurmu onlar sayesinde bereket var. Bu yollar, bu okullar, bu iş güç nası dönüyo nasıl yapılıyo sanıyon. Dünyanın yarısı bunlar sayesinde çalışıyo. Diğer yarısıda bunlar sayesinde sayılır, dünya tümden bunlarla besleniyo. Herkes giyinirse aç kalırız, açıkta kalırız.

  -Ben ateistim sen teist.
  -Ben teist değilim, müslümanım.

  -Benim babam şeytan senin baban allah.
  -töbe estağfurullah.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. böyle cahil müslümanları alt edince İSLAM ı mı yıktığınızı sanıyorsunuz ? saf bir müsluman / teist bul eğlen sonra ? bu sorularının cevabı birinde var ama sen onu anla tanımadan ölüceksin sana nasip olmıcak olmasında sen böyle kal o bilim yumurtanın kolesterol yaptıgını 40 yıl haykırdı sonra yanıldık dedı bır gun yanıldık derse ALLAH C.C var derse sene 2345 olursa ne bok yersin buyur :)

   Sil
 24. insanlık üzerine olsun = beşerün aleyküm
  hakkun aleyküm = dürüstlük üzerine olsun
  şerefün aleyküm = şeref üzerine olsun
  zekerün aleyküm = erkek üzerine olsun
  imrün aleyküm = kadın üzerine olsun
  hayrun aleyküm = hayır üzerine olsun
  şerrün aleyküm = şer üzerine olsun
  ilaün aleyküm = para üzerine olsun
  rahmanun aleykum = merhamet üzerine olsun
  vahşün aleyküm = zulüm üzerine olsun

  Arapçalar doğrumu bilmiyom.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. eğlenmişsin işte cokk zorlama bence olanıda yakma kardes yolda yurucek yemegını yıcek kadar nöron her zaman bır kösede olsun bence

   Sil
  2. buda tersi
   zekerün eymanüküm = erkek altına olsun

   Sil
  3. tisate aşerün aleyküm = ondokuz üzerine olsun

   alimün/ilmün aleyküm = ilim üzerine olsun

   mevtün aleyküm = ölüm üzerine olsun

   berekün aleylüm = bolluk üzerine olsun

   katelün aleyküm = cinayet üzerine olsun

   kutilün aleyküm = inayet/neşe üzerine olsun

   tubiün aleyküm = mühür üzerine olsun

   gaberün aleyküm = toz üzerine olsun

   keferün aleyküm = küfür üzerine olsun

   cehennemün aleyküm = cehennem üzerine olsun

   batılun aleyküm = saçma üzerine olsun

   hafizun aleyküm = koruyucu/kollayıcı üzerine olsun

   ricsün aleyküm = pis üzerine olsun

   lanetün aleyküm = lanet üzerine olsun

   “not= kuranda üzerini kelimesini araştırırken bi şey farkettim. ör. kuranda kalp mühürlenmesi diye bi şey yok, kalp üzerinin mühürlenmesi diye bi şey var, cehennemin üzerinde kızdırılmak vs.”

   Sil
 25. -beni seviyomusun
  -evet
  -ama ben ateistim
  -olsun iyi insansın
  -peki allah varsayalım, o beni seviyomudur
  -öhöhö öhöö, bilmiyom

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İslamıyette Allah hristıyanlardan farklı olarak herseye sevgı olsun buda olsun gözuyle bakmaz kurallar net ve kesin boyle düşünen kulu Allah sevmez bu yolda kararlıysan tabi bunun bir tür geri dönüşü olacaktır olmak zorundadır da bknz cehennem

   Sil
 26. -allahın suyuna mı para veriyoz, iskinin suyuna mı
  -allahın suyuna, o da laf mı şimdi
  -yanlış cevap, iskinin suyuna olcaktı, bu dünyada allahın suyu akmıyor, bak allah sana bi su bile sunamıyor

  -bak tanrivarmi.blogspot.com diye bi bilog var, eğer dinsizleri merak ediyosan oku
  -yok istemem, kafayı yemeye niyetli değilim, tanrı varmıymış, tanrı ne bi defa. allah allah

  -domuz eti niye haram
  -haram işte varmış onda bişey ondan haram, tipinde güzellik/meymenet yok domuzun bi defa

  -ekşi/bozuk/bayat ayran mı, taze/güzel şarap mı
  -ekşi ayran

  -cennet ye iç seviş yeri dimi, ye iç yat yeri değil, ahirette uyku yoksa ye iç seviş o zaman
  -tövbestağfurullah

  YanıtlaSil
 27. -namaz yok niyaz yok oruç yok kuran yok, yanacan yanacan, cayır cayır yanacan, görecen sen
  -allah yansın ben niye yanayım, bana dünyayı zehir eden allah yansın

  YanıtlaSil
 28. Sevgili Ateist yazılarının çogunu okudum, sen ilahi olanı bilimsel olarak kanıtlamak istiyorsun yanılsamalarınıda k,bar yolla insanlara dayatıyorsun fakat inşallah yemezler. Sadece bir fikrim var eger bu kadar iddalısın bu konuları böyle bilgisiz insanlara karşı değilde Ahmet HULUSİ gibi kendisine hoca dendıgı ıcın ülkeden kacacak kadar dindan ve dini her alanda sorgulayıp ona inanan birileriyle tartışmaya gir.Aksi halde islamın seni katletmesi bu tamamen benim fikrim normaldir.Senin dinin yada dinsizligin sana bizimki ise bize neden bilgisiz insanlarda arıyorsun kafandaki soru işaretlerinin cevaplarını..Biliyormussun ya çok biliyorsan bilgelerle otur konuş insanların inançlarıyla oyalanma..

  YanıtlaSil
 29. -hz muhammed arap ya, yüzü karaymış diyolar hocam “yüzü kara ise çirkin anlayışı”
  -peygamber efendimiz evet araptı ama yüzü bembeyazmış, nur gibiymiş.

  -ne demiş fatih istanbulu fethettiğinde
  -ne demiş
  -bu ayasofyayı yıkanın/değiştirenin üzerine bütün dünya insanının laneti/günahı yüklensin

  -sen allaha inanmıyomuşsun peki söyle bakalım…… “laf diğeri tarafından kesiliyo”
  -hiç uğraşma sen o na cevap veremezsin

  -bu güneş bu ay bu yıldızlar koskoca kainat nası oldu söyle
  -ben yarattım

  -tüketici hakları hukukunda kazık yemenin hükmü yok, islamda var mı söyle bakalım müdür, bu yapılana allah ne diyo, allah diyon namaz diyon oruç diyon ama şeriat “din hukuku” demiyon müdür
  “bi kaç sn ses yok, bişey söyleyecek söyleyemiyo gibi, gene ses yok”
  -neyse ben seni sıkmıyım, hadi iyi günler

  -ekmeği belden aşağı koyma lan, günah lan, sen napıyon lan, kaldırsana lan
  -ekmek insan yaratması elma allah yaratması, ama allahınki belden aşağıda olunca ses çıkarmıyon, sen ne yaptığını biliyonmu

  -ekmek kırıntıları var yerde basma, allah çarpar
  -bu allah çarpma işleminde çok hata yapıyo

  -bu çok iyi adam, melek gibi lan, acayip seviyorum
  -öylede bi kusuru “ateist” var
  -belki iyilikleri kurtarır diyemeyiz yani
  -olur olur, o da bigün doğru yolu bulur, ben inanıyom

  -şu hoca ne güzel sohbet ediyo bak dinle
  -boş konuşuyo boş

  YanıtlaSil
 30. -teist,şu kadar insanın içinde bi sen adamsın
  -ateist,saol

  -boş yaşıyon boş, ne allah var ne kitap var
  -evet dolu yaşamıyom, hoş yaşıyom hoş

  -hadi cumaya gidelim
  -ben çok cuma kıldım bi zamanlar

  -oruç varmı oruç
  -zaten hep açsın/açız, daha fazla aç kalmanın anlamı varmı

  -kime oy veriyon
  -ne oyu

  -cehennem hayatı yaşıyon bide allah diyon
  -hz. muhammed ne demiş, bu dünya müminin cehennemidir

  -içkiden kazanılan para haram, fuhuştan kazanılan haram, peki ya diğer kazançlar
  -hangi kazançlar
  -e işte mesela sigara, ruj, mini etek, ne biliyim abudik şeylerden olmaz şeylerden işte
  -”hiç ses, cevap yok”

  YanıtlaSil
 31. -teist; parayı ayarladım mala vurmaya gidiyom sende gel istersen
  -ateist; yok

  -teist; alemlere akalım gel
  -ateist; yok

  -1. teist, çok moralim bozuk çok, hiç keyfim yok
  -2. teist; noldu
  -1. teist; bizim bi akraba mevlide gelmedi, ben onun herşeyine gittim o gelmedi, “hafif gözyaşı”

  -şu içki içenlere sinir oluyom, haram ya haram arkadaş nası içiyon ya
  -o içki içiyo sen gazoz içiyon, gazoz içkiden erken öldürür, onu napcaz

  YanıtlaSil
 32. -1. teist, çok moralim bozuk amk, hiç keyfim yok
  -2. teist; noldu
  -1. teist; “evlilik meselesi, eş anlaşmazlıkları”

  namazlı niyazlı teistler:
  1. teist bir kıza kardeşim bacım vb. hitap ediyor, konuşuyolar ve kız sonra gidiyor
  kızın ardından,
  -1. teist: yalar mısın
  -2. teist: ooo öyle bi yalarım ki

  20-22 yaşlarında teist bi kız,
  -ben kendimi eğittim yetiştirdim namusumu korudum namusumla para kazanıyorum, şimdiki nesil çok fingirdek vs.
  bi 15-20 dk sora teist 50 li yaşlarda bi adam geliyor, tanışıyolar, tanışma hızla samimileşiyo, adam seks muhabbetine başlıyo, kızında hoşuna gidiyo

  YanıtlaSil
 33. biri yola bi çöp atar. bunu gören bi kadın:
  -allah çöp kutusu yaratmış, iki adım yürüsende atsan olmaz sanki.

  YanıtlaSil
 34. kulhane mi/ibadethane mi/cami mi/tapınak mı, karhane mi/topunak mı

  namaz çıkışında alınan para oranın cami değil karhane olduğunu gösteriyor.

  cami topluluğu ifade ediyor. tapınmayı değil. o zaman orası topunak.
  +
  kelim = anlamlı söz-cinsiyet erkek
  kelime = anlamlı söz-cinsiyet kadın
  +
  zarurat ı/zaruret i diniyye = din ilmi zarurluğu, zarurlu din bilgisi, zorunlu din bilgisi, zarur etik din bilimi, zaruri din işleri….

  zararat ı/zararet i diniyye = din ilmi zararlığı, zararlı din bilgisi, sorunlu din bilgisi, zarar etik din bilimi, zarari din işleri….
  +
  ilmihal = eda ilmi = eda bilimi = dav ilmi = tav ilmi = etme ilmi = edim bilgisi = ediş bilimi = yapış ilmi = yüce ilim = yüce bilgi = büyük ilim
  namaz ediyorum, oruç ediyorum, hac ediyorum, zikir ediyorum, şükür ediyorum, dua ediyorum….
  rahmet etmek, zahmet etmek, dikiş etmek, tokuş etmek, satış etmek, mutlu etmek, ölü etmek, aşık etmek,....

  islam ilmihali = barış etme ilmi = sevişme ilmi = yüce seviş ilmi = seviş yapma ilmi = büyük barış ilmi = barışı yüceltme ilmi
  +
  yol, yolluk, yolculuk

  yol = dünyada bahçeye/cennete gitmek için yürünen yer, ahirette bahçeye/cennete gitmek için yürünen yer
  yolluk = yolda acıkınca yanına alınan erzak
  yolcu = yolda olan, yolda olacak olan, bahçeye çıkacak olan, çamlığa çıkacak olan, ölücü
  yolculuk = yolu savunan, yola inanan

  nası bi yol
  1-taşlı bi yol = asfalt/taş
  2-kıldan ince kılıçtan keskin bi yol

  taşlı ince keskin bi yoldan aşlı bi bahçeye çıkmak, taştan aşa çıkmak, taştan aş çıkarmak, inceden aş çıkarmak
  +
  saadet i ebediyye = sonsuzluk ve zamanlık, zamanın sonsuzluğu, sonsuzluğun zamanı, salıkım eblikim….

  seadet i ebediyye = sonsuzluk ve temizlik, temizliğin sonsuzluğu, sonsuz temizlik….

  suadet i ebediyye = sonsuzluk ve mutluluk, mutluluğun sonsuzluğu, sonsuzluğun mutluluğu, sonsuz mutluluk…….
  +
  zeka-t = zeka
  şer-i-at = şer
  kur-a-n = kur
  eza-n = eza
  na-maz ya-ra-maz =
  cünah = günah, cün-ah, yas-ak, giz-ah, gizel, gizli yapılan
  cüna-h = cüna ve cena, cenabet ve cünabet, cenab cünüb, fan fini fon

  YanıtlaSil
 35. -selamün aleyküm ne demek
  -allahın selamı üstüne olsun demek
  -selam ve üst ne demek
  -”ses yok”

  YanıtlaSil
 36. -bu evlenmeyen nurcular/dinciler filan var, bunlar o işi napıyo.
  -valla ne biliyim, asılıyo heralde.

  -namaz çok faydalı.
  -bence namaz yaramaz

  -sen gidicen cennetin tepesine bende cehennemin dibine
  -belli olmaz o işler

  -sen sırattan hızlı geçersin
  -inş
  -ben daha ayak basar basmaz düşerim ateş çukuruna, sen bana şefaat eder misin
  -ben kimim ki şefaat edeyim
  -ne demek, senin gibi kul göremiyorum bu semtte
  -”kabarma, hoşlanma, kibir gibi bi durum, teşekkür, gülümseme”

  -ahirette hangi organlarımız olcak, nası olcak
  -ya işte el ayak hep olcak
  -hı, taşak
  -hmmm, abi ne biliyim ya
  -ahret sorusu buna deniyo herhalde, ahret sorusu sorulurmu sorulmaz mı
  -ben o kadar alim değilim, ben bunu …. hocaya sorayım

  açma yiyom, ayaktayım, yere taneleri dökülüyo:
  -oturup gazete yayıp yesene şunu, basacaz günaha girecez
  terslesem neredeyse dövecek belki öldürecek, hiç bişey demeden oradan çıkıp gidiyom

  YanıtlaSil
 37. birinin böbrekte taş var

  doktor yaşlı/risk diye taşı almıyo

  sulu beslenme öneriliyo, ama pek uygulanamıyo

  bira düşürmede etkili olduğu halde kişi haram diye içmiyo

  taş ağrı sızı bulantı vs yapıyo, kişi bunu belki 5-6-7 senedir çekiyo

  YanıtlaSil
 38. -ateistler en ufak şey için adam öldürmekten çekinmez
  -ateist öldürmeye karşıdır, ateist insana hayvana bitkiye göğe yere ota boka kıymaya karşıdır
  -hadi be, git ordan
  -sana ateistleri kötü aşılamışlar, etrafındaki sözde müslümanlara dikkat et

  YanıtlaSil
 39. Yukarda ki yazilari şöyle böyle okudum. Özünü anladim. Allah'ın olmadığını soyleyen gafillere yaziyorum. Asil insan yoktur. :) hiç bir zamanda olmamistir. Rasulullah sav hani o cahil topluma "la ilahe illallah" diyordu da çok detay vermiyordu ya hani. Hani hallac mansur bu sırrı ifşa etmisti. Ene l hak demisti. Dilini kesmislerdi hani derisini yuzmuslerdi. Allah teala bu sırrın ifşa edilmesini istemiyordu. Şimdi neden bir şey demiyor. Kiyamete az bir şey kaldi da onun için. Ne demişti hallac? Rasulullah sav neye vurgu yapiyordu? Kuranikerim de Allah teala ne diyordu anlayana "sizi ve fiillerinizi yaratan biziz". Yani eee ne dedim şimdiye kadar ne anladiniz. Yani aslinda Allah teala yer yüzünde bir tiyatro sergiliyor. Aslinda kendisinden başka kimse yok. Bir hacivat oluyor karsisina gecip kara göz oluyor. Sonra ahali olup onlara alkış tutuyor, kufrediyor, gülüyor egleniyor. Sultan olup kellelerini aliyor. Bazen de sizin gibilerde kendini tamamen örtüp inkar ediyor. Kendi kendine bi tiyatro sergiliyor. O yuzden rasulullah sav kimseyi kinamayin buyuruyor. Nefsini bilen rabbini bildi buyuruyor. O yuzden mevlana Allaha erince bir hiç olduğumu anladim buyuruyor. Maalesef günümüzde kendini musluman olarak tanimlayanlarin çoğu en az sizin kadar musriktir. Çünkü kendilerini ayri kafiri ayri Allah i ayri görürler. Halbuki kafir ve musluman dedikleri hiç olmamistir. Allahtan başka hiç bir şey yoktur. Sizi gidi musrikler sizi... Allah sizde o kadar iyi saklanmis ki sizden bu cümleleri onun yazdigi akliniza gelmedi degil mi? Her neyse ifşa etmiş olduk. Aaaa bir de kurani kerimin mucizelerine laf etmissiniz. Rasulullah sav ye laf etmissiniz. Acip rasulullah sav nin haber verdigi ahir zaman olaylarina göz atarsaniz. Bütün gelismelerin onun haber verdigi istikamette ilerledigini görürsünüz.

  YanıtlaSil