Kur'an'dan “Öldür” Emirleri

170 Yorum
Aşağıda, müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den derlenmiş öldürmeye dayalı emirleri göreceksiniz. Bu ayetler için "dönem şartlarına göre veya benzer sebeplerle mazur görülebilir" diyeceklerdir müslümanlar ancak kutsal olan bir kitapta her ne koşulda ve ne için olursa olsun öldürme emrinin bulunması -en azından benim- ahlak anlayışına uygun düşmemektedir.

Bugün bu ve buna benzer bir çok ayet göz ardı edilmektedir. Kur'an'daki güzel ve huzur dolu ayetler "ılımlı müslümanlar" tarafından ön plana çıkarılarak gerçek İslam'ın o ayetler olduğu söylenir. Ancak çağımızın ahlak anlayışına ve düşüncesine uymayan ayetler ise göz ardı edilerek geçmiş zamanlara ait olan -ve belki de- uygulanması o zamanlar için zorunlu olan emirler olarak gösterilmektedir. Tabii ki tarafsız düşünülünce insan mantığına ters gelen her ayet için "vardır bir hikmeti" düşüncesi de oldukça yaygındır.

Varmak istediğim sonuç, aslında günümüzde müslüman olanların Kur'an'ın saf ve öz anlamına uygun müslüman olmadıklarıdır. Her birey kendi içindeki ve tasarısındaki dini -metafiziksel- gerçeklik çerçevesinde toplumda kabul gören dini eğip bükmekte ve dinin asıl gereklerini bilmeden o dinin mensubu olmaktadırlar.

Bunun en çarpıcı örneği, İran, Afganistan ve Türkiye arasındaki İslamiyet'in uygulanış şeklidir. Bir Türk, İran'daki veya Afganistan'daki İslam'ın doğru uygulanmadığını savunurken; bir İranlı ya da Afgan da Türkiye'deki İslam'ın doğru uygulanmadığını savunur. Bunun temel sebebi Kur'an'ın içerisinde hem iyi ve mantıklı hem de kötü ve mantıksız ayetlerin bulunmasıdır. Kim neyi nasıl isterse o şekilde alır ve kullanır. Bu yüzden de günümüzde insanlar sadece kendilerine mantıklı geldiği kadarıyla dini sosyal hayatlarına sokarlar.

Kısacası çoğu kişinin inandığı; gerçek ve ciddi bir din anlayışından ziyade, kişisel tercihler sonucunda, doğru olduğu düşünülen bir din anlayışıdır. Bu sebeple de dinin sadece kendilerince uygun görülen tarafları dindarlar tarfından kabul edilmektedir.

Şimdi Kur'an'da -benim görüşümce- olmaması gereken ayetleri sıralayalım;

Bakara Sûresinin 178 . Ayetinde
Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

Bakara Sûresinin 191 . Ayetinde
Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.

Bakara Sûresinin 251 . Ayetinde
Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.

Bakara Sûresinin 253 . Ayetinde
İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryemoğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.

Nisâ Sûresinin 74 . Ayetinde
O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Nisâ Sûresinin 89 . Ayetinde
Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

Nisâ Sûresinin 91 . Ayetinde
Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

Mâide Sûresinin 33 . Ayetinde
Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

Tevbe Sûresinin 5 . Ayetinde
Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Tevbe Sûresinin 12 . Ayetinde
Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla savaşın (öldürün). Çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.

Tevbe Sûresinin 111 . Ayetinde
Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.

Ahzâb Sûresinin 60,61 . Ayetinde
Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

Hayyam

170 yorum:

 1. bu yazıklarınızı h..tuk adlı haber sitesinin yorum sayfasına yazdım,yayınlamadılar maalesef(Haber Kuran'da öldür emri olmadığını söyleyen ve incil yakan adam ile ilgiliydi.)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Buradan daha iyi görünür diye yazdım cevabım yukarıdaki yazıya :
   ANLAMAK İSTEYENLERE KISACA:
   Onları gördüğünüz yerde öldürünüz tabiri işgal altındaki vatan savunması için söylenmiş aç tefsirleri oku. Mealle işin iç yüzünü anlaymazsın ama anlamak istemiyorsun bence sorun bu. Söylediğimin delili de şu ayettir :

   MÜMTEHİNE SÛRESİ

   8Allah, sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara hakkaniyetle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah, hakkaniyetle davrananları sever.

   9Allah, ancak sizi, sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımlaşan kimseleri velîleştirmenizi [koruyucu, gözetici, yönetici yapmanızı] yasaklar. Kim onları velîleştirirse, işte onlar, yanlış; kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir.

   Anlaşılmayan bişey var mı bunda ?

   Sil
  2. Kısas konusuna gelince Kur'anda idam cezasının cinayetleri caydırıcı olduğunu bize bildirir.
   "Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız."(Bakara 179)
   Ancak burada kasdedilen kasıtlı cinayetlerdir. Yanlışlıkla adam öldürenin cezası kısas değildir. Köle azad etmek ve ölenin ailesine tazminat gibi çözümler vardır.Trafik kazası gibi kazaların taibki hepsi kasıtlı öldürmeye girmez . Kasden öldürenin cezası ise idamdır. Tenha bir yerde bir eşkiya çoluğunuzu çocuğunuzun önünde ailenizden bir ferdi öldürse tabi ki bunu anlarsınız. Düşünmesi bile ürkütücü. İşte kısas bundan caydırır. Adam kendi ölümünden korkup vazgeçebilir.
   Kur'anda insan hayatına çok büyük önem verildiğini okuyan herkes elbette bilir. Örneğin :«Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesat (çıkarma suçundan dolayı) olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. (MÂİDE-32 )
   Başka hangi inançta veya felsefik düşüncelerde böyle bir hüküm vardır. Bu Allah'ın kur'andaki eşsiz çözümüdür. İnsan hayatına verilen değeri hiçbir söz şimdiye kadar bu kadar iyi ifade etmemiş ve bu kadar teşvik etmemiştir.

   Sil
  3. Son 60 yılda 11 milyon müslüman birbirini öldürdü. Bumu yaratıcı planlayici iradenin insan hayatına verdiği değer

   Sil
 2. Maalesef ki yayınlamazlar. Çünkü İslam'ın sadece işlerine gelen ve kendilerince doğru olduğunu düşündükleri tarafını yansıtmayı biliyorlar. Bu sebeple de hala eline Kur'an alıp okumamış biri, İslam'ın çok güzel olduğunu sanıyor. Oysa her bakımdan ele alınabilse din, neyin ne olduğu daha kolay anlaşılacaktır.

  Hatta geçen bir gelişme oldu, çıkan yeni yasayla Diyanet İşleri -bu site gibi- dini yayın yapan siteleri kendisi kapatabilecek duruma geldi. Diyanet "düzgün dini bilgiler" vermediğini düşündüğü bir siteyi kapatma gücüne sahip.

  Ee onlara göre İslam çok güzel bir din olduğu için de bizim gibi düşünenleri ellerinden geldiğince sansürlemeye çalışacaklardır. Ve bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Ne diyebilirim ki; yazık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz İslamı işlerine geldiği şekilde göstermeye çalışıyorlar diyorsunuzda burda asıl bunu yapan sizsiniz. Yayınladığınız ayetleri okurken her okuduğumdan sonra kuranın mealini açıp bir iki ayet öncesi ve sonrasınıda okudum. Ve hepsinde de aynı şekilde haksız yere öldürmeyi veya anlaşmayı bozmadıkları sürece öldürmeyi yasaklıyor Kuran-ı Kerim. Ancak siz burada kesme yaparak bir ayet yayınlayarak kötü göstermeye çalışıyorsunuz.
   Kuran-ı Kerimi Eline alıp okumayan iyi zannediyor diyip, burada kötülüyorsunuz ama bence asıl okumayan veya sadece kötü yerleri görmeye çalışan sizsiniz. Asıl yazık sizedir...

   Sil
  2. Bir ayetin hatta bir kelimenin çok bir anlama geldiğini bilmiyor musun? Uzun dersem mesela aklına zannettiğimden başka bir şey gelecek.. 😉

   Sil
 3. HT fettullahındır...

  YanıtlaSil
 4. Kur'an da Öldür Ayetleri ;)
  İngilizce Belki Anlarsın ha Onuda Anlamıyorsan Türkçe Alt yazıda var...
  http://www.ted.com/talks/lang/tur/lesley_hazelton_on_reading_the_koran.html

  " Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var; Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var... " [ NFK ]

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu tartışmanın asıl sebebi kuran da birbiriyle zıt ayetlerin bulunmasıdır.yani bir yerde ne pahasına olursa olsun insan öldürmeyi yasaklarken, başka bir ayette de onları nerde görürseniz öldürün diyor.bu tarz ayetlerin birbirini mesh ettiğini( geçersiz kıldığını )söylüyorlar.yani önce öldürme diyor sonra vazgeçip öldür diyor.şimdi bi düşünelim herşeyi bilen Allah hata mı yapıyor da düzeltiyor yani?

   Sil
  2. Ayetlerin anlamini tefsirini kavriyamamissiniz.Allah hic bir zaman oldur demez veya ikileme dusmez.Onlari nerde gorurseniz oldurun,ayeti demissin ondan onceki ayetleri okusaydin ne demek istedigini anlardin onun aciklamasi;Onlarla savasmak zorunda kalirsaniz oldurun,iskence etmeyin anlamindadir.En iyisini Yuce Allah bilir.

   Sil
  3. Bİr yerde öldürün biryerde sakın öldürmeyin diye bir şey yoktur . O bulduğunuz yerde öldürün tevbe suresinin 5. ayetidir sadece buna bakıp inanmak yanlış olur . ondan önceki ve sonraki ayetlere bakın ki anlayın aradan bir tanesi seçip üzerine bin tane anlam yükleyebilirsin tabii
   o bahsettiğiniz ayetten öncekileri de okuyun :TEVBE 1: Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme duyurusudur
   2:Bu topraklarda dört ay daha dolaşın Bilin ki, Allah’ı çaresiz bırakamazsınız Ama Allah, görmezlikten gelenleri (kâfirleri) rezil eder
   3:Bu büyük hac gününde Allah ve Elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur: Allah’ın o müşriklere desteği yoktur; Elçisinin de öyle Ey müşrikler, tevbe ederseniz hayrınıza olur Sırt çevirirseniz bilin ki, siz Allah’ı çaresiz bırakamazsınız Görmezlikten gelenlere (kâfirlere) acıklı bir azabı müjdele
   4: Bu duyuru, sizinle antlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar tam yerine getirin Allah korunanları sever
   5: (Dört) yasak ayı çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun Ama tevbe ederler, namaz kılarlar, zekât verirlerse yollarını açın Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur” Yani bulduğunu öldür saldım çayıra yok bahsedilen diğer ayetlerden öncekileri de okursanız mantıklı gelmeye başlıyor yavaş yavaş . Ayrıca İşid in okuduğu örnek aldığı kitap Kuran ı kerim değildir.Onlar kendilerince uydurdukları vurun kırın gibi şeylere inanırlar.Açsalardı bir okusalardı Kuran ı Allah savaş dışında kimsenin öldürümemesini ise buldukları her müslümanı öldürüyorlar.Bizim dinimizi karalıyorlar..

   Sil
  4. ecee;

   din de yalan, bilim de yalan, siz de yalan

   artık sizinle oyalanmak yok…...

   not:o zamanın (din başlangıç zamanının) yalancıları devam ediyor.

   Sil
 5. Bu başlıktaki örnek verilen ayetlere karşı yeni bir somut delil sunulmuyor; sadece bu ayetlerin olağan olduğu söyleniyor. Diğer bir deyişle, tüm bu öldürme, bir çok ihtimal sonucunda mazur görülebilir olarak değerlendiriliyor.

  Ek olarak şunu belirteyim: Kur'an'ı kötü buluyorsak iyi okumadığımız düşüncesi hakimdir. Bunun aksine Kur'an'ı iyi bulanların onu iyi okuyup anlayanlar olduğunu sanılır. Oysa Kur'an'ı çok iyi okuyup anladıktan sonra, onu beğenmeye debiliriz. Kur'an'ı beğenmeyen kimselerin akılsız olduğunu ifade etmenin, "belki anlarsın" şeklinde hitaplarda bulunmanın çirkin bir tavır olduğu kanısındayım.

  YanıtlaSil
 6. Zaten Size Somut Delil Sunmak için Paylaşmadım ki ;)

  YanıtlaSil
 7. tum din kitaplari fashist ve irkci ayetler icerir. ozellikle tevratta daha sertleri var , zaten o donemde tevrat cok tuttugu icin diger elemanlarda ona benzer kitaplar yazip kendi halklarini birlestirme ve grup olma yoluna gitti. o donem icin belki gerekliydi ama artik son kullanma tarihi 2000 sene gecti , kuflendi yenmez hale , kabullenilemeyecek hale geldi . matematik hatalarindan tutunda , akraba ve kardes evliliklerine kadar bir ton eski caglardan kalmis hikayeler vsvs

  YanıtlaSil
 8. Kur'an da tabii ki öldür emri vardır. En başta adalet yerine gelmesi için katilin öldürülmesi gibi. (Kısas) Ancak katledilen mağdur'un yakınları tarafından bağışlanabilir kuralı da getirilmiştir ve bu ısrarla tavsiye edilmiştir.
  Savaş hali hayatın gerçeklerinden biridir. Kur'an savaştan kaçmayı değil, savaş ahlakıyla savaşmayı, zalime karşı mücadeleyi emreder. Aynı inançta olanlardan kendi halinde yaşayanı, saldırıda bulunmayanı gidin de öldürün demez.
  Toplum içinde fitne çıkaran, iftira ve yalan haberlerle toplum düzenine saldıranı da Tevbe etmediği takdirde öldürün der. Bunu da aslında toplumun saadetine saldırı olarak kabul eder.
  Ayetleri yorumlarken önce insanın doğasını, hayatın gerçeklerini, doğa kanunlarını sosyal yapılanmanın bilimsel taraflarını dikkate almak zorundasınız. Ben böyle dedim oldu, ben böyle düşünüyorum demek sadece o kişiyi bağlar. İnsan uçağın içinde iken paraşüt kullanmadan da atlayacağını düşünebilir, hatta savunabilir. Ama haydi atla dediğinizde kala kalacaktır. Kur'an ın ayetlerini de bu bakış açısıyla dikkate almanızı öğütlerim. Esen kalın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. haram aylar bitince bulun öldürün demiş daha ne desin ne saçmalıyon sen

   Sil
  2. David isminde, Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye yüksek lisans yapmak için gelmiş Hıristiyan bir öğrencim vardı. Bir gün konu karikatür krizine ve Müslüman-gayrı Müslim ilişkilerine geldi. David, benim bu konudaki görüşümün ne olduğunu sordu. Ben de ona: “Aç Tevbe suresinin 5. ayetini, oku” dedim. Açtı ve okudu.

   9. Tevbe 5:
   Haram aylar çıkınca o müşrikleri nerde bulursanız öldürün. Onları yakalayın, çevrelerini kuşatın, her gözetleme yerinde onlar için oturun. Tevbe eder namazı kılar ve zekâtı verirlerse yollarını açın.

   David ayeti okuyunca dedi ki: “Müşrik kime denir?”
   Dedim ki: “Sen de onlara dahilsin”
   Çocuk tedirgin olmaya ve sağa-sola bakınmaya başladı.

   Ben de David’e; “Bak, Avrupalılar ayeti bu kadarıyla okuyorlar ve ‘Müslümanlar bize böyle davranacak’ diyorlar” dedim ve konuyu burada size anlatacağım gibi anlattım.

   Sorun, ayeti Avrupalıların/insanların yanlış anlamaları değildir. Asıl sorun bizim bazı âlimlerimizin konuyu yanlış anlamaları ve onları taklit eden günümüz bazı meal yazanlarının aynı yanlışa düşmeleridir. Çünkü tarihte Müslüman gayrı Müslim ilişkilerinin merkezine bu ayet konmuş ve bu ayete dayanarak Kur’ân’daki Müslüman-gayrı Müslim ilişkilerini düzenleyen pek çok ayetin hükmü geçersiz kılınmıştır (nesh)

   Peki, bu ayet nasıl anlaşılmalıdır? Bu ayet gerçekten Müslüman-gayrı Müslim ilişkilerini mi belirliyor yoksa burada anlatılan başka bir şey mi var? Bunu anlamak için bu ayeti öncesiyle beraber okuyalım. Tevbe suresini 1. ayetten itibaren okursak 5. ayette öldürülmeleri istenen müşriklerin “bütün müşrikler” olmadığını, “antlaşma yapıp da antlaşmayı bozan savaş suçlusu müşrikler” olduğunu görürüz.

   1) Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme duyurusudur.
   2) Bu topraklarda dört ay daha dolaşın. Bilin ki, Allah’ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah, görmezlikten gelenleri (kâfirleri) rezil eder.
   3) Bu büyük hac gününde Allah ve Elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur: Allah’ın o müşriklere desteği yoktur; Elçisinin de öyle. Ey müşrikler, tevbe ederseniz hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki, siz Allah’ı çaresiz bırakamazsınız. Görmezlikten gelenlere (kâfirlere) acıklı bir azabı müjdele.
   4) Bu duyuru, sizinle antlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar tam yerine getirin. Allah korunanları sever.
   5) (Dört) yasak ayı çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama tevbe ederler, namaz kılarlar, zekât verirlerse yollarını açın. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”

   5. ayette anlatılan müşrikler; savaş suçlusu olan, antlaşmayı bozan müşriklerdir. Ayetleri dikkatle okursak bunu çok kolay anlarız. Çünkü birinci ayette “anlaşma yaptığınız müşriklere ilişkiyi kesme duyurusudur.” dendiğine göre ayetler tüm müşrikleri/gayrı müslimleri kapsamaz.

   Sil
  3. merak ediyorum acaba biri senin çocuğunu, kardeşini;veya anneni babanı öldürse kendi ahlak anlayışın olarak yaşamasınımı istersin?kısasa kısas herşeyin bir tepkisi vardır fazla medeniyet barbarlaştırır insanları? ve Quran bir sistemdir romantik mutedil ütobik bir kitap değil .

   Sil
  4. Sıçma sıçma konuşma. Bu hayatta öldürmeye tek sebep, senin (sadece senin, ailen eşi dot kardeş değil) yaşamana engel olanı, senin yaşamına kast edeni öldürmendir. Bunun dışında kalan cinayetler sıçmadır. Terörde öyle. Her türlü cinayet sıçmadır.

   Senin ahlak tanımını anladıysam eğer, ahlaksızlık meselesine gelelim. Ahlaksız ahlaksızı öldürür. Ölende öldürende her zaman ahlakızdır/suçludur. Durup dururken kimse kimseye bir şey yapmaz.

   Halkın IŞİD e karşı silahlanmaması sıçmadır. Dinen yorumlarsak; IŞİD senin hayatına kast ederken senin silahsız olman intihardır. Dolayısıyla imansız/kafir ölümdür.

   Sil
  5. Kısasa kısas'ı savunan sayın adsız,

   Olayı çok basite indirgiyorsunuz. Misal, bir trafik kazası yaşandı ve iki tarafın da suçu var, ancak sizin de içerisinde bulunduğunuz araçtaki ailenizden biri öldü. Şimdi, gidip karşı taraftaki araçtan birini mi öldüreceksiniz?

   Veya bir doktor kasti olmayan ancak ihmal veya taksir sebebiyle hatalı müdahalede bulundu kardeşiniz olan hastaya ve o hasta da öldü. Şimdi gidip o doktoru mu öldüreceksiniz?

   Veya hemofili bir çocuğunuz var ve bir arkadaşı yanlışlıkla onun parmağını kesti ve sonra kanı hiç durmayınca çocuğunuz öldü. Kalkıp çocuğunuzun arkadaşını mı öldüreceksiniz?

   Veya biri balkonda saksıları temizlerken yanlışlıkla saksıyı devirse ve yoldan geçen eşinizin kafasına düşse ve eşiniz ölse, balkondaki kimseyi mi öldüreceksiniz?

   Hatta ve hatta, babanız birini öldürmek için eline silah alsa, bir kavgaya karışsa, ama o sırada öldüremese karşısındakini de, karşısındaki babanızı öldürse, sizin de kısasa kısas deyip onu mu öldürme hakkınız doğacak?

   Çok basit düşünüyorsunuz. Sorununuz, dünyayı "iyi" ve "kötü" olarak bölmeniz ve pratik hayata uygun olmayan masalvari bir dünya düşlemeniz. Dünyada salt kötüler ve iyiler yoktur. Birilerini sırf kana susamışlığından ve içindeki şeytanilik sebebiyle öldüren insan sayısı genel öldürme şekillerine oranla oldukça azdır. Bir insanın ölümüne birçok şey vesile olabilir. Bunları doğru ölçüp tartmak için de hukuk vardır zaten. Kaldı ki, adalet de hiç olmazsa en uygun şekilde hukuk yolu ile sağlanır. Sizin ilkel mitlere dayanan ve artık modası ve uygulanırlığı çoktan geçmiş olan, modern dünyaya ayak uydurması mümkün olmayan "kısasa kısas" ilkesiyle veya "şeriat" uygulamalarıyla olsa olsa toplumu zehirler ve bozarsınız. Kimsenin güvenliği kalmayacağı gibi, adaletsiz uygulamalar alıp başını gider.

   Neyse ki, sekülerleşme her alanda kendini gösteriyor ve sizin sahip olduğunuz bu basit ve ilkel yöntemleriniz tarihe karışıyor. Zira hayat sandığınız kadar basit ve kolay sınıflandırılıp çözümlemesi yapılacak bir şey değil. Özellikle insanların özgürlük ve vücut bütünlüğüne halel getiren durumlarda, olay ayrıntılı olarak incelenmeli ve "suçlu" biri varsa, onun "cezası" uygun sınırlar içerisinde verilmelidir. Ne idüğü belirsiz ve adil olmayan "kısasa kısas" ile sorunlar çözülemez.

   Ve son olarak, Kur'an maalesef ki hukuksal anlamda da emirler içererek bir "sistem" olma misyonu taşısa da, bunu başarılı bir biçimde gerçekleştirememektedir. İçerisindeki sosyal düzene ve hukuksal uygulamalara ilişkin emirleri bugünün modern dünyasına uygun düşmemektedir ve bugünün modern dünyasının da, eskiye oranla daha barbarca olduğuna dair yeterli veri bulunmamaktadır elimizde. Hatta tam aksi biçimde olduğu düşünülebilir de.

   Saygılarımla.

   Sil
  6. olmadı, düzeltme.

   Yanlış söyledim. Öldürmeye sebep olarak, yaşama kastın yanında, yaşam fonksiyonları olmayanlarıda katabiliriz.

   Buna ilaveler olabilir. Aklıma gelirse yazarım.

   Not:Oturduğum semtte bir kadın var. Artık oğlumudur nedir, tekerlekli sandalye üzerinde yıllardır bakıyo. Adamın şuuru yok, gözü kulağı çalışıyomu bilmem, dişler seyrek seyrek, ayak bacak el kol bir taraflara dönük, tam normal ölçüde bir adam değil, bir taraf ince bir taraf kalın, konuşma yok bişey yok. Bu adam neden yaşasın.

   Sil
  7. Ek olarak; IŞİD vb. örgütlerdekileri ekleyebiliriz. Bunlar insan yaşamına sirek kast olduğuna göre, öldürebiliriz. Eğer ikna edebilmeye vaktim varsa o ayrı, yoksa direk sıkarım.

   Sil
  8. IŞİD’in yok ettiği insanlar aptal.

   Değişiyorum. Çok değişiyorum. Eski fikirlerden çok çok fazla değişiyorum. Formatlıyor, yeniden kuruyorum.

   Sil
  9. Yaşatmaya gelelim. Kimse kimseyi yaşatmaya mecbur değil gibi. Ne organ bağışı ne başka etkenler/yardımlar/destekler. Ben organımı niye veriyim, ölüp gitmişsem o ayrı, yaşarken organ vermem. Kan da vermem. Kan vermek, sanıldığı gbi yararlı değil zararlıdır kesin. Herkes kendini yaşatsın, başkasını öldürsün. İlke bu. ASlan ne yapıyor, yemeğine kast eden / bölgesine ortak olan / yemeğinden eedecek olan çakalı öldürüyor. Öldür.

   Seni salatadan edeni öldür. Senin sofrandan tuzu keseni öldür. Sana kibrit kutusu kadar peynir yedireni öldür.

   Çözüm yolu olabilir/olmayabilir. Yoksa yukarıdakiler geçerli.

   Sil
  10. Kendi tok sen açsın. Seni haczetmeye gelmiş. Öldür.

   Sil
  11. Devlet seni hapsedecek. Öldür.

   Sil
  12. Devlet seni savaşa çağırıyor. Öldür. (Devlet senin ölmeni istiyor, sen devleti öldür.)
   Polis sana saldırıyor. Öldür.
   Hakim seni boşamıyor. Öldür.
   Hakim nafaka kararı verecek. Öldür.

   Sil
  13. Özetle ifade bu herhalde; Kendini yaşat, seni yaşatmayanı (herhangi bir şekilde hayattan yoksun bırakanı) öldür.

   Sil
  14. Karnın aç. Etrafta yiyecek bitki yok. Bulduğun insanı/hayvanı öldür, ye. Ya da yeni mezar varsa (o ayının yaptığı gibi) aç ye.
   Seks lazım. Etraftında sevişeceğin kimse yok, sadece bilmediğin bir erkek/kadın var. Tecavüz et. (Sekssizlik öldürmüyorsa, yada eksikliği tehlikeli/zararlı değilse tecavüz yok.Tecavüz için daha farklı değişimliklerde olabilir.)
   Hırsızlık konusunda değişimler olabilir. Karnım aç ne yapıcam, gidicem adamın bahçesinden elmayı çalıcam.
   Diğer meselerde de değişimler olabilir.

   Bir sil baştan yapmakta fayda var.

   “Gerçi çok mu önemli hayat, kendini öldür” ihtimalide var.

   Sil
 9. Sayın Ekabir,

  En azından diğer birçok müslüman gibi, "Hayır, Kur'an'da bunlar olamaz, çeviri hatasıdır." vs. gibi yorumlar yerine, gerçeği görmeniz ve kabul edebilmeniz sevindirici. Aslında tabii ki bu -yani öldürme ile ilgili gerçek- iyi bir şey değildir -bence- ama yine de bir konuda anlaşmak ne güzel.

  Gelelim ikinci kısma: Bu öldür emirlerinin olması doğal bir şey midir? Veya şöyle söyleyeyim, kutsal bir kitapta ilahi emir olarak 'sizinle savaşan kafirlerle savaşın, öldürün' denmesi ne kadar doğrudur?

  Bu aşamada 'ben böyle düşünüyorum, sen ise şöyle düşünüyorsun, bunlar göreceli şeyler' demediğinizi görüyorum. Size göre, sizin düşünceniz nesnel bir gerçeklik içeriyor, benim düşüncem ise bireysel bir varsayım. Diğer bir deyişle, güya siz insan doğasını, hayatın gerçeklerini, doğa kanunlarını doğru yorumluyorsunuz ve bunlar sizi destekliyor, ben ise yanlış yorumluyorum ve/veya beni desteklemiyor. Peki bu ne kadar doğru?

  Açıkçası, ne insan doğasının ne hayatın gerçeklerinin ne de doğa kanunlarının böyle bir şeyi şart kıldığını sanmıyorum. Elbette bu, savaşları, açlıkları, kötülükleri yadsıdığım anlamına gelmesin; ancak kutsal olduğu iddia edilen bir kitapta, insanlık için zararlı ve yanlış olan şeyleri savunması ve bunları ortadan kaldırmak yerine bu zalimlikleri desteklemesi düşündürücü değil mi?

  Tarih boyunca savaşların çoğu -her ne kadar çoğunluk tarafından din, millet, vatan gibi yüce ve kutsal şeyler için olduğu düşünülse de- siyasal erki ve gücü kazanmak için yapılmıştır. Savaşlara halkların iradeleri değil; halkları yönetenler kendi yetenek, anlayış, kavrayış veya hırsı doğrultusunda karar vermiştir. Hal böyleyken, insanın gerçek doğası savaşları doğurmuştur yerine, iktidarın ve iktidarı elinde bulunduranların doğası bunları doğurmuştur denebilir. İktidarın doğumu da yine insanlık tarihiyle başlamamış, yerleşik yaşamın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

  Diğer bir açıdan, 1993'teki Sivas olayları da öldürmenin meşru olabileceği durumların olduğu varsayımından hareketle ortaya çıkmıştır. Şayet Kur'an'daki öldürme ve cihat anlayışından veya cemaatlerin fıkıh bildirilerinden beslenilmeseydi bu olay ve hatta binlerce benzeri olan olaylar olmayacaktı.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1993'teki Sivas olaylarını iyi araştırın.. Bu söylediklerinizle uzaktan yakından hiçbir ilqisi bulunmamaktadır.

   Sil
 10. Tabii ki bu aşamada, 'evet, Sivas olayı da Kur'an'a uygundur, onlar öldürülmeliydi, hatta siz de fitne-fesat yayıyorsunuz, siz de öldürülmelisiniz' şeklinde bir düşünceniz olabilir. Radikal/köktendinci birçok müslüman eminim bu görüşü paylaşmaktadır. Ancak ne yazık ki, böylesi zorba, faşist ve tahakküm yüklü bir bakış açısını ne insan doğasına ne hayatın gerçeklerine ne de doğa kanunlarına bağlayamayız.

  Sırf Kur'an'da yazdığı için bir şeyi -zararlı bir şeyi- iyi göstermek adına gerçekleri çarpıtmanın anlamı yok. Hoş, sizin çarpıttığınızı da sanmam -ki size göre gerçek bu- ama yine de dürüst bir şekilde, 'bunlar şeriat hükümleridir, allah her şeyi hepimizden iyi bilir, sorgulamadan bu emirlere uyulmalıdır' deseydiniz ta ilk baştaki takdirime bir takdir daha eklemiş olacaktım.

  Elbetteki yanlış anlaşılmasın, sizinle taban tabana zıt fikirlere sahibim hatta sizin gibi düşünmenin yanlış ve zararlı olduğunu düşünüyorum. Yine de sizin ileri sürdüğünüz gibi öldürmekle, baskı uygulamakla, savaşmakla bir sonuca varılacağını sanmam.

  Belki siz şöyle düşünmelisiniz: Acaba Muhammed siyasi erkini korumak için böyle bir ayetin geldiğini söylemiş olabilir mi? (Burada sakın kafanız karışmasın, diğer ayetleri de Muhammed'in söylediğini yani allahtan gelmediğini, kendi kafasındaki anlayışa göre ayetler söylediğini ifade etmek istiyorum. Sanki diğer ayetler allah tarafından gönderilmiş de bu ayet arada bir yerlerde Muhammed tarafından uydurulmuştur gibi bir şey kastetmiyorum) Diğer bir deyişle, hiçbir ilahili bulunmayan ve ilkel yaşamın yansıması olan bu ayetin bir insan zihni yansıması olduğu düşünülemez mi?

  Bitirirken Dawkins'in sevdiğim şu cümlesini alıntılamak isterim: "Benim ya da diğer ateistlerin din karşısında ara sıra takındığımız bu düşmanca tavır sadece kelimelerle sınırlıdır. Ben ilahiyat kaynaklı bir tartışma yüzünden hiç bir yere bomba atmayacağım, kimsenin kafasını kesmeyeceğim, kimseye taş fırlatmayacağım, kimseyi çarmıha gerip yakmayacağım, kimseye işkence etmeyeceğim veya gökdelenlere uçakla çarpmayacağım."

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 11. http://www.diniyazilar.com/2011/11/kur%E2%80%99an-musrikleri-gordugumuz-yerde-oldurmeyi-emreder-mi/ kuran bütün halinde incelenmesi gerekn bi kitaptır . bu sayfayı okursanız ne kadar yanıldığınızı anlarsınız..

  YanıtlaSil
 12. Sayın adsız,

  Bizlerin bunları bilmediğini ve hiç okumadığını mı zannediyorsunuz? Ayrıca, gönderdiğiniz linkteki bilgilerin toz pempe bilgiler olduğunu mu düşünüyorsunuz?

  "Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, gerekirse öldürün; çünkü onların zulmü de öldürmeye eştir." şeklinde bir açıklamayı kabul edilir mi buluyorsunuz? Öyle bir şekilde 'bu sayfayı okursanız ne kadar yanıldığınızı anlarsınız' demişsiniz ki, sanki Kur'an'da bulunan, insanların -düşman ve sizinle savaşanlar olduğu müddetçe- öldürülmesi gerektiğini içeren hiçbir ayet yokmuş, biz tutmuşuz da kendimizden uydurmuşuz gibi bir anlam ortaya çıkmış.

  Asıl sizler İslam'ı bir bütün halinde inceleyin. İyilik dolu ayetler ortaya koymak için, 'öldürmek' gibi vahşi ve ilkel bir karşı tepkinin ne denli yanlış olduğunu bir düşünün. Bir tanrıdan ziyade, insan aklının bir ürünü olduğunu daha fazla düşündürtmüyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Neden müslümanlar bir şeyler söylerken sanki biz hiç daha önce düşünmemişiz veya bilmiyormuşuz gibi konuşuyorlar..Hani bir söz vardır ''sen giderken biz geliyorduk''diye..Hayatınızda zaten topu topu bir kitap okuyorsunuz o da Kuran,onu da düzgün okuyamıyorsunuz..

   Sil
 13. Ben sayın adsızın dediği siteden ilgili konuyu okudum ve bir kez daha anladımki gerçek islam talibanın el-kaidenin yaşamaya çalıştığı islamdır. Radikal islam diye bir şey yoktur, o gerçek islamdır.Savaş altındalar, dinlerini yaşamak istiyorlar tıpkı kuranın emrettiği gibi.
  Örneğin taliban, merkezi hükümetle savaşıyor.
  Ayet diyorki:
  5: (Dört) yasak ayı çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun Ama tevbe ederler, namaz kılarlar, zekât verirlerse yollarını açın Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur”

  Merkezi hükümet tevbe edinceye kadar taliban bu müşrikleri öldürecek.Öyleyse bir müslümanın talibanla özleşmekten endişe duyması saçma değilmi.

  Türkiyedeki ılımlı islam reforme edilmiş islamdır,kurandaki islam değildir.

  YanıtlaSil
 14. Hocanın birine sormuşlar.

  -Hocam cehennem nasıl bir yer?
  Hoca;
  -Boşver girecek düşünsün.

  Biz müşrik değiliz, müşrik olan düşünsün. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İşte bir de böyle bilinçaltınız var sizin..Hoca cehenneme gitmeyeceğini veya bizim kesinlikle cehennemde olacağımızı nereden biliyor ki yorum yapmış.Bırakın artık kendinizi Allah yerine koyup milleti cennete-cehenneme koymayı..

   Sil
  2. Bunlar bize kafir diyorlar ama kendileri kafir. Hatta kafirden daha kötü bir şey. Bunlara insanda denmez, müslümanda denmez.

   Sil
 15. Şu anda bir islami örgüt oluşsa ve "ateistleri gördüğünüz yerde öldürün" emri verse ne yaparsınız? Ve bu durumu hiç düşündünüzmü?

  YanıtlaSil
 16. İslam'da dinden dönenin öldürülmesi üzerine şöyle güzel bir inceleme var; ve bence buna hiç olmazsa bir göz atmakta fayda var: http://kutsalsiz.blogspot.com/2013/03/islamda-dinden-donenin-oldurulmesi.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ahmak saçmalamayı kesss salak şeytan sen şeytanın taaaa kendisisin sana ancak imanı zayıflar inanır ve senin gibi ne olduğunu niçin yaratıldığını nerden gelip nereye gideceğini bilmeyen ahmakklaaarrrrr inanırr kesss zırlamayııı eşşekler bile senden güzel felsefe yapıyor kanıtlayamayacağınn bir sorumluluğun altına giriyon yaa eşek kafalııı

   Sil
  2. Tipik bir manik müslüman vakası

   Sil
 17. Yazık size yahu.Ne yaptığınızın farkında mısınız ? Allah ki alemlerin Rabbi'dir, bizlerse aciz kulları.Ne demek Kur'an da şu ayet doğru bu ayet yanlış demek.Hem bu ayetlerde kısastan bahsediyor.Yani MEŞRU müdafaa hakkı, var mı kendisine silah doğrultulduğunda kılı kıpırdamıycak delikanlı ? Arkadaşlar Kur'an son kitaptır ve bu emirler esasen onun korunması kıyamete kadar İslamın yaşaması içindir.Büyük günaha giriyorsunuz Allâh muhafaza bunun sonu şirktir vazgeçeçelim

  YanıtlaSil
 18. Yazar ayetleri kendi kafasına göre sıralamış ve kendi düşüncesine göre yorumlamış. Biz de ayetleri iman ve ilim ışığında madde madde yorumlayacağız ve ayrıca bazı ayetleri vereceğiz.

  39. Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.
  40. Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
  Hac suresi

  Görüldüğü üzere ancak zulme uğranıldığında savaşa izin vardır.

  Birinci ayet olarak Bakara suresinden misal verilmiş...Ne kadar mükemmel bir cümle.. İnsanlara öldürmek yasaklanıyor ve öldürürsen başına bu gelir diyor...

  YanıtlaSil
 19. Sayın Yazar;

  Amerika ve Rusya veya diğer ülkeler gerek tarihlerinde ve gerekse günümüzde savaş yapmaktadırlar. Onlar acaba Kurana göre mi hareket ediyorlar da insanları öldürüyorlar. Tarihte geçen 100 yıl savaşları nedir ?

  Demek ki siz Allah' ı ve İslamı ve Kuranı inkar ediyorsunuz. Yapacak bir şey yok..Aslında buraya yorum yapmaya da gerek yok.

  Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Abdullah bey, öyleyse bir Hristiyan da gelip sizin bu yorumunuzun altına müslümanların yaptığı gibi "kusursuz olan Hristiyanlar değil, Hristiyanlıktır" yazabilir. Ayrıca bizim burada tartışageldiğimiz konu tarih değil, dinlerdir. Bu nedenle Hristiyanları müslümanlarla karşılaştırmaktansa "Hristiyanlık" ve "İslam" kavramlarını konuşmalıyız. Mesala size Hristiyan bir sitede bulduğum şu yazıları aktarmak istiyorum. Zihniyet farkı zaten ortada;

   "İncil'i okuduğumuzda ise yalnızca sevgi görürüz. Hıristiyanlıkta şiddete yer yoktur. Hatta İncil'de şöyle yazar: "Tanrı sevgidir. Sevgi de yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar" İncil 1.Yuhanna 4:16.

   Kılıç kullanmayı yasaklayan tek din Hıristiyanlıktır. İnanç uğruna savaşmak, Hıristiyan'ın ve Hıristiyanlığın ruhuna aykırıdır. Hiçbir gerçek Hıristiyan'ın, ne Haçlı Seferlerini ne de diğer din savaşlarını savunması mümkün değildir. Çünkü bunlar, İncil'e aykırıdır. Bir Hıristiyan'ın görevleri arasında savaşmak değil, savaşları durdurmak,yani barışı sağlamak vardır:" Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek." Yine İsa Mesih, düşmanlarımızı bile sevmemizi istememiş miydi?

   "Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizde onlara öyle davranın."

   Abdullah bey soruyorum size ne kuran'da ne de Muhammed'in hadislerinde böyle bir şeyler var mı ?

   Sil
  2. haçlı ordusu diye bilinen katiller hangi dine mensuptu? bir sevgi öğreticisi olan incile inanan katolik kilise değilmiydi kurucu ve finansçısı yanılıyormuyum? eğer öğleyse incil,deki sevgiyi anlayamamış kilise papazları iyi okuyamamış belki yanlış yorumlamış.ana kötü olan islam ve kuranı kerim ALLAH ıslah etsin.

   Sil
 20. Terör değilim diyen adama sen terörsün demekle olmaz. Bu durumu böyle çözemezsin. Daha da alevlendirirsin. Sen terörsün dedikçe terör eser. Hakarettir bu O’na. Kur’an’dan hareket ettiğini söyleyen adama sen terörsün denmez. IŞİD bu yukarıda yazan ayetleri uyguluyor, sen teröristsin diyorsun. IŞİD cennete koştuğunu düşünüyor, sen ona terörsün diyorsun. Bu iş öyle çözülmez. PKK’ya yıllarca terör terör diye diye 30 yıl gitti. Ortada terör yok, düşman yok, kendine göre bir arzusu olan, kendine göre yaşam alanı arzulayan bir topluluk var. Böyle görerek başlayacaksın. Laftan kimse anlamaz, icraat (eğer varsa) ile adamı yolundan döndüreceksin, doğruyu göstereceksin.

  YanıtlaSil
 21. bismillahirrahmanirrahim sen yazar kardeşim sen ışid i doğru yolda gören kardeşim ve sen Abdullah kardeş ve ben volkan kardeşiniz ve dünyaya gelmiş bütün insanlık bir bir zamanı gelince en doğru gerçeği kendi gözleri ile görüp kendi aklı ile anlıyacaktır .. yaşarken bilemeyiz ve öleceğimizde kesin herşeyi düşünmek ve anlamaya çalışmak ağır geliyor insana ve birçok kişi emin olmadığı herşeyi söyleme cürretine kalkışıyor bizler nefes almaya su içmeye yemek yemeye uyku uyumaya mecbur varlıklarız dünyaya bakıldığında uydu görüntülerinde akvaryumun içindeki balıklar gibiyiz özgür bedenlere ve düşüncelere sahib oluduğumuzu düşünüyoruz mutlak gerçek olduğuna çocukluğumdan beri inanıyor ve en hassas seviyede tatrtıp düşünüyorum ezbere konuşanlardan ve konuşmaktan yetinemiyorum onun için susup daha çok düşünmeyi araştırmayı öğrenmeyi seçiyorum ve bunun her birey için böyle olması gerektiğini düşünüyorum kendimde kimseye kızma hakkı bulmuyorum çünki herkez kendinden sorumlu diye anlıyorum aklımda ve hepinize hayır dolu bir gece diliyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. IŞİD doğru yolda demedim. IŞİD e böyle yaklaşılmaz dedim.

   Sil
  2. İslamiyet açısından IŞİD, Milliyet açısından PKK terör değildir.

   Sil
  3. PKK kadin/kizlara tecavuz etmez, alip pazarlarda mal gibi satmaz. PKK Kurtlerin disindaki irklari, inanclari toplu katletmez, kafalarini, kollarini kesmez, PKK laiktir, ilericidir, devrimcidir, islamist bir halifelik gibi hayali yoktur. PKK polis jandarma ile silahli carpistigi dogrudur ancak Kurtlere saldiri karsisinda onlari koruyan, dil, kulturel ve demokratik hak talebinde buluan bir orguttur. Bunlar son derece makul istekler olup al-ver le cozulemiyecek seyler degildir. PKK yi Islamist terror orgutuyla ayni fileye koyan zihniyet PKK'ya hakarettir.
   Remo K

   Sil
  4. evet. terörizmin tanımı yeniden yapılması lazım. ölümlerin şiddetin sorunların çözümü için bu lazım.

   Sil
 22. Bu yaklasim cok ciddi ve ilmi bir yaklasim degil;

  Ayetleri kitabin butunlugunden koparip baglamindan uzak bir sekilde degerlendirmek tamamen tutarsiz.

  Ustelik sizin dusuncenize gore Kuranin dolayisi ile Allahin insan oldurulmesine onay vermemesi gerekli... Neden??
  Savas sosyolojik bir gercek. Bunu inkar etmek gercegi kabule yanasmamaktir.
  Muslumanlar kendilerini savunmak icin gerekirse insan oldurebilirler...
  Fakat zayif dusmus yahut muslumanlara savas acmamis bir gayri muslim toplumu katletmek asla Kuranla bagdasmaz. En iyi ornek Mekkenin fethi...

  ayrica su makaleyi de gozden gecirmenizi dilerim..
  http://www.canertaslaman.com/2011/10/%E2%80%9Cteror%E2%80%9Dun-ve-%E2%80%9Ccihad%E2%80%9Din-retorigi/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Açıklamanız için teşekkür eder sevgilerimi sunarım.

   Yüce Allah razı olsun.

   Sil
 23. Jack Artfull' un Tevbe Suresi 5. ayete getirdiği yorum müthişti.Fakat ''Hayyam'' ın bunu görmezden gelmesiyse manidar.Yazıda ki ayetler tek başına okununca maalesef yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor.Zaten yazıyı yazanın da amacı bu.Bir düşünce bu kadar üstünkörü, bu kadar ön yargılı savunulmaz.Ve yorumlara bakıyorum da genellikle, Jack Artfull'un yaptığı gibi mantıklı yorum ve açıklamalar nedense ateist portallarında hep es geçiliyor.''mimo more'' adlı kullanıcının yorumu da çok yerinde ve mantıklı olmuş :
  ''mimo more17 Haziran 2014 10:37
  Bu yaklasim cok ciddi ve ilmi bir yaklasim degil;

  Ayetleri kitabin butunlugunden koparip baglamindan uzak bir sekilde degerlendirmek tamamen tutarsiz.

  Ustelik sizin dusuncenize gore Kuranin dolayisi ile Allahin insan oldurulmesine onay vermemesi gerekli... Neden??
  Savas sosyolojik bir gercek. Bunu inkar etmek gercegi kabule yanasmamaktir.
  Muslumanlar kendilerini savunmak icin gerekirse insan oldurebilirler...
  Fakat zayif dusmus yahut muslumanlara savas acmamis bir gayri muslim toplumu katletmek asla Kuranla bagdasmaz. En iyi ornek Mekkenin fethi...''

  Gerçekten şunu çok iyi gözlemledim ki ateistler nerede mantıklı bir yorum ve açıklama görseler onu ya görmezden geliyorlar yada es geçiyorlar.Bu konuda çok sağlam tecrübeler edindim gerçekten.Özellikle youtube de bunu çok net görebilirsiniz.Adamakıllı hazırlanmış İslami ve Kur an i video çalışmalarının altında ateistlere ait yorumları göremezsiniz.Örnek olarak merak edenler 'bu videoyu ölmeden önce izleyin' isimli videoya bakabilirsiniz.Her fırsatta dini eleştirmeyi kendine görev edinmiş ateistler, nedense karşılarına kültürlü, birikimli ve ne söylediğini bilen bir dindar çıksa ya yokuşa sürüyorlar ya da sıvışıp kayboluyorlar. Ve son olarak Abdullah Kaya nın yaptığı yorumu paylaşmak istiyorum :
  ''Abdullah KAYA26 Mayıs 2014 14:58
  Yazar ayetleri kendi kafasına göre sıralamış ve kendi düşüncesine göre yorumlamış. Biz de ayetleri iman ve ilim ışığında madde madde yorumlayacağız ve ayrıca bazı ayetleri vereceğiz.

  39. Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.
  40. Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
  Hac suresi

  Görüldüğü üzere ancak zulme uğranıldığında savaşa izin vardır.

  Birinci ayet olarak Bakara suresinden misal verilmiş...Ne kadar mükemmel bir cümle.. İnsanlara öldürmek yasaklanıyor ve öldürürsen başına bu gelir diyor...''

  Ama burada da ne ''Hayyam'' dan nede diğer anti-islamcı arkadaşlardan bir yorum gelmiyor.Neden dersiniz ?

  YanıtlaSil
 24. http://www.kuranmeali.org/51/zariyat_suresi/10.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

  Yalancıları Öldürün.

  Bu lisanı yok etmeyen, bu lisanın kurbanı olur. Din öldürmüyor, dil (lisan) öldürüyor desek mi?

  Kâtele, katle, katel, katele, kutile, ektul, ketli, kutli, kutil ve diğer türevleri.
  Bunlar bir gün “şunları öldürün” diye çevrilir, öldürülürsünüz.

  YanıtlaSil
 25. Herşey ikiz kulelerin bombalanmasından sonra oldu..Amerika'da başlayan İslam korkusu ne yazıkki tüm dünyaya yayıldı.Dini sanki bir faşist olgu gibi gösterdiler.Malesef çoğu gencimiz batının kültürünü değil genişliğini alıcam diyerek bu zokayı yuttu..En yakın arkadaşım bile bu sayede dinden çıktı.Anlattığı saçma sapan şeylere he deyip geçiyorum yoksa kalbi kırılacak.Cahilliğine verip susuyorum.O çok sevdiğiniz atesitler dinsizler bir tane bir meyve yaratsınlar da görelim..Allah bakıpta göremediğiniz yerdedir.Dikkatli olun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ateistler neden elma armut yaratsınlar ki ? ateistlerin ( inancında ) yaratmacılık yoktur !!
   dindarların inancında yaratıcılık fikri vardır , elma armut yaratma ispatıda bu sebepten
   dolayı dindarlara düşer .

   Sil
  2. ateist ol dedi oldu

   ve ateist başardı.
   ateist bahçesinde elma yarattı.
   atesit ol dedi, 6 gün sonra elma filizlerini verdi.

   yaradışını sır gibi saklayan ateist, düşüncelerini şöyle sıraladı.
   ben artık öl deyip ölenlerden deyilim, bunun teistlere ibret olmasını umuyorum, öldürmekten değil oldurmaktan gurur duruyorum.

   Sil
  3. elma yaratan ateist öldü.

   ateistin elma yarattığını gören teist kılcını çekip allahu ekber diyerek ateisti öldürdü.

   neden öldürdüğü konusunda ise şöyle konuştu.
   hiç kimse allaha şirk koşamaz. müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün diyor cenabı hakk.

   Sil
 26. arkadaşlar hiç bir ayet nedensiz inmemiştir ve ayetlerin hepsinin arkasında belli bir olay vardır ve bu ayetler bu olaylarla birlikte değerlendirilmelidir örnek verecek olursak arkadaş oraya tevbe suresinin 5.ayetini yazmış o ayeti tek başına düşünürsek şu çıkıyor ''o haram aydan çıktık hadi al eline kılıçları öldür müşrükleri''eğer bu ayeti verildiği olay ve MÜMTEHİNE 8.ve 9.ayetleri ile düşünürsek(Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  8. Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.

  9. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.
  ŞİMDİ burda Allah 3 tane kırmızı çizgi sayıyor (sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmış sizi ülkenizden çıkarmaya çalışmış ve buna destek vermiş)şimdi tevbe suresinin 5.ayeti bu 3 çizgiyi aşmış mekkelilerle ilgilidir.Hz.Muhammed (sav) mekkeye girdiginde 15 ay bunlara dokunmamış bunlara hatta 4 ay süre vermiş bunuda bilmek gerekir.Kuran-ı kerim basit bir kitap değildir arkadaşlar bu yüzden aklınızda küçük bir çelişki bile olsa internetten araştırın tefsirlere büyük hocaların yorumlarına bakın aydınlanın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Büyük hocalar küçük konuşur, küçük hocalar büyük konuşur.

   Sil
  2. Hocalarada gerek yok detaylı bi araştırma ile gerccek aydinlanacaktir Rabbim ne büyüktür takdiride pek yucedir ona siginalim

   Sil
 27. dinler yalan yaratıcı tek gerçektir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnek dine indallahil islam (şüphesiz yeryüzünde tek gerçek hak din İslamdır din yalan değil Allahın söylediği boyle nah suresi 90.ayet

   Sil
 28. Dinler derken yaklasik 671 yilindan beri tek geçerli din İslam zaman içinde degistirilemeyen ve geçerliliğini koruyan kitap ise kurandir eğer okuduysaniz kurani yol yakinken bu ateistlikten vazgecin

  YanıtlaSil
 29. ahmak ateistler evrene sadece kafa gözüyle bakan ahmaklar adam gibi din seçmesini bilmiyorsanız başı boş hayvan sıfatında özgür yaşayıp ölümden sonra hiçbir yaşamın olduğuna inanmıyorsanız kendinizi sadece niçin yaratıldğı bile belli olmayan madde olarak görüyorsanız ozaman şu saçmalıklarınızı hangi boklukta yaşıyorsanız hangi ahmaklarla tartışıyorsanız tartışın islam dinine kitabımıza bulaşmayın eğer zaten bulaşıyorsanız sizde savunduğunuz saçmalıklardan emin değilsiniz demektir ve bocalayan ne yapamayacağını bilemeyen köpekler gibi sığınacak yer arıyorsunuz demektir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Psikiyatri bunları ahmak (akıl hastası) saymıyor, böyle oluyor. Psikiyatri bunlara mani dese biz de onlarda rahatlayacağız. Bizdeki azda olsa yaşanan depresyon kalmayacak. Mani ve depresyonun % 80 etkisi insan, % 20 si evrendir. (Herhalde doğru diyorumdur)

   Sil
  2. Psikoloji tanımı yapıyor, Din işin içine girince cayıyor. Sizin, bu yüzden ağzınız böyle konuşuyor Adsız. Dürüst bilim olsa, siz yoksunuz.

   Sil
  3. Küfür eden siz, hakaret eden siz, karalayan siz, çizen siz, kesen siz, biçen siz. Ama bu sıfatları(hastalıkları/yaftaları alan biz. Sorun olan sizken sorun biz.

   Siz cennette hurilerle muhammede komşu, biz cehennemin dibinde ahu tuğbayla.

   Neyse benim aklım ermez bunlara. Tanrı nın hikmetinden sual olmaz.

   Sana tavsiye; Biraz divan edebiyatına dal. Çok değişicen.

   Sil
  4. Yunus Emre'nin divanında "ahmak" vardı galiba. Bir incele.

   Sil
  5. Benem im zühd u takvahanesini virane itdüm hep
   Harab idüp riya mescidlerin meyhane itdüm hep

   Ne bilir kadr-i badeyi zahid
   Ab-ı engür ile vuzü olmaz

   Uzatma çok da tıraş eyle hattunı cana (Can hattını, can çizgini, .. Cinsel organımı diyor)
   Bu mura merhamet idince mar olur bir gün

   Bir dilde iki suz-ı muhabbet olmaz
   Bir fanus içre iki şem itmez ca

   Ne şişeyim ne içkiyim ne imanlıyım
   Düşermi razı olmamak yukarıdan bana (Allah benden razı olmaz mı) (Tahmini çeviri)

   Fakir/Utangaç oldum/kaldım ta kulluktan beri
   Namazı bırakıp seccadeyi örttüm çıplak bedenime

   İslamla küfrü birbirine katar meykede de
   Olıca mevc-nüma çün hat-ı tersa sahba

   ......... olmamıştı henüz
   Küfürlü sözü etti müslüman teklifi bana (Küfür ederek müslümanlığa davet)

   Sil
 30. Müslümanın müslümanı vahşice katli. Bir imanlı bir imansızı herhalde hiç böyle katletmemiştir. Fazla detay vermiycem. Eskiden (müslümanken) samimi olduğum, çocukluktan beri tanıdık/bildik biri, beni ateist olarak bilmeyen, hatta okulda beraber olduğum söylenen (hatırlamıyorum), bir zamanlar tam karşımda olduğu halde bir türlü varlığını bilmediğim, kırk yılda bir görürsem zorla (müslümanlığı idare ediyorum ne yapayım) naber dediğim eski arkadaş vahşice (islamca/kur’an’ca) öldürüldü. Hem de ben kırk yılda bir naber dedikten 15-20 gün sonra. (Müslümanlarla pek muhatap olmak istemediğimden ilişikler kesik durumda.) Haberi alınca o ayakta laflamamız aklıma geldi. Çok şerefsiz var dünyada diyordu. Kendisi hakkında bir şey söyleyemiyeceğim, o yüzden şerefli/şerefsiz kim bir şey diyemiyorum. Hakkında bin bir türlü dedikodu gezdi. Cinayet sebebine çok senaryolar yazıldı. Ama hiç biri tutmadı. Müslümanın senaryosu ile yaşadığı bir olmuyor. Hayal ile gerçeği hala ayıramadılar. Bu hayal ürünü dizilerden ilham alıyorlar herhalde. (İşyerinde görüştüğümüzde büyük ekran tv de sinema, çerez, çay/kahve keyfindeydi. Biraz işlerden biraz insanlardan biraz çoluk çocuktan biraz evlilikten konuştu. Birilerinin dedikodusunu yaptı. Konuşmanın çoğu dertti.)

  Not: Haberlerde duyulan cinayet biçilerimden yola çıkılarak cinayet işleniyor. Bu cinayette böyle bir şey.

  (Eğer şu hayatta inançlıysan öldürülmeyi bir kere, inançsızsan iki kere düşünecen. Ben her gün düşünüyorum.)

  YanıtlaSil
 31. http://www.kuranmeali.org/80/abese_suresi/17.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

  Katlolası insan ne kadar kafirdir.
  Katlolası insan ne kafirdir.
  Katlolası insan, ne çok kafirdir.
  Katlolası insan o, ne kadar çok kafir.
  …..
  ….

  Kafir, katlolası insandır.

  YanıtlaSil
 32. http://www.youtube.com/watch?v=qx3LDHL1GfM#t=5323

  Önemli bir noktaya değiniyor.

  Önüne düşen herkesi mübarek görmek.
  Koca mahallede 8 kişi cemaat varken, savaşçısı şeyhi hocası nasıl çok olur?

  Birde şu denebilir. Hangi müslüman için savaşıyorsun? Camideki 8 kişi seni desteklemiyor, saymıyor. Hangi müslümana islam devleti kuracaksın?

  Kürt milliyetçiliğide aynen böyle. Hangi kürt milliyetçisi için savaşıyorsun?

  YanıtlaSil
 33. http://genelsanatlar.blogspot.com.tr/2012/08/neyzen-tevfik-mecnun.html

  Neyzen olacaktı şimdi. Kim bilir ne yazardı IŞİD olayına.

  YanıtlaSil
 34. IŞİD'den korkuyorum.

  YanıtlaSil
 35. Yine müslümanın müslümanın katli. Akrabamın eş tarafından akrabası. Kadın meselesi yüzünden öldürldü. Cinayet mahallesinde yaşıyorum. Bu mahallenin adını değiştirelim.

  Tam olarak bilmiyorum ama, adam ya birinin karısına bakmış yada göz koymuş. Öyle birşey.

  Bu mahallede göz koymalar kapalı şekilde çok var. O çok belli etmiş herhalde.

  İnsanlar evli ama onun bunun karısnda kızında birşeyler arıyor. Of of, ne kötü.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Not: Medya cinayetleri doğru yazmıyor. Çok sansür var.

   Sil
  2. Yine bir cinayet. Yine medya doğru yazmadı. Niye böyle yapıyorlar. Neden cinayetleri detaylı ve doğru yazmıyorlar.

   Not: Şu semtten bi kurtulup gitsem.

   Sil
 36. Bugünlerde aklıma düştü. İslami bir örgüt Türkiye de eylem yaparsa nereye yapar? Dedim. Şöyle cevapladım. Taksim meydanı (bugünkü örgüt için IŞİD) İslami bir örgüt tarafından harap edilecek.

  Sonra buna misilleme (kısasa kısas) olmalı dedim. Sultanahmet meydanınıda çok uzak bir tarihte ateist örgüt harap edecek.

  Çok değil, önümüzdeki 100 yıl içinde ateizm-teizm birbirini yiyecek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ama topkapı sarayındaki eserlere birşey olmayacak. Son an da saldırı haberini alan islamcılar hızlıca eserleri oradan çıkarmayı başaracak.

   Sil
  2. Bir teizm-ateizm savaşı olacağını hele ki ateistlerin silahlı örgütler kurup sağa sola saldıracağını sanmıyorum. İşin doğasına ters bir durum olurdu böylesi.

   Sil
  3. Teizm-ateizm deyince tüm teizm ve ateizmi kastetmiyorum elbette. Bazı teizm ve ateizm.

   Nasıl müslümandan çılgın çıkıyorsa ateizm den de çıkacak/çıkar. Bir noktada bazıları mutlak taşar. Burama geldi deyip silaha sarılabilir.

   Bunun dışında paralı örgütte oluşturulur. Biri ikii üçü gazı verir, üç beş bin lira verir al sana örgüt.

   Kmi dünyasından bezmiştir, intihar düşünür, bari giderken şu islama bir darbe indiriyim der canlı bomba olur.

   Bir grup oluşur, maksatları teizm ve ateizmi birbirine düşürmektedir. Ateist örgütüz deyip eyleme başlarlar. Böylece örgüt dışındaki ateistler rahatsız edilip sorun çıkar, ateistler zarar görür.

   Bir teizm-ateizm kavgası mutlaka olacak, mutlaka. Bu dünya kavga dünyası. Ama biz görmeyiz.

   Hiç teizm dışının geleceğini düşündün mü? Bilimi geç, bilimi hiç bir şekilde din dışı ile ilişkilendirme. Bilim a-teizme katkı yapmaz. Bilim a-teizmi geliştirmez. A-ateizmin gelişiminde teizm ne yapacak? Bunu hiç sordun mu?

   Bugünkü ateizme bunlar yapılıyorsa, yarınkine neler yapılmaz.

   Sil
  4. Ateizmin silahlı bir örgüt kurmaması şu açıdan mantıklı geliyor: Öldürün emri veren kutsal veya ideolojik bir kaynak yok. Hatta, öldürün diyen ve baskı oluşturan dinlerin karşısında yer aldığı için, sırf bu bakımdan bile çelişkiye düşmemek adına böyle bir örgüt şu an için uygun görünmüyor.

   Dediğiniz gibi, kendilerine ateist diyen, paralı kişilerden oluşan veya başkalarının arayı kızıştırmak için yalandan kurdukları örgüt veya buna benzer şeyler olabilir. Aslına bakılırsa, ateizmle mücadeleyi teşvik etmesi bakımından, kimi müslümanlarca gizli kapaklı yerlerde böyle şeyler sevindirici bir yan bile bulabilir kendisi için.

   Ancak bunun dışında, yani özel ve gizli ve derin hesaplaşmalar dışında, tabiri caizse, bodoslama bir ateist silahlı örgüt düşüncesi bana makul gelmiyor. Çevremdeki tüm ateist arkadaşlarım, zaten dinin bu gerici yöntemlerinden sıkılmış ve bıkmış durumda; ben dahil hiçbirinin böyle bir örgüte ne katılabileceğini ne de destekleyebileceğini düşünemiyorum.

   Teizm-ateizm mücadelesi olacaktır ve teizm böyle giderse kaybedecektir bu mücadeleyi, ancak bunun, sekülerleşmenin yavaş yavaş sindirilmesi vasıtasıyla olacağını sanıyorum. Nasıl ki eskiden cadı avlamak gayet makulken, şimdi artık gülünç bir hadise ise, aynı şekilde, birçok ibadet biçimi ve en nihayetinde tanrıya yöneliş de gülünç bulunacak.

   Unutmamak gerekiyor ki, şimdiye dek onlarca madde ötesi düşünce yer yüzünden silindi ya da değerini kaybetti. Bunu biraz bilim biraz da düşün dünyası gerçekleştirdi. Bilim elbette ki nihai anlamda madde ötesinin olmadığını söyleyemez, ki zaten ilgi alanının da dışında kalır bu, ancak düşün dünyası ile, yani bilimin insan aklı ve entelektüelizmi ile harmanlanması ile, maddenin ötesine çıkmamak, çareyi madde içinde aramak makul hale geldi ve gelişimini de böyle devam ettirecektir.

   Kısacası, nasıl ki şimdiye dek ateizm dahil dünyevi düşünceler fiziksel saldırı gerçekleştirmeden madde ötesine tamah eden ideolojileri zayıflattıysa, bundan sonra da böyle devam edecektir. Aydınlanma Çağı denilen ve bilimsel-seküler düşüncenin dini düşünceye en çok bıçak bileyip hıncını aldığı zamanlarda bile, şiddete yönelme görülmemiş, daha insan onuruna yakışır hamleler gerçekleştirilmiştir.

   Sil
  5. Şöyle bir soru sarayım. Sana fitne için 10.000 tl maaş verseler, ateisti teiste püskürtürmüsün? Maaşı biraz artırma imkanı var. 15.000 olsun. Artı kalacak yer ve su elektrik gibi faturaların yok. İyi düşün ve dürüst cevap ver.

   Ya da imanlı senin evini yıkarsa ne yaparsın? Senin işini elinden alırsa ne yaparsın?

   Eğer sen Dine olumsuz etki yapacak etkili bir şey bulursan o an ne yapacağını/olacağını düşündünmü?

   Bugün cinayeti eleştiren ateist yarın bu konuda değişime uğramayacağı ne malum. Eğer karşı taraf sürekli bastırırsa (dikta olursa) ateist cinayet işlemekten başka çare bulamaz. Ben şahsen hiç duramam, direk keserim boğazını. Sen benim hayatıma/yoluma taş koyacaksın ben hiç bir şey yapmıcam, olmaz. (Ateistin cinayet eleştirisinde eksik var, eleştiride bilim/bilgi neredeyse yok, sadece vijdan var desek doğru olabilir. Vijdanla yola çıkan yarın vijdanı unutabilir.)

   Ben bilimin insan üzerinde etkisini görmedim. Şasen ben bilimden hiç bir yardım/etki/yol almadım. Her insan (ister teist ister ateist) kendi ulaştı ulaştığı şeye. Bilim daha çok sinir etti. Bilimi imanlı kafir/menfaatçi olarak, imansız ise imanlı/menfaatçi olarak anlamaya devam ediyor. Bilimi hiç kimse (teistte ateistte) sevmedi, sevmiyor, sevmiyecek. Bilim ne teizme ne ateizme bir etki yapmayacak. Din kendi kendine Bilm den destek yaratıyor, yaratacak. Din bilimle kendi kendine gelin-güvey oluyor/olacak yani. Bilim tabiki madde ötesi olmadığını söyleyemez, bilim şu var mı demez/dememeli, bulduğuna var der/demeli. Ama böyle çalışmıyor maalesef. Neyse bilime girdikmi çıkamayız, bunu ayrı ve uzun uzun konuşmak lazım.

   Dalıp giden imanlıya, “dünyaya dön” demek çözüm diyorsun. Tam damara basıyorsun.

   http://mehmetciktv.web.tv/video/insanlik-disi-olay__eifb7qwnozu

   Sil
  6. Birde şuna bak bakalım.
   http://tr.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCralizm

   Natüralizm dini zayıflatır mı?

   Sil
 37. Ey IŞİD;

  Sapıklık temelinde fuhşiyat vardır. Ya da sapıklık=fuhşiyattır. Sapık denen şey fuhşiyattır. Sapık mı dersiniz, vahşimi dersiniz, cinsel bozuklukmu dersiniz, cinsel işlev bozukluğumu dersiniz, orospumu dersiniz, ne derseniz deyin, hepsinin altında fuhşiyat yatar. Hepsi fuhşiyattır. Bdsm den fetişe kadar ne tür fantezi/uygulama varsa fuhşiyattandır. Masturbasyon fuhşiyattır. Porno fuhşiyattır. Medya fuhşiyattır. Beslenme sektörü fuhşiyat. Ekonomi fuhşiyat. Fuhşiyat her yerde. Fuhşiyatı kaldıralım demek, islamı kaldıralım demektir.

  Huri ahiretin, kadın dünyanın fahişesidir. Seks hizmetse, o fuhuştur. Karşı taraf karşı tarafa zevk veriyorsa (karşı tarafın isteği için birşey yapılıyorsa), o fuhuştur. Ben 9 sen 1 ama ben daha isteksizim demek fuhuştur. Dört kadın fuhşiyattır.

  En basitinden (kime verirsen ver) öpücük fuhuştur. Bir öpücük ver demek fuhuştur. Öpücük almak fuhuştur. Öpüşmek fuhuştur. İnsanların birbirini öpmesi fuhuştur. İster hem cins ister ayrı cins.

  Seks iş/fiil/işlev/işlem ise bu fuhşiyat demektir.

  Kur’ana, dolayısıyla IŞİD’e göre dinden imandan alıkoyan fuhşiyattır. Fuhşiyat varsa herşey vardır. Ama kur’an’a göre fuhşiyat nedir, orası karışık.

  IŞİD’i iten tek etken fuhşiyattır. Gerisi teferruattır.

  Zaten insanı yaşatanda öldürende sekstir. Her yaşamda/intiharda/cinayette seks bir şekilde etkendir. Aşk cinayeti yoktur, seks cinayeti vardır. Boşanma/ayrılma vb. cinayetlerde (kadın cnayetlerinde) seks vardır.

  Kur’an’daki azgın sapık meselesi neyin nesi bilmiyorum, ama fuhşiyatı örtüyordur kesin. Fuhşiyat/sapıklık sadece kerhanede değil tabiki. Kur’an para ile yapılana fuhşiyat, para dışında başka araç/gereç/çıkar ile yapılana fuhşiyat demiyor herhalde.

  IŞİD fuhşiyatı öğrenirse/anlarsa durur.

  Fuhşiyat (tam anlamıyla fuhşiyat) yoksa, islam yoktur.

  Fuhşiyat varsa milliyette vardır. Ama milliyetçiliği fuhuş yumuşatır. Fuhuş islamiyet ile milliyet arasında bir denge gibi.

  IŞİD çilere kaliteli fahişeler gönderin IŞİD diye bir şey kalmaz.

  Fuhşiyat öldürür, fuhşiyat yaşatır.

  Yaşat/Öldür emri fuhuştandır.

  Ateistleri/Kafirleri/Müşrikleri herneyse öldürün emri, fuhşiyatın devamını sağlamaktandır. Ateizm fuhşiyat ile Dini/İslamı etkileyecek/etkileyebilir.

  Kur’anda fuhuş/zina yapanın yapmayanla nikah izni yoktur. Yani kur’ana göre erkeğin aslında namusu vardır. Yada fuhuş/zina/namus ne bilemiycem.

  Devlet/İslam fuhuştan karışıyor/karışacak.

  Din/Devlet fuhuşla ilerledi/geriledi/ilerleyecek/gerileyecek. Bir ileri iki geri meselesi fuhuştan. Ne varsa fuhuştan.

  Her şeyin sorunu/çözümü fuhşiyattır.

  Şu ihtimal kenarda; Kadın fahişe olmaya mahkum.

  http://www.kuranmeali.org/3/ali_imran_suresi/152.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

  Not:Tam anlamıyla doğru olmayabilirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Küfürde fuhuştan. Küfürlerde fuhşi/fahşi cinsellik var. Bir durumun karşılığı olarak cinsel müdahale var. Örneğin …. sikeyim demek fuhuş.

   Sil
  2. Ayıp fuhuştan. Ayıp/Namus aslında fuhşiyat. Vücut malzeme tanımlanıyor, malzemenizi koruyun deniyor, vücut örtme emri veriliyor.

   Sıçmak, işemek fiillerinin ayıplanması yine fuhuştan. Ayıplık = Fahşilik

   Sil
  3. Pahalılık = Fahşilik. Her sektörde fuhşiyat vardır.

   Sil
  4. IŞİD'in elindeki silah fuhşiyattan.

   Sil
  5. Evlilik bile fuhşiyat olabilir.

   Not: Fuhşiyata mecbur olunabilir.

   Sil
  6. “Evlilik bile fuhşiyat olabilir.” yanlış olmuş. “Evlilik bile fuhşiyat” Evlilik hemde daha kötüsü olabilir. Daha ağırı, serti, sapkını olabilir.

   Fuhşiyat sadece tek cinsiyet üzerinde değil, her iki cinsiyette fahşi/fuhşi. Zinadada nikahtada. Her şekilde.

   Fuhşiyat kelimesi belkide sadece seks için geçerli değil. Araştırmak lazım.

   İslam = Şarap ve Huri = İslam Alemi (Alem=Alem yapma)

   Not: Benim arkadaşın ölümü birazda fuhşiyattan oldu.

   Sil
  7. Herhalde kısaca ifadeyle, Alış/alma/alacak & Veriş/Verme/Verecek olan şey fahşiyat/fuhşiyattır. Vahşet/Vahşiyat ile ilişkili olmalı. O zaman fahşet/fahşi/fahiş/fahşa vs. kelimelerin ortada olmaması şüphe uyandırıyor.

   Alış-Veriş : Bir işleme karşılık bir bedel. Köleliye/kulluğa (her insan köledir (parmakla gösterilecek kadar az insan köle olmayabilir), o zaman her insan fahşidir) karşılık bedelden ibaret Ahiret ve Dünya hayatı.

   Dünya nimetininde ahiret nimetininde bir karşılığı var Din de. Ama gerçek dünya hayatında tabiat sizden bir şey beklemiyor. Elmayı siz kendiniz ekseniz elma almak için para ödemeyeceksiniz. Öyleyse iş vahşiyat/vuhşiyat/fahşiyattır.

   Allah yarattı dersek, Allah evreni otomatiğe bağladı. Allah sürekli elma çıkarmak için uğraşmıyor. Ama büyük bir bedel (fahşi fiyat/fahşi bedel) istiyor.

   Kelime anlamları biribirinden sapıyor. Konuyu bugünkü kelimelerle anlatamayız gibi.

   Neyse, mevzu hassas. Daha çok düş ve araş lazım.

   Sil
  8. Allah 6 günlük (ahiretede 6 gün dersek 12 günlük, hadi 30 gün olsun) işe 60 yıl (ortalama) büyük miktarda ödeme istiyor. Fahşiyat ve pahalılık. Ekonomi zorunu işte bu.

   Bedava olsaydı fahşi/fuhşi/fahşiyat hayat olmazdı. Din de olmazdı. Din varsa fuhşiyat vardır. Başka yolu yoktur.

   Sil
  9. Hamd/Övgü ve bedel.
   Övgü = Fuhuşlamak/Fahşalamak/Fahşilemek

   Böyle bir şey çıkabilir:

   Kapitalim fahşiyat - Komünizm vahşiyat.
   Din fahşiyat - Bilim vahşiyat
   Devlet fahşiyat - Halk vahşiyat
   Övgü fahşiyat - Yergi vahşiyat
   Gök fahşiyat - Yer vahşiyat
   İnsan fahşiyat - Hayvan vahşiyat

   vs.

   Sil
  10. İslam ve IŞİD bide kalkmış ahlaktan bahsediyor. Fahşisin ki vahşi oluyorsun.

   Sil
  11. Kadın fahşi - Erkek vahşi
   Erkek fahşi - Kadın vahşi
   Kadın fahşi ise erkek vahşi
   Erkek fahşi ise kadın vahşi
   Yada hiç biri.

   Sekste aşağılama fantezisi => Vahşiyat
   Sekste yüceltme fantezisi => Fahşiyat

   Alış Vahşiyat - Veriş fahşiyat

   Ya da;

   Fahşiyat => Vahşiyat

   Fahşiyat vahşiyat doğurur. Fahşet varsa vahşet vardır. Fahşet olmadan vahşet olmaz.

   Sil
 38. Bir dinin dogrumu yoksa uydurma'mi oldugu kitabinda yazildiklari kadar pratigiyle'de karar verilmelidir. Cunki dinlerin "toplumlar icin bir hayat tarzi" iddialari var. Muslumanligin 1400 yillik pratigine bakarsak, bir ilk okul cocugunun bile rahatlikla " basarisiz kalmistir" diyebilecegini gorursunuz. Nefesimizi, abesle degil bilim ve teknolojiye harcayalim.

  YanıtlaSil
 39. Sizin aklınıza gülüyorum sadece. Madem kuran öldürmeyi emrediyor da neden dünyanın dört yaninda ölenler müslüman. Hıristiyan ve yahudi canileri yüz binlerce müslüman katletti ve siz hala müslümanlığa mi dil uzatiyosunuz. Madem kuranda boyle bi emir var Müslümanlığın en büyük devleti olan osmanlıda neden yüzyıllarca barış içinde yaşandı osmanlının onları katledecek gücü yokmuydu onların kuranın emirlerinden haberleri yokmuydu. Bu dünyada insan kılığına girmiş şeytanlar vardır kuranı burada kotuleyenler bu seytanlardan başka kimse değildir. Boşuna ugrasmayin imani tam insanlar sizin sacmaliklariniza asla itimat etmeyeceklerdir. Rabbim hepinize hidayet nasibetsin.

  YanıtlaSil
 40. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İslami terör olmaz. İslam ile terör kelimeleri yan yana gelemeyecek kadar birbirine zıttır, birbirine karşıttır'' dedi.

  islami terör, yahudi terör, hristi terör, alevi terör, sunni terör, katoli terör, ………

  isevi terör, musevi terör, muhammedi terör, ………..

  allahi terör, rahmani terör, rahimi terör, adili terör, alüvi terör, ………… züş celali vel ikrami terör

  şeytani terör, cinni terör, melaiki terör, peygamberi terör, kaderi terör, kurani terör, namazi terör, hacci terör, ……...

  biyolojik terör, psikolojik terör, antropolojik terör, zoolojik terör, ……….

  insani terör, hayvani terör

  duygusal terör, saygısal terör, sezgisel terör, sevgisel terör, ilgisel terör, acısal terör, tatlısal terör, şefkatsal terör, görgüsel terör, ciddisel terör, dalgasal terör, tacizsel terör, çalgısal terör, zihinsel terör, sağlıksal terör, yardımsal terör, sporsal terör, sosyal terör, bireysel terör, tarihsel terör, edebi terör, felsefi terör, inşai terör, berberi terör, mesleki terör, kurumsal terör, sıcak terör, soğuk terör, hızlı terör, yavaş terör, sert terör, yumuşak terör, öğreti terör, öğreni terör, gıdai terör, bitkisel terör, araçsal terör, imali terör, imari terör, bilgisel terör, belgesel terör, antiterörsel terör, teröre karşı terör, araştırman terör, eleştirmen terör, sırri terör, ısrari terör, ihtişami terör, çiçekli terör, köçekli terör, fahşi terör, vahşi terör, seksi terör, süksi terör, lüksi terör, savaşsal terör, sevişsel terör, barışsal terör, huzursal terör, depresi terör, morali terör, adli terör, zehri terör, zahri terör, batni terör, şifai terör, kapalı terör, açık terör, karışık terör, tekil terör, çoğul terör, yakıtsal terör, yıkıtsal terör, yapıtsal terör, …………..

  YanıtlaSil
 41. din yine öldürdü.
  tanıdığım biri öldürüldü. tanıdığım derken öyle arkadaş eş dost görüştüğümüz lafladığımız vb. değil.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ölenin hakkında yorumlar

   -o şehit gitti
   -namaz niyaz yoktu öldü
   -takdiri ilahi
   -hiç suçu günahı yok ki onun
   -suçlu demek ki

   öldürenin hakkında yorumlar

   -allah sürüm sürüm süründürsün
   -kafadan çatlak mıydı o
   -cahillik
   -hem dünyasını hem ahiretini yaktı

   artık ölenlere eskisi kadar ağlanmıyo. alışıldı mı ne. artık cinayet normal gelmeye mi başlıyo.

   Sil
  2. cinayetin konuşmaları sürüyor.
   öldüreni öldürme düşünceleri geziyor.

   Sil
  3. cinayet duyuldu duyulalı şoklar yaşanıyor.
   cinayeti duyan herkes şok oluyor.
   şoklarla sürecek bu insanların hayatı.

   Sil
  4. din yine öldürdü

   gitti genç yaşta

   kaza diyolar

   Sil
 42. Ne yani, kafirler onlara saldırırken onlar yerlerinde durup duamı etceklerdi?
  Bilip bilmeden salak salak konuşmayın. İyice anlayın ve bunu samimi söylüyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. az terbiye ya, biraz ya.

   Sil
 43. kuranda cinayet biçimleri - cinayet sebebi olmuşlar/olabilcekler - bence dünün bugünün yarının cinayet biçimleri - allahın katl/helak ettiği gibi katl/helak etmek - ahiretten ibret dünyada uygulama vs.

  boyun vurma, suda boğma, ateşe atma/kızartma, kaynar su dökme/haşlama, taşlama, kızgın demir, sıkıntıdan öldürme, öfkeden öldürme….

  YanıtlaSil
 44. namus terörü
  namusun şerri
  zulümden ölüme çıkmak.

  annesi kızının sütünü içirdi, harçlığını verdi, allaha emanet ol dedi ve gönderdi. o da annesinin dediğini yaparak allaha emanet oldu.
  allah emanete hıyanet etti. özgecanı öldürdü.

  insanı/kulu şeytan ve melek olarak ikiye ayıran/kuran din öldürdü.
  şeytan meleği öldürdü.
  namussuz namusluyu öldürdü.
  namussuz erkek namuslu kadını öldürdü.
  erkek namussuz, kadın namuslu oldu, kadın öldü.
  kadın bedeni gizlendi, erkek bedeni açıldı, kadın öldü.
  erkeğe özgürlük, kadına kölelik verildi, kadın öldü.
  bedene zulüm bedene ölüm getirdi.
  kul zulümden ilime değil zulümden ölüme çıktı.

  http://www.milliyet.com.tr/ozgecan-aslan-icin-kadinlardan-gundem-2013849/
  kadın şehit gitti ya, dimi. allah/namus yolunda savaşarak öldü, o zaman şehit. şimdi kabri gül bahçesi o nun.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. medyada/sosyal medyada

   kadınlar uğradığı tacizleri tecavüzleri anlatıyomuş.
   erkeklerde ettiği tacizleri tecavüzleri anlatsın.
   ayrıca erkeklerin uğradığı taciz tecavüzde anlatılsın.

   taciz tecavüz her türlü anlatılsın.

   böyle kısık kısık/kesik kesik anlatılırsa millet galeyana geliyo.

   Sil
  2. artı, eşcinsellik, translık taciz tecavüz ve ölümleri.

   Sil
  3. özgecanı öldürenler idam edilsin/öldürülsün diyenler teröristtir.

   Sil
  4. öldürmek insana suç/günah, devlete mübah. olacak iş mi.
   devlet idam cezası çıkarırsa devlet teröristtir.

   Sil
  5. kadın ceylan erkek küheylan olunca, kadın ölür.
   http://sarkilarnotalar.blogspot.com.tr/2011/01/leyla-bir-ozge-candir-kara-gozlu.html
   +
   ateistin twitter da tacize tecavüze uğradım diye “sendeanlat” etiketinde kendini etiketlemesi ne kötü.
   ateist böyle olursa teist ne olmasın.
   +
   ölümden prim çıkıyor.
   bu ölüm üzerinden prim yapmak isteyenlerin, prim yapanların bilmem farkındamısınız.
   bu ölüm üzerinden kaç milyon kazanıldığının farkındamısınız.
   +
   bu cinayet unutulacak, yarın yine cinayet olacak.
   +
   kadının hedefi kendisi/kadın olması gerekirken erkek oluyo. siz erkeğinizin meleği olmaya devam ederseniz, o da sizin şeytanınız olur.
   +
   medya tahrik/şeytan, devlet tahrik, din tahrik,.... pazar büyük.

   Sil
  6. tacizi tecavüzü çözelim diyolar, nasıl çözecekler söyliyim, orospuyu/orospuluğu çoğaltacaklar. kadına zulmü kadına zulümle engelleyecekler. erkeğin çükünü kesecek halleri yok, mecbur kalkanı indirmek lazım diyecekler. zulmün ilme çıktığı nerde görülmüş bu zamana kadar.
   kadınla erkeği ayırırsan tecavüz olur, ölüm olur. bunu öğrenecekler, böyle yorumlayacaklar.
   kendi kızını koruyan ana başka kızı oğluna kullandıracak. analık böyle bişey. “böyle analar şu an azda olsa var, ilerde çoğalacak.”
   dört eşte “kadına zulüm” gündeme gelir zamanla. yakındır belkide. bu gündemin/konunun zeminini sibelle attılar. nede olsa grup sekste keramet/harikalık/ikramiye var. erkeğe ne kadar çok kadın, o kadar çok sevap.
   dört eş kadınları azize ilan ederler, büyük sevaplar yazarlar, melekler derler, iki ayet değiştirir cennette köşk yazarlar, tamam. al sana barış seviş. e dünyaya barış sevgi “islam” gelmesi lazım ya. kadınlar barışı sevgiyi getirmiş olurlar.
   dört eşi boşarlar, sonra yeni dörtlü kurarlar. öyle öyle gider.
   sonra, savaşta esir düşen kadınlar var. muta nikahı var.
   doymazlık yapmak yok, bol bol orospu var.

   Sil
  7. erkeğin erken boşalmasıyla uğraşan tıp, neden kadının geç boşalmalarıyla hiç ilgilenmiyor. e böylece kadın zulme ve ölüme gitmeye devam ediyor.

   Sil
 45. https://www.youtube.com/watch?v=Vzn8WkjEd0A

  o zaman soyutluk anlamında değil cin. somut olup cin/giz olmak. gözlenebilen olan şeyi gizlemek. gözlemi gizlemek.

  o zaman herkes cin, herşey cin. din cin, bilim cin, devlet cin, insan cin, tanrı cin, şeytan cin, ne varsa cin/giz.

  o zaman herkes cinleniyo, herşey cinleniyo

  o zaman cin = cinayet/intihar/ölüm
  o zaman giz = cinayet/intihar/ölüm
  o zaman giz, sır, sak vs. = cinayet/intihar/ölüm

  o zaman gizemden ölüme çıkmak

  iki cin/gizem = bir ölüm
  özgecanın ölümü : beden cinleme “ölen” + kimlik cinleme “öldüren”

  cin = gizli varlık, gizli kimlik, gizli kişi, görünmeyen varlık, somut olup görünmeyen varlık, görünmeyen kimlik = ölüm
  cinnet = akılsızlık, aklı inkar etmek, ilmi gizlemek, ilim değil iman demek, bilemem demek, kalpçilik, aklı kullanmamak, bilinebilirliğin gizlenmesi, insan ilmini gizlemek, gerçek aklı gizlemek aklı farklı anlatmak, gizli bi akıldan sözetmek, görünmez akıl, üzeri bişeyle kapatılmış akıl, kalkan ardında olan akıl = ölüm
  cinsiyet = gizsiyet, gizsellik, gizsilik, gizlilik, gizliyet, gizlimek, gizcilik, gizcellik, gizsimek, siyet giz, siyet gizleme, beden gizleme, cinsel organı gizleme, bedeni gizlemek, cinselliği gizlemek, seksi gizleme, türlüğü gizlemek, eşleme/eşlememe gizliliği, tarlayı/vajinayı gizlemek, etek bölümünü/cinsel bölümü gizlemek = ölüm
  cennet = toprağı gizlemek, toprağın üstünü döşemek, toprağın üstünü kaplamak = ölüm

  ya-sak, sakmak, sakındırmak, = ölüm
  kadının erkekten sakınması, erkeğin kadından sakınması = ölüm
  kadının erkekten ayrılması = ölüm
  seksin saklanması = ölüm

  dinde gizlik/cinlik, devlette gizlik/cinlik, bilimde gizlik/cinlik, insanda gizlik/cinlik, yolda cinlik, evde cinlik, sarayda cinlik, meyhanede cinlik...…. = ölüm
  her türlü cinlik = cinayet/intihar/vahşet/canilik/ölüm

  herşey cinlemekten/cinlenmekten, her yerde cinleme, herkeste cinleme, ne cinlersen cinle = ölüm

  kendini gizleyen, kimliğini gizleyen, fikrini gizleyen, bedenini gizleyen, bildiğini gizleyen, gördüğünü gizleyen, duyduğunu gizleyen, ayağını gizleyen, burnunu gizleyen, evini gizleyen, halısını gizleyen, yatağını gizleyen, karısını gizleyen, kocasını gizleyen, özünü gizleyen, sözünü gizleyen, yediğini gizleyen, içtiğini gizleyen, seviştiğini gizleyen, ……. ne gizliyosa = ölüm

  herşey cinleme.

  ölendede öldürendede cin/giz var.

  dövülendede dövendede cin var.

  küfür edendede küfre uğrayandada cin var.

  teisttede ateisttede cin var.

  hristiyan budist komünist…. hepsinde cin var.

  aşkta sekste sevgide nefrette törede milliyette laikte hayırda şerde öfkede şefkatte kuranda imanda kitapta şiddette hırsızlıkta yolda evde okulda dağda suikastte cinayette intiharda…. cin var.

  tüm öldürmeler/ölmeler = gizlemin gözlemini gizleme = gizlerin açığa çıkmasını engelleme = cin çıkmasını önleme

  din/islam = cin çıkmasın can çıksın, cin yanmasın can yansın

  her cin/giz = ölüm

  ateistin/teistin özünü gizlemesi = ölüm

  http://www.mumsema.org/sizden-gelen-sorular/226728-dinini-saklamak-imani-gizlemek.html
  gözlemek/açıklamak değil gizlemek ölüm tehlikesidir. karşı tarafın seni sınamadığını, aslında senin ne olduğunu bilmediğini nereden biliyon, aslında onun önemsediği yalan söyleyip söylememen ise, asıl onun derdi yalancılığın şeytandan/kötülükten, şeytana uyanında zarar vereceğinden yolla seni öldürmeyeceğini nereden biliyon.

  ateist ölmeyim diye allah var dese, ölür. teist yok dese ölür.

  gizlemek sorun, gizlemek şiddet, gizlemek vahşet, gizlemek cinayet.

  dinin geleceğinde gizi iyi/normal anlatmak için yeni bi projede bu herhalde. zaten insanlar böyle yanlışa/suça meylediliyor.
  mesela, ginger = gizli/kapalı yetşen bitki diyecek “bu bitkide ölümmü yoksa”

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. cinleme oranı yüzde doksan. 90 cin var. cinayetin gerçekleşme/işlenme oranı yüzde doksan. cinayete neden olabilecek yüzde doksan etken var. cinayete neden olabilecek yüzde doksan kişi var, her yüz kişiden doksanı cinayete meyilli. yüzde doksan ihtimalle hayatınız tehlikede.

   hayatınızın yüzde kaçını gizliyosanız o kadar oranda kurban yada katil adayısınız.

   yüzde doksan kaba hesabım. ince hesapla çok fazla fark edeceğini sanmıyom.

   eğer sak-sı düşmesini bile cinayet sayarsak ihtimalin çok fazla değişmeyeceği buradanda anlaşılır.

   Sil
  2. gin ararken gin geçen bi kaç bölgeye rastladım. buda onlardan biri.
   https://www.google.com/maps/@49.244841,5.572643,3a,90y,276.86h,89.42t/data=!3m4!1e1!3m2!1s7Df0CC-lVY8juPtNo93AXQ!2e0!6m1!1e1

   böyle bi kaç bölge var. pek bi anlam veremedim. oralarda olsam belki daha kolay anlam verirdim. kelime/dil arapçadan demeselerde ben pek oralı olamıyom.

   Sil
  3. bi insanı gömmeyide “saklama, gizleme” kelimesini kullananlar var. buda bilginiz dahlinde olsun.

   Sil
  4. bunuda ekleyim.

   din/allah/tanrı çıksin, cin çıkmasın.

   bu duruma göre esas mesele cin çıkarmak, cinsiz olmak. böyle cinayetin/cinayetlerin ortadan kalkmasını sağlamak.

   Sil
  5. http://www.caytiryakileri.net/onlar-yanlis-sen-degil-gozlerini-al-yerden-bu-gunler-de-gececek.html

   https://www.youtube.com/watch?v=ZPiK4ckhf9A

   http://www.biriz.biz/mahrem/kadin9.htm

   din/dünya = iki zıt cin dengesi

   din/dünya = güçlü güçsüz dengesi
   din/dünya = bük dik dengesi
   din/dünya = melek şeytan dengesi
   din/dünya = alçak üstün dengesi

   melek/kadın/nur/vav/küçüklük/merhamet/dost/iman = bük
   şeytanerkek/nar/elif/büyüklük/zulmet/düşman/küfür = dik
   allahın gökte olması/düşnülmesi/öğrenilmesi = tüm bu büyüklüğün ve küçüklüğün dışında ve üstünde olan = gök

   meleğin secde etmesi = bükülme
   iblisin/şeytanın secde etmemesi = dikilme

   nur/ışık yere doğrudur, büküktür, bükülür
   nar/ateş yukarı doğrudur, dikiktir, dikilir

   kadın /bedendesekste nar, ruhta nur.
   erkek bedende/sekste nur, ruhta nar.

   nar öldürür, nur ölür.

   yerden/topraktan halk eder, nardan helk eder

   hayatta iken = yerde, beden ve ruh
   ölünce = gökte ruh yaşar

   teist ateiste karşı dik
   ateist teiste karşı bük

   adem = elif
   havva = vav

   insan = elif
   hayvan = vav

   bükülen = ölen
   dikilen = öldüren

   bükülen = inanan/öğrenen
   dikilen = inandıran/öğreten

   Sil
  6. erkekler/insanlar seks için yaşıyo, seks için öldürüyo/ölüyo “üç beş kadın katiller sayılmaz”

   kadın = bük kafa
   erkek = dik/sik kafa
   +
   https://www.youtube.com/watch?v=Ix3CS3zdTkw
   -neden sevişmiyosunda savaşıyosun
   -sevişmek için savaşmalıyım

   Sil
  7. http://semihcelenk.blogcu.com/islik-calmak-melih-cevdet-anday/9786422

   sevişmek için işsiz/cinsiz
   savaşmak için işli/cinli
   olmak lazım…..

   yaşamak için işsiz/cinsiz
   ölmek için işli/cinli
   olmak lazım…..

   artık dinsizlik deyimi/fikri/akımı/kavramı yok cinsizlik.

   Sil
  8. http://www.siir.gen.tr/siir/m/melih_cevdet_anday/gelinlik_kizin_olumu.htm

   açımdan/açlıktan ölüme

   tüm ölümlerde/öldürmelerde açlık var.

   Sil
  9. allah/batın/gizli olan/gizlili nazarlardan/gözlerden/görünürlüğü/göz temasından/gözlemlerden/gözemlerden saklasın/gizlesin

   gizli din taşımak, gözlüye gizli yoktur, ibadet de kabahat de gizli, gizini açma/gözleme dostuna o da söyler/gözler dostuna, sağın verdiğini solun görmesin, allahın gözlediği kuldan gizlenmez, derdini gizleyen derman bulamaz/gözleyemez, gizle samanı gelir zamanı, kadın gizlenir erkek gözlenir, başı gizlet yüzü gözlet, dindar gizini cindara gözletir/açar, dikeni gizlerler gülü gözlerler, giz tutmak, sandığına olmaz cindiğine/gizlediğine olur, ……..

   http://tr.wikipedia.org/wiki/Gelin_T%C3%BCrbesi

   Sil
  10. 10 cin - çözlemeyen düğüm/gizem/büyü/cin - yakılamayan öldürüleimeyen cin/giz
   http://onedio.com/haber/bilimin-cozemedigi-10-garip-gizem-343129

   “Fakat gerçek, hala gizemini koruyor.”
   http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/28294549.asp

   cennet = Cehennem üzerine kurulmuş sırat ile geçilen giz-emli hayat.

   cennet = Hz. Adem’in ya-sak ağacın meyvesinden yediği için dünyaya/cehenneme gönderildiği adres…

   cennet = gizli bahçe, gizlenmiş güllük gülistanlık yer, gizli mekan/toprak, ...
   cehennem = yine cn/cin, ateş, dumansız ateş, alev, alevi, alevli, gizli/cinli ağaç odun, gizli ateş, cin/giz yakma yeri, cinsel/ruhsal azap yeri, sık-ıntılı mekan/toprak, ateşle gizlenmiş toprak…....

   cin-içki = gizli yetşen bitkiden elde edilen, bitki gizleme/cinleme

   blue cin/jeans/cin - kumaş = gizli kumaş, maviyle gizlenmiş kumaş, meviyle büyülenmiş/boyalanmış kumaş, mavi giz, mavi örtü, beyazı/pamuğu maviyle gizleme, bitkiyi gizleme/cinleme, gökyüzünün örtü olması, göğün tanrıyı örtmesi, tanrının/nurun maviyle örtülmesi

   gız, gızlık, kızlık, kızlık zarı, gizlik zarı, cinlik zarı

   giysi, giyzi, gizi, giyim, kıyım, kıyafet, gizim, giziş

   Hayatım Kör düğüm/büyü/cin/giz Açmaz Olsa Bile
   Ağlasam Gizli/cinli Gizli/cinli Kimse Görmese beni
   Tertemiz kimse bilmese/gözlemese kardelen misali bu sebebi halimi

   karpuzda büyü/düğüm/cin/giz varmış, bunu ancak hocası/alimi/bileni/açıcısı/açacak nesneye sahip olan/anahtarcı açabilirmiş/çözebilirmiş.
   her şeyde büyü/düğüm/cin/giz varmış, bunu ancak hocası/alimi/bileni/açıcısı/açacak nesneye sahip olan/anahtarcı açabilirmiş/çözebilirmiş

   var bu cin de bişey.

   Sil
  11. bu allah anlatımlarına, ayetlere, cinliliğe/gizliliğe göre allah/tanrı somut ama cinli/gizli. görebilmek için o perdeyi/kalkanı/gizi/cini çıkarmak lazım. bunuda herkes yapamaz. gözü açık ve kalbi selim olmak lazım filan demek gibi durum herhalde. muhammed perdeyi aralayabilmiş bize islamı allahı anlatmış.

   Sil
  12. in misin cin misin geldi aklıma bide.

   gözem misin gizem misin
   toprak mısın ateş misin
   ....

   Sil
  13. dünyada yemek gizli/cinli, seks cinli beden cinli….. ahirette gözlü/açık.
   dünyada iman/giz, ahirette bilim/göz

   Sil
  14. http://bizler.biz/?page_id=6047

   Tıbba göre insan 150 yıl yaşayabilir

   o zaman bu süreden önceki ölümler cinayettir

   Sil
  15. teist gözemden/ilimden gizeme/imana, ateist gizemden/imandan gözeme/ilime

   göz değmesi, göz teması, göz dokunması, göz düğmesi, göz boyama, gösteriş, göz altına almak, gözün aydın, gözden çıkarmak….

   en güz-el isimler/en göz-el isimler/en güz-lü isimler

   boya ve büyü

   büyümek, büyütmek, boyamak, boyatmak, bayamak, bayatmak, biyemek..

   makyaj = gizem, boya, büyü
   badana = gizem, boya, büyü

   yüz boyamak, kulak boyamak, ağız boyamak, göz boyamak, duvar boyamak, kapı boyamak………

   boya gizleme/cinleme, büyüde gizleme/cinleme

   ateş, dumansız ateş, dumanlı ateş, düşman, şeytan vs cn deyince ne akla geliyorsa tüm bunları teknolojide bilimde hayatta somut olarak açıklanamazsa/açıklanmazsa bende bişey bilmiyom;
   bu cinleme malzemeleri neden yapılır, ateşle/ısınmayla, örneğin “plastik boya yada ruj rimel vs. yi bilmem kaç derece ateşle işlenir”
   bunlar insana düşman/zarar mıdır, zarardır

   Sil
  16. cn = gz yapın, bakın ne oluyo

   gaz gez gız giz goz göz guz güz

   canlı = gazlı
   cani = gazi
   cenli = gezli
   cinli = gizli
   cünlü = güzlü
   cınlı = gızlı, kızlı, kızlık zarı
   cönlü = gözlü
   cönnet = gözzet/gözlük...
   cennet = gezzek/gözzük/gezlek/gezlik..

   Sil
 46. http://www.kuranmeali.org/112/ihlas_suresi/3.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

  insan doğmaz/olmaz, doğurulur/oldurulur.
  o zaman insan ölmez, öldürülür.
  o zaman insan oldurulan ve öldürülendir.

  YanıtlaSil
 47. cinayet vakitleri
  +
  aile akraba içi cinayetler
  +
  sadece insan değil tüm canlı katli
  +
  mesleklere göre cinayetler

  tekstil, gıda, teknik, din, dil, inşaat….. vs.. diye kategori kategori araştırmak lazım
  +
  yaşlara göre cinayetler
  eğitim durumlarına göre ...
  milletlere göre ….
  bölgeye şehre konuma göre
  fikirlere inançlara göre ….
  sigara alkol uyuşturucu vb. kullanıma göre …….
  maddiyata göre ….
  ….
  ….

  +
  aşk cinayeti, seks cinayeti, para cinayeti…… tüm cinayet türlerinin birbirine mukayesesi
  +
  cinayet biçimleri

  kimler kesiyo kimler vuruyo kimler parçalıyo, kimler nereyi neden nasıl katlediyo
  +
  cinayetlerin zeminden çatıya kademe kademe oluş yolu
  +
  kurbanlar

  fikirlere yaşlara ….. göre kurbanlar
  biçimlere göre kurbanlar
  +
  kuran da en çok cinayete neden olan ayet “milli/toplumsal cinayet hariç”
  devletin en çok cinayete etken olan davranışı
  tıbbın bilimin cinayetlere etkisi
  güvenliğin/emniyetin etkisi
  bireyin, toplumun etkisi
  …..

  +
  cinayetlerin sonuçları
  +
  cinayet öncesi sonrası
  +
  cinayetlere uygulanan cezalar/ödüller
  +
  cinayet aletleri
  +
  ünlü cinayetler, ünsüz cinayetler
  +
  cinayet ve medya
  +
  cinayetlerin ibi dibi tepesi……. her şeyi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cinayet en çok sabah ve akşam saatlerinde işleniyor.
   İnsanlar hayvan olarak en çok sinek öldürüyor.
   En çok esnaf, katil ve maktul oluyor olabilir.
   Namus cinayeti az eğitimlide, parasal cinayet biraz daha eğitimlide yaşanıyor.
   Asında kültür farkı diye bir şey yok denebilir. Nitekim namus cinayetini kürtte türkte işliyor. Türke kıskançlık diye birşey uyduruluyor. Dünya çapında namus cinayeti var. Doğu doğu deyip duruyorlar.
   Kanunlar cinayette büyük etki yaratıyor.
   Tıpta etki yaratıyor.
   Medya etkili.
   Film ve dizi sektörü etkili. Tiyatro pek yapmıyor sanırım. Çünkü tiyatro kültür/eğitim/elitlik vb. diye aşılanınca insanlar yumuşuyor.
   Giyim tarzı ve diğer yaşam tarzlarıda katili ve maktulu anlatıyor. Kalemi tutuşunuz bile sizin silah tutma şeklinizi söylüyor.
   Cinayet şehirlerde yaşanıyor, köylerde cinayet yok sayılır.
   Kuranın yüzde doksan ayeti cinayete neden olabilir. Sarı ineği kestiler demesi bile cinayeti olağanlaştırır. Bu sarı inek daha ne etkiler yapabilir, sıralayabilirim.

   Bu maddeleri çoğaltabilirim.

   Tüm ölümlerde temel tabiki din.

   Sil
  2. Belkide kısacası, doğal yaşamdan uzak olmak öldürüyor demeliyim. Hiç öyle uzun uzun sebepleri ortadan kaldırmakla uğraşmamalı. Gerek terör, gerek cinayet, gerek tıbbi, gerek kaza.. her türlü ölüm doğal olmayan ortamda yaşanıyor.

   Sil
 48. http://www.mynet.com/haber/guncel/yeni-safak-yazarindan-zeki-alasya-icin-skandal-ifadeler-1829470-1

  ne öldü; ne vefat etti; öldürüldü.

  her ölüm cinayettir.

  YanıtlaSil
 49. Öldürmenin fazileti, lezzeti, izzeti
  http://www.darulhilafe.news/video-izle/paris-saldirisiyla-muslumanlarin-sevinci-h1240.html

  YanıtlaSil
 50. http://www.hurriyet.com.tr/2015-kuresel-teror-indeksi-yayinlandi-en-kanli-orgut-boko-haram-40015119
  http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index

  En cani örgüt boko haram. O kadar lafı yapılan ışid ikinci sırada.
  Peki neden boko haram değilde ışid konuşuldu.
  Bu istatistiğin tartışması, getirdikleri, götürdükleri vs. konuşulabilir. Ama bundan önce önemli olan şu; cinayet terörün 13 katı.
  Terörle mücadele değil, cinayetle mücadele. Cinayetler terörden fazla dedim mi burada bilmiyorum. Cinayetle mücadele terörü bitirir, ama terörle mücadele cinayeti artırır.
  Cani ve maktül yaşı çocuk yaşlara geldi. 9-10-11 lerde katil ve maktül var. Çocuklar önceden dayağı öğreniyordu, şimdi öldürmeyi öğreniyor.

  Böyle bir istatistik ben okumadım, duymadım. Benim tahminime göre; Cinayette birincil neden para, ikincil namus, üçüncü ve devamı sebepler az oranda.

  Aşk yada kıskançlık cinayeti vb diye birşey yok. Tüm dünya çapında kadın namus uğruna maktul, yada namus uğruna katil. Kadın cinayetlerinin olması, şimdi kadını katil yapıyor. Yarın kadın terörü lafını duyabiliriz, yada böyle bir kavram kullanılmayabilir. Kadını övücü bir şey uydurulabilir. Ve tabiki yine olan kadına olacak. Kadın katilde olsa kurbanda olsa, zarar kadının.

  YanıtlaSil
 51. bakara 191 = sizi öldürenleri bulduğunuz yerde
  tevbe 5 = müşrikleri rastladığınız ve yakaladığınız yerde
  nisa 89-91 = kafirleri yakaladığınız yerde

  YanıtlaSil
 52. Fransa insanı saldırıdan sonra kuranı araştırıyo, türkiye insanıda hala arapçasını okuyarak allahım ışidden bizi koru diye dua ediyor.

  YanıtlaSil
 53. http://www.darulhilafe.news/video-izle/aynel-islam-039-in-guney-kirsalinda-catismalarin-seyri-tr-altyazi-h766.html
  yakacakmış bizi bu beyinsizler.

  not 1:video silinirse haber verin, kaydı var.
  not 2:bu videolar silinerek haber alma hakkımız elinden alındığı gibi, ölürsek sorumluların biride bu tür videoları silenlerdir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. zaten insanlar ölsün, insanlar birşey bilmesin diye siliyolar. bu konuda bir şeyler yapmak lazım. hiç bir fikir/görüş/haber/yazı.... silinemez, engellenemez. siliniyosa bu işte bir domuzluk/tilkilik/çakallık…. vardır.

   Sil
  2. http://www.darulhilafe.news/haber/hilafet-askerlerinden-murted-ve-ateist-pkk-039-lilara-sizma-operasyonu-h743.html
   İslam devleti fedai timleri Sarrin mıntıkasında ateistlerden ve mürtedlerden onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

   Sil
  3. uyuyamadım

   Sil
  4. Ben en iyisi bir yerlere çıkmayım, her an her yerde bombalar patlayabilir. Ama bu kaçış çözüm olmayabilir, acaba oturduğum semtte ışid var mıdır ve beni öldürür mü diyede düşünüyorum. Taa bilmem asyanın sonundaki yerden, batıdaki avrupadaki müslümana adam çağrı yapıyor; gördüğünüzü öldürün diyor. Hiç çekinmeyin, korkmayın, kuşkulanmayın, allah azze ve celle yanınızda diyor. Bu ışid benim hem sinirimi hem moralimi hem düzenimi bozdu. O videoyu düşündükce iştahım gidiyor. Ama bazende sanki ölmeyecekmisin diyorum kendime, …. Sıkıldım yaa.

   Ne güzel ne rahat ne süslü ne kolay yalan söyleniyor dünyada, bu insanlık bu dünya bu düzen değişir mi hiç.
   http://www.psikiyatrininkaranlikyuzu.com/2015/10/psikiyatrinin-karanlik-gercek-yuzu-insan-olduktan-sonra-da-duyuyor-goruyor-ruh-beden-baglantisi-bilimsel-arastirmalar-beyin-fonksiyonlari-klinik-olarak-olu-Southampton-hastahanesi.html

   Sil
 54. http://www.darulhilafe.news/video-izle/haydi-atil-turkce-altyazili-nesid-h1184.html

  Müzik/şeytan olmadan savaş/ölüm/cinayet/terör olmuyor. şeytan desteği olmadan allah için savaş/öldürme olmuyor.

  YanıtlaSil
 55. Bütün bu ölümlerin/helakların önemi yoktur.

  12 eylüllerin, sivasların, başbağların… önemi yoktur.

  Ankara nın önemi yoktur.

  Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde ölen çocukların önemi yoktur.


  Türkiye de en büyük katliam, türkçe nin katlidir.
  http://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/turkiyede-en-buyuk-cinayet-turkcenin-katledilmesi-oldu/521713

  YanıtlaSil
 56. Arkadaşlar bir son söz eklemek istiyorum,kuran Allah ın istekleri ve emirleri değilmidir yani yazıcısı O dur da diyebiliriz peki öldürmek hakkında yada kullarının olmasını istediği inanç,kişi,şekli ruh halleri için kiyap çıkarması gereklimi O ol derdi herşey olamazmıydı

  YanıtlaSil
 57. Arkadaşlar bir son söz eklemek istiyorum,kuran Allah ın istekleri ve emirleri değilmidir yani yazıcısı O dur da diyebiliriz peki öldürmek hakkında yada kullarının olmasını istediği inanç,kişi,şekli ruh halleri için kiyap çıkarması gereklimi O ol derdi herşey olamazmıydı

  YanıtlaSil
 58. ışid islam ürünü değil, pisikiyatri ürünüdür.

  http://www.cchrstl.org/documents/terror.pdf

  YanıtlaSil
 59. bilmem kaç yıl önce şariat diyerek meclisi bombalamayı, başkan katli hayal ediyorduk. bi yandanda küçük/büyük kadınları taciz ediyorduk. nerden nereye.

  YanıtlaSil
 60. Kutsal kitabımızı bırak ve işe basit örneklerle bak. Diyelimki ben bi padişahım ve ülkemde öldürmeyi yasakladım. Ve bir gün bir olay olur birisi birini öldürmüş diyelimki. Ce ben padişah olarak diyorum ki bundan böyle öldürmek yine yasak fakat birisi sizin canınıza ırzınıza kasteder size saldırırsa kendinizi savunun ve onu öldürün dersem ben kötü bir padişah mı olurum ? Seni küçültmek istemem ama bu kadar şeyi araştırıp da bu denli küçücük düşünceleri birde zahmet edip internete yaymamalısın :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kitabın yarısı öldür diyo.
   nefsi müdafaa yok kitapta.

   Sil
 61. Ateistler Kuranı yorumlayamaz....

  Her insan her dalda uzman
  olamaz. Uzman olmadigi dalda da o kimse cahildir. Cahil
  oldugu bir dalda ise insan, uzmanlik alani olmadigi konularda
  hükümler veremez. Verirse, cehâletini ilân etmis olur. Bu
  cehâlete, yani bilgisizlige düsmemek icin "Kur'an ve tefsir bilginleri,ayetler hakkında ne demis, bu konu-
  daki ayet ve hadisleri nasil yorumlamis" diye sormasi ve aras-
  tirmasi gerekir. Kiroglu bu arastirmayi yapsaydi ve Kur'ana
  "dostlukla" yaklassaydi, elbette yukaridaki duruma düsme-
  yecekti.Kur'an, Turan Dursun'un Islam hakkindaki $üpheleri ve
  Ilhan Arsel gibi materyalist ve ateistlerin fikir ve inkârlari
  temel alinarak yorumlanamaz. Aksi halde yapilacak yorum-
  lar, Kur'ana bir tecavüz ve onu tahrif etmek olarak kabul
  edilir. Ateist ve materyalistlerin en büyük hatasi,
  Müslüman olmadiklari halde Müslümanlarla Islâmî konu-
  lari tartismalaridir. Yani ne Müslümanliklari vardir ne de
  Islâmî uzmanliklari! Fakat buna ragmen tartismaktan geri
  durmuyorlar...Islâmî konularda tartismaya katilmak isteyen ateistler ve
  gayri müslimlerin bundan böyle bazi kural ve kaidelere
  uymalari gerekiyor. Bazi basamaklari cikmamis ve a$ma-
  mis tartismacilar, Islâmî tartismalardan uzak tutulmalidir..

  Bir kimsenin Islâmî konularda tar-
  tisma hakki kazanabilmesi icin cikmasi gerektigi ilk basa-
  mak, bu evrenin Sahibi'ni yani kâinati yaratan, ya$atan ve
  yöneten mânevî büyük Güc'ü bilmesi ve tanimasi ve O'
  nunla "dost" olmaya calismasidir.

  ŞİMİDİ İDDA ETTİĞİNİZ AYETLERİ AÇIKLAYALIM
  Bakara Sûresinin 178 . Ayetİ ...Cahilye devrindeki insanlardan bazıları, kendi adamlarını daha şerefli gördükleri için,Güçlü kabileler özellikle kendilerinden biri öldürüldüğünde buna karşılık karşı kabilenin bütün erkeklerini hatta cocuk olsalar dahi kılıçtan geçiriyorlardı ,cahiliyden birisi karşı kabilenin bütün erkeklerini öldürdüğü halde şöyle diyordu ? yemin olsun ki hala oğlumun intikamını almış saymıyorum .Bir oğula karşılık bütün kabile peki kuran ne getirdi? ( Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.) Bu kayıtlar (hür hüre, köle köleye, dişi dişiye), âyetin nüzul sebebi olan olayda olduğu gibi, kâtilden başkasının öldürülmesinden kaçınılması içindir. Bundan başka bir mefhûm-i muhalifi kastedilmiş olmadığında ittifak vardır.Mâide sûresindeki kısas âyetinde "Cana can" (Mâide, 5/45) buyurulmuş ve bununla kısasta aranan benzerlik ve eşitliğin nefis ve can benzerliği olduğu gösterilmiştir. Yaşama hakkı herkes için eşittir. Kısas bu eşitliğe dayanmaktadır.”

  YanıtlaSil
 62. Sn.Hayyam,

  Yukarıda göstermiş olduğunuz meallerde nice çeviri hatası vardır. Bunların doğru meallerini ise aşağıya alıyorum.
  1-Muhammed-4.ayetin açıklamalı doğru meali şöyledir.
  4:“Ne zaman (size saldıran o) inkarcılarla (savaş anında) karşı karşıya gelirseniz ilkin,kontrol merkezlerini vurun/etkisiz hale getirin. Güçlerini kırıp üstünlük sağladığınızda, kalanları sıkıca bağlayın. Savaş sona erince ister karşılıksız, ister fidye/esir takası vb.karşılığında (mutlaka o esirleri) serbest bırakın…”şeklindedir. (Muhammed- 4)
  --------------------------------------------
  2-BAKARA-178.ayetin doğru meali,

  178-Ey inanmış olanlar,cinayetlerde,öldürülenlere karşılık katillere kısas uygulanması,size (bir kanun halinde) yazıldı. Hür olan,öldürdüğü hür kimse yerine;köle olan,öldürdüğü köle yerine; kadın olan,öldürdüğü kadın yerine kısas olunur.Fakat (öldüren) o kimse lehinde,kardeşi (mektulün velisi) tarafından bir şey affedilirse,(kısasın uygulanması istenmezse,) aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir.İşte bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa (saldırıya kalkarsa) o zaman onun için elîm bir azap vardır. ‘’şeklindedir.
  Bu ayetin bu şekildeki sebebi nüzulü ve konuyla ilgili iki rivayet vardır.
  1-Cahiliye devrinde kabilelerden bazıları kendi insanlarını daha üstün ve şerefli gördükleri için karşı tarafa‘’ Biz daha şerefliyiz,bizim öldürülen kadınlarımıza karşılık sizin erkeğiniz, bizim kölelerimize karşılık sizin hür bir erkeğiniz kısas olacaktır ‘’ diyordular..!!!

  2-İslâm'dan kısa bir müddet önce câhiliye devrinde iki kabile savaşmış ve birbirlerini yaralayıp öldürmüşlerdi, öyle ki köleler ve kadınlar öldürülmüş ve birbirlerinden intikam almadan müslüman olmuşlardı.Bu iki kabile çatışıyordu. Ve kendilerinden köleye mukabil bir hürr'ün, kadına mukabil bir erkeğin öldürülmesi halinde anlaşmayı kabul edebileceklerine and içtiler.Bunun üzerine yukarıdaki âyet-i kerîme olayın şekil ve durumuna göre ifadeler kullanarak nazil olmuştur. (Beğavî, Cessas, Zemahşeri, İbn Kesir,ilgili yer)
  Ayrıca Nüzul sebebi olan olayda hür,kadın,köle söz konusu olduğu için o kayıtlara yer verilmiştir. Daha sonra kısas konusunda genel hükmü ifade eden “Cana can. .”(Maide: 45) ayeti inmiştir. (bk. Taberi, ilgili yer)
  Yani Bakara-178.ayetle,kısastaki eşit ve adil olmayan söz konusu yanlış hükme son verilmiştir!

  Bakara-179-O hâlde ey derin kavrayış sâhibleri,(bilin ki) sizin için kısasta (umumi) bir hayat vardır. Tâ ki siz (bu sâyede bir başkasını haksız yere öldürmekten) sakınasınız.
  (Yani kısas hükmü uygulandığında kimse kimseyi öldürmeye cesaret edemez ve dolayısıyla herkesin can güvenliği sağlanmış olur.Böylece topluma huzur ve güven ortamı hakim olur.)

  3- Bakara Sûresinin 190- 191 ve 192.ayetlerin doğru mealleri şöyledir.
  Bakara190: Size karşı savaş açanlara,(size saldıranlara) siz de (kendinizi savunmanız için) Allah yolunda savaşın.Ama (savunma amacınızı aşıp) saldırganlık yapmayın; Doğrusu Allah saldırganları sevmez.

  Bakara-191: Onları (o size saldıranları sizinle savaş halinde iken) nerede yakalarsanız/siz de öldürün.Sizi sürgün ettikleri yerden siz de onları sürgün edin.İnanca (ve insan haklarına) yönelik zulüm ve baskı ölümden beterdir. Mescidi-i Haram civarında onlar size savaş açmadıkça siz de onlara savaş açmayın. Eğer onlar size savaş açarlarsa/sizi öldürürlerse,siz de (kendinizi korumak için) onları öldürün! İşte (barış anlaşmasını bozup saldıran) inkarcıların cezası böyledir
  192-Eğer onlar,(savaşa,saldırıya) son verirlerse (siz de son verin) :Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.’’ şeklindedir.

  Yani Bakara-191.ayet,190.ayetteki saldırganlara vurgu yapıyor,ama işinize gelmediği için birbiriyle bağlantı olan ayetleri birlikte göstermekten
  çekiniyorsunuz.!


  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 4-Bakara Sûresinin 251.ayetin doğru meali,

   251-Bunun üzerine,onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar, (yurtlarından sürülmüş,ezilmiş ve bütün hakları ellerinden alınmış) mü’minlerin safında bulunan) Davud da (işgalci,zalim ve diktatör düşman hükümdarı) Calut'u öldürdü; Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve istediği şeyin bilgisini öğretti.Ve eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini savmasaydı (insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma hakkı,güc ve bilinci vermeseydi) yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı: ama Allah bütün alemlere karşı sınırsız lütuf sahibidir.’’şeklindedir.

   5- Bakara Sûresinin 253.ayetin doğru meali,

   253-O elçilerin bazılarına diğerlerinden daha fazla meziyetler verdik: Onlardan kimiyle Allah (vahiy yoluyla) konuşmuş,kimini de derecelerle taltif etmiştir. Biz, Meryem oğlu İsa'ya hakikatin bütün kanıtlarını bahşettik ve o’nu kutsal ilhamla destekledik.Ve eğer Allah dilemiş (ve insanlara özgür irade vermeyip,onları aynı şekilde iman etmeye mecbur bırakmış) olsaydı, o (elçiler)den sonra gelenler, kendilerine hakikatin tüm kanıtları geldikten sonra birbirleriyle çatışmazlardı; ancak (vaki olduğu üzere) onlar (kendi özgür iradeleriyle) karşıt görüşlere kapıldılar ve bazıları iman ederken diğerleri de hakikati inkara yöneldi.Ve eğer Allah yine dilemiş (ve onlara özgür irade vermeyip kendilerini belli bir davranış/inanış şekline mecbur bırakmış olsaydı),birbirleriyle çatışmazlardı.Ve lakin Allah (imtihan gereği insana vermiş olduğu özgür iradesine müdahale etmeme hususunda) dilediğini yapar.’’şeklindedir.

   (Yani Allah bütün canlı türleri arasında insanı sorumlu kıldığı ve imtihana tabi tuttuğu için onu kendi özgür iradesiyle baş başa bırakır,iyi yönde olsun, kötü yünde olsun,sorumluluk ve imtihan gereği ona bahşetmiş olduğu özgür iradesine müdahale etmez ve ondan geri almaz.Eğer Allah insanın özgür iradesine müdahale etmek suretiyle ondan geri alsaydı,o zaman özgür iradesiyle hareket edemeyen insanın sorumlu tutulmaması gerekirdi. Bu yüzden Allah insanın özgür iradesine müdahale etmez ve onu istediği yönde zorlamaz.İnsan iyilik de yaparsa,kötülük de yaparsa özgür iradesiyle yapmaktadır.Burada asıl anlatılmak istenen, Allah dilediğini yapmaya muktedir olduğudur.)
   -----------------------------------------
   5- Nisâ Sûresinin 74 - 75.Ayetlerin doğru mealleri,

   74-Öyleyse,bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler,Allah yolunda (Allah’ın izin verdiği durumlarda kendilerini savunmak için saldırganlara karşı) savaşsınlar.Ve kim Allah yolunda,(Allah’ın izin verdiği durumlarda kendini savunmak için saldırganlara karşı) savaşır da öldürülür veya galip gelirse, Biz ona büyük bir ödül vereceğiz.

   75-Size ne oluyor ki,Allah yolunda (Allah’ın izin verdiği durumlarda) ve “Ey Rabbimiz! Bizi halkı zâlim olan bu topraklardan kurtar(ıp özgürlüğe kavuştur) ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olarak bir yardımcı gönder” diye yalvaran çaresiz/ bütün hakları ellerinden alınmış erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmış ezilenler adına (saldırganlarla) savaşmıyorsunuz?

   Sil

 63. 6-Nisâ Sûresinin 89 .Ayetinin doğru meali,

  89-Onlar,kendilerinin inkar ettiği gibi,(her türlü zulmü ve işkenceyi reva görüp,baskı ve şiddeti uygulayanlarla birlikte) sizin de/hakikati/ inkar etmenizi isterlerdi ki siz de onlar gibi olasınız.O halde Allah yolunda (baskı,şiddet,işkence ve zulüm diyarından) göç etmedikleri sürece onları kendinize veli/yönetici,idareci,temsilci edinmeyin.Eğer bundan yüz çevirip,düşmanlığa yönelirlerse (ve sizi öldürmek için fırsat kollarlarsa),siz de onları (saldırı anında) bulduğunuz yerde yakalayın ve (tevbe edip bu tutumlarından vazgeçmezlerse) öldürün.Bir daha da onlardan ne veli/yönetici edinin ne de yardımcı.
  (Bu ayette göre,münafıklar Müslümanlara karşı saldırıya geçen müşriklerle işbirliği yapıp saldırırlarsa,onlara bu hüküm uygulanır.Müslümanlara saldıran müşriklerle işbirliği içinde olmadıkları zaman Nisa-61-63.ayetlerin hükmü gereği onlara ne bir zarar verilebilir,ne de öldürülürler.!!!

  7-Nisâ Sûresinin 91.Ayetin doğru meali,
  91-Siz,hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen,fakat ne zaman (sizin aleyhinize) bir entrikaya/savaşa/davet edilseler,içine dalanları da bulacaksınız. Eğer bunlar sizden uzak durmaz ve size barış teklifi getirerek savaştan (size saldırmaktan) ellerini çekmezlerse,onları da (savaş anında gözünüze kestirdiğiniz) her yerde yakalayın ve (tevbe edip saldırmaktan vazgeçmezlerse) siz de öldürün: İşte (bu hainliklerinden dolayı) öylelerine karşı Allah size açık bir yetki vermiştir.
  --------------------------------

  8-Mâide Sûresinin 33.Ayetin açıklamalı doğru meali,

  Maide-33: Allah’a ve ve elçisine (Allah’ın kullarına,halka, ve onun meşru hak düzenine) karşı savaşıp katliam yapanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymak için çalışanların cezası,(çatışma anında) ancak öldürülmeleri, ya da (adam öldürmüşlerse yakalanmaları halinde) asılmaları, (kısas hükmü gereğince asılarak idam edilmeleri) veya muhalefetlerinden dolayı (silahlanmış olup sadece mal gasp etmişlerse),el ve ayaklarının (tekrarlanan her bir muharebede yalnız birinin üç parmağının) kesilmesi yahut (silahla korkutmaktan başka bir suç işlememişler ise) bulunduklarıı yerden sürülmeleridir/ hapsedilmeleridir.Bu, (cezalar) onların dünyada uğradıkları zillettir, ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.’’şeklindedir. Bu da toplumun can ve mal güvenliği, huzur ve düzeni içindir
  Allah’a ve resulüne karşı savaş açmak demek, Kuran lisanında, halka karşı savaş açmak demektir. Mesela, gidip şehirleri işgâl etmek, köyleri ele geçirmeye kalkmak, silahlı güçler oluşturup, oralara yürümek, ellerine silah alıp, dağlara çıkıp, köyleri kasabaları basıp, oradaki kadınları cariye yapıp, erkekleri öldürüp, yoldan geçen kervanların önünü kesip, orada ne var ne yok el koymaya Kuran lisanında, Allah’a ve resulüne savaş açmak demektir. Allah’a nasıl savaş açacak, gökyüzüne ok mu fırlatacak, resulü de ölmüş. Allah’a ve resulüne savaş açmak şimdi ne anlama geliyor? Halka karşı savaş açmak, köyleri kasabaları ele geçirmeye kalkmak, insanları esir etmek, köle etmek, eşyalarına el koymak, paralarını çalmak, budur Allah’a ve resulüne savaş açmak. Bunları yapanlar:

  Yani Harb'in burada asıl anlamı; katliam,soygun,talan,gasp,yol kesmek,silahlı soygun,insanların seyahat etme,mal ve can güvenliğine yönelik saldırı ve tehditler,yeryüzünde fesat/bozgunculuk yapmak,huzur ve düzeni bozmak olarak değerlendirilir.Zira fesadın/anarşinin hakim olduğu ülkede can ve mal güvenliği olmaz.Halkın canına ve malına yapılan her saldırı Allah'la,elçisiyle/yani halka karşı katliam yapmak ve onun meşrü hak düzeniyle savaş olarak değerlendirilir…..)

  YanıtlaSil

 64. 9- Tevbe Sûresinin 5.Ayetin doğru meali,

  5-Haram aylar (barış antlaşma süresi) bitince; (bu antlaşmaya ihanet eden ve öldürmek niyetiyle size saldıran) müşrikleri (savaşta) kıstırdığınız yerde siz de katledin.Esir olarak yakalayabildiklerinizi yakalayın ve hapsedin.Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe edip/ saldırmaktan vazgeçip, namaz kılar ve zekât verirlerse kendilerini serbest bırakın.Çünkü Allah bağışlayandır,çok merhamet edendir.

  Kur’an da geçen ‘’savaşla ‘’ ilgili bütün ayetler savunmaya yöneliktir.Kur’an’a göre hiç bir kimse inancı için öldürülemez,kur’an bunu şiddetle yasaklamaktadır..Konuyla ilgili bir iki ayet şöyledir...
  1-BAKARA-256.‘’لا اكراه في الدين ‘’ Dinde zorlama yoktur.. ‘' Bu nedenle dini veya inancı için hiç bir insanın öldürülmesi asla meşru değildir..

  2-BAKARA-190.ayete de kimlerle savaş yapılabileceğine açıktan vurgu yapılmıştır..
  Mealen: Size savaş açanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın.(savunmanızı yapın.) Fakat siz saldırmayın, zira Allah haksız yere saldıranları sevmez.’’ denilmiştir. Demek ki sadece ‘’saldıranlara ‘ karşı müdafaa yapmak meşrudur, bunun dışında hiç bir savaş meşru değildir... Bu nedenle savaşla ilgili kur’an da geçen bütün ayetlerin hükmü sadece savunmaya yöneliktir...

  Tevbe 5.-ayette ‘’الله اعلم ‘’ şöyle bir mesaj veriliyor.'' Onlardan (esir aldıklarınızdan) tevbe ederek,namaz kılıp,zekat verenler olursa serbest bırakın.‘‘ deniliyor. yani onlara güvenin,onlar korkularından dolayı veya serbest bırakılsınlar diye böyle yapıyorlar demeyin.! Çünkü bu ayette böyle hüküm bildirilmemiş olsaydı, esirlerden tevbe edenlerin tevbeleri müslümanlar tarafından ciddiye alınmayacaktı,bunlar korkularından dolayı veya serbest bırakılmaları için böyle yapıyorlar veya serbest kaldıkların da bunlar tekrar müminlere saldıran müşrik guruplarına iltihak edecekler diye düşünülebilirdi.İşte bu ayetle tevbe eden müşriklerin tevbelerinin ciddiye alınıp serbest bırakmaları isteniyor. Yani tevbe edenler olursa savaşın bitmesini beklemeden serbest bırakılmaları isteniyor, tevbe etmeyenler ise,savaş bitmeyene kadar serbest bırakılmayacaklardır..Ayrıca bu ayet onları tevbe etmeye,namaz kılmaya veya zekat vermeye de zorlamıyor.Bunlar kendi rızalarıyla tevbe edenlerdir..

  3-TEVBE-6.ayete bakıyoruz ki,müslümanlara sığınan,saldırmayan müşriklerinden iman etmeyenlerin de güvence altına alınmaları ve sonra güven içinde evlerine, memleketlerine gönderilmeleri isteniyor. Demek ki,bu savaş inanmadıkları için değil,barış anlatşmasını bozdukları ve müslümanlara saldırdıkları içindir.. Zaten söz konusu 5. ayetin hükmü de sadece müslümanlara saldıran müşrik guruplara yöneliktir…

  Özetle, a) TEVBE suresi 5.ayetin hükmü genel olmayıp,sadece barış antlaşmasını bozan,saldıran ve bu sözleşmeye ihanet eden guruba yöneliktir...b) Saldırmaktan vazgeçip sığınma talebinde bulunanlara hiç dokunulmayacak ve bunlara güvence verilecektir. c) İnançlarına asla baskı yapılmayacaktır… d) Gönül rızasıyla islamı beğenmeyenlerin kendilerini güvenlikte hissedecekleri yere (evlerine,vatanlarına) gönderilecektir. e) Antlaşmayı bozup saldıranlara yönelik bu hüküm, inançlarını değiştirmek veya onları müslümanlığa zorlamak için değildir.

  10: Tevbe Sûresinin 12.Ayetin doğru meali,
  12-Ve eğer (barış) antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve din (hususunda) size saldırırlarsa, bu durumda (inanmayanları size saldıtrmaya çalışan) küfrün önderleriyle savaşın.Çünkü onlar için (doğru) yeminler /söz-sebat yoktur; tâ ki (o hâllerinden) vazgeçsinler.

  YanıtlaSil
 65. 11- Tevbe Sûresinin 111.Ayetin doğru meali,

  111-Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine bahşedeceği cennet karşılığında (adeta) satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda (Allah’ın izin verdiği durumda saldırganlara karşı) savaşırlar,öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevratta,İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu (manevi) alışverişten/ mazlumları,ezilenleri ve tüm hakları ellerinden alınan kimseleri korumaktan dolayı sevinin. İşte en büyük başarı da budur.
  --------------------------
  12- Ahzâb Sûresinin 60,61.Ayetlerin doğru mealleri,

  Ahzap-60-61: Münâfıklarla gönüllerinde (manevi) hastalık olanlar ve Medîne’de (halkın huzur ve düzenini bozmaya çalışıp müslümanlara karşı gizli eylem planında bulunanlar,) kötü ve asılsız haberler yayanlar,bu işten vazgeçmezlerse elbette sana,onların bu kötü tutumlarına karşı bir direnç veririz de sonra artık orada pek az bir müddet sana komşu kalabilecekler.(Böyle gizli eylem planı yapıp, Medine’yi karıştırmaya,halkın huzur ve düzenini bozmaya çalışanlar) dışlanmış olarak Nerede bulunurlarsa yakalanır, yargılanırlar ve (bu saldırganlıktan ve kötü eylemlerinden vazgeçmezlerse) öldürülürler.’’

  İşte savaşla ilgili bütün ayetlerin mesajları saldırganlara karşı savunmaya yönelik olduğu ve bunun dışında gerekçe ne olursa olsun hiçbir surette savaşın meşru olmadığı açıkça ortadadır.
  Yani Bakara-190.ayet, savaşla ilgili bütün ayetlerin özü ve temel taşını teşkil eder.

  Bakaar-190: Size karşı savaş açanlara,(size saldıranlara) siz de (kendinizi savunmanız için) Allah yolunda savaşın.Ama (savunma amacınızı aşıp) saldırganlık yapmayın; Doğrusu Allah (kim olursa olsun) saldırganları asla sevmez.’’
  Özetle,saldırganlara karşı savunma amaçlı olmayan hiçbir savaş meşru değildir.Bu nedenle kur’an da savaşla ilgili bütün ayetlerin mesajı savunmaya yöneliktir.!

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sn.Hayyam,

   İslamın tek kaynağı kur’an’ı kerim olduğuna göre dinden dönmenin dünyada hiçbir cezası yoktur, ve asla öldürülemez,onun cezası ise sadece uhrevidir. Ama hadistir diyerek ‘’dinini değiştireni öldürün’’ şeklinde rivayet uydurma ve yalan olup,hz.peygambere ait olmadığı gibi kur’an’a da aykırıdır.!!!
   İşte dinden dönenle ilgili ayet şöyledir.(Bakara-217)

   ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 217

   Bakara-217: ‘’…….Güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşırlar. Sizden kim dininden döner ve inkarcı olarak ölürse, tüm yaptıkları dünyada ve ahirette boşa çıkar.Onlar ateş halkıdır ve (Allah’ın dilediği vakta kadar) orada kalırlar.’’deniliyor.

   Peki bunun nersinde dinden dönenin öldürülmesi gerekir diye bir işaret var? Eğer dinden dönenin öldürülmesi gerekseydi,burada onun dünyada da öldürüleceğine dair hüküm belirtilirdi.Halbuki onun bütün cezaları bu ayette belirtilmiştir,işte ahirtteki cezadan başka onun hiçbir cezası yoktur.Demek ki mürtedle ilgili rivayet uydurma ve yalan olup,kur’an’a da aykırıdır.

   Ayrıca ne hz.peygamber,ne de önceki hiçbir peygamber din konusunda hüküm ve kural koymaya yetkili değildir.Çünkü Peygamberler de bizim gibi bir kul ve beşerdir.Onların görevi din konusunda hüküm ve kural koymak değildir.Onların görevleri sadece Allah’tan aldıkları mesajları tebliğ etmek,duyurmak, açıklamak ve uygulamaktır.

   İşte konuyla ilgili bazı ayetler.

   إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (يوسف-40 ) )
   1-Yusuf-40: ‘’…Hüküm vermek yalnızca Allah'a aittir. Allah yalnızca kendisine kulluk etmenizi emrediyor. İşte en doğru yaşama biçimi (din) budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor”

   مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99)

   2-Maide-99: Rasul’e/elçiye düşen (vazife) ancak duyurmakdır. Oysa Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
   : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

   3-Nahl-15: ‘’… Sana da zikri (Kur'an'ı) insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye indirdik.’’

   İşte elçinin görevi din konusunda hüküm ve kural koymak değil,sadece vahiy yoluyla almış olduğu ilahi mesajları duyurmak,açıklamak ve uygulamaktır..
   Bu nedenle mürtedle ilgili rivayet uydurma ve yalan olup,hz.peygambere ait değildir.

   Özetle,dinden dönenin öldürülmesinin inancı ve hükmü kur’an’a aykırıdır, bunun savunan ise kur’an’a da aykırı bir inanca sahip olur.

   Saygılarımla.

   Sil
 66. Sn.Hayyam,

  ‘’ Olayı çok basite indirgiyorsunuz. Misal, bir trafik kazası yaşandı ve iki tarafın da suçu var, ancak sizin de içerisinde bulunduğunuz araçtaki ailenizden biri öldü. Şimdi, gidip karşı taraftaki araçtan birini mi öldüreceksiniz? ‘’ (diyorsunuz)

  Bi önce kur’an’a göre kısasın hükmü hangi durumda,hangi olaylarda,kime ve nasıl uygulanabilir diye bir bilgiye sahip olmalısınız.Yoksa yapacağınız yorum ve değerlendirmeler bir şeyi ifade etmeyecektir
  Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki ölüm trafik kazası sonucu olmuştur,velevki bir taraf veya her iki taraf suçlu olsun,yine bunun adı kazadır,burada bir kasıt yoktur.Doktor ve diğerleri için de verdiğiniz örnekler de aynen bunun gibidir.Zira kasıt yoktur. Bu nedenle bu verdiğiniz örneklerin hiçbirinde kur’an ‘a göre kısas hükmü uygulanmaz. Ancak kasıt olursa,yani biri kasden öldürmek için eline silah veya öldürücü bir alet alır da bununla birine saldırır ve öldürürse, o zaman kısası uygulatma hakkı teamuden ve haksız yere öldürülen bu kişinin en yakın ailesine verilir. Eğer bunlar israrla isterlerse o zaman devlet bunu infaz eder,yok affederlerse devlet te kısas hükmünü uygulayamaz. Yani kazada suç ve ihmal varsada da kasıt olmadığı için yine kısas yoktur.Bu nedenle birinin ölümü kasten olmadıktan sonra hiçbir surette kısas hükmü uygulanmaz.
  İşte ilgili ayetleri birlikte okuyalım,
  İsra-33 ’’Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere/kasten kıymayın. Haksız yere/kasten öldürülenin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa yardım görmüştür.’’

  Yani haksız yere cinayet işlememiş ve haksız yere katil olmamış her kim olursa olsun,inancı ne olursa olsun herkesin canı dokunulmazdır ve öldürülmesi kesinlikle haramdır.Çünkü ayette geçen CAN ifadesi genel olup,herkesi kapsamaktadır.
  NİSA-92: Ve bir mü'min başka bir mü'mini (kasten) öldüremez; hataen ve yanlışlık olursa o başka.Bir mü'mini hata ve yanlışlık ile öldüren kişi ise,(varsa) mü'min birini özgürlüğe kavuşturur ve müktulün yakınlarına diyet öder; eğer onlar diyeti bağışlarlarsa,o başka….’’ deniliyor.

  KISAS KONUSUNDAKİ BİR HADİS-İ ŞERİF

  HADİS: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kim haksız yere, âmden (bile bile) öldürülürse velisi şu üç şeyden birini tercihte muhayyerdir:
  - Ya kısas ister.
  - Ya affeder.
  - Yahut diyet alır.

  Yani kısas vb. şahıslar tarafından değil,devlet tarafından uygulanır.Çünkü halk arasında hakemlik yapan devlettir ve onun meşru hukukudur.
  Peki buna rağmen neye dayanarak trafik kazası,doktor örneği vb.olayları kısas hükmüne dahil ediyorsunuz. Hani bu ayetlere göre verdiğin örnekler kısas kapsamına girebiliyor mu? Bu verdiğiniz örnekler de kasıt var mı? Lütfen bir önce konuyla ilgili hükmü kur’an dan iyice öğrenin ve ona göre yorum yapın !!!

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil