Did God Create the Universe?

Yorum Yok
Cruosity adlı belgesel serisinin ilk bölümü olan "Did God Create the Universe?" (Evreni Tanrı mı Yarattı?), Stephen Hawking eşliğinde, evrenin oluşmasında ve şimdiye dek gelmesinde tanrının bir etkisinin olup olmadığını ve hatta bu süreç dahilinde tanrının bulunup bulunamayacağını bilimsel verilere dayanarak açıklamaya çalışıyor.

Bu belgeseli, tanrı-evren ilişkisine yönelen diğer belgesellerden ayıran en önemli özellik direkt konuya girmesi ve özellikle evrenin tanrı tarafından yaratıldığına inanan, bilimsel açıdan ortalama düzey bir bireyin kafasındaki klişe soru işaretlerini cevaplandırması; ve bununla birlikte bazı önemli ek bilgiler vererek, tüm evrenin oluşumunu tanrısallığa ihtiyaç olmadan nasıl açıklanabileceğini gösteriyor olmasıdır.

Belgesel oldukça akıcı bir şekilde ve adım adım duruma açıklama getiriyor. Ancak bu noktada şöyle de bir eleştiride bulunmalıyım: Belgesel materyalist bilim açısından son derece sağlam verilere dayanmaktadır ve bu anlayış çerçevesinde tanrıyı irdelemektedir. Ancak tanrı inancına sahip bireyler, zaten bu madde ve insan mantığını aşan transandantel yapıda bir varlık varsayımına dayandıkları için, buradaki veriler yeterli bir netlik gösteremeyebilir. Diğer bir deyişle, dindar bir insanın bu belgeseli izledikten sonra düşüncelerinde bir değişiklik olacağını sanmıyorum.

Bu belgeselin ve bilimin tüm verilerinin tanrısızlığı göstermesine rağmen, felsefî anlamda tanrıya, günümüz anlayışı çerçevesinde mantık-dışı bir şekilde ama bu mantık-dışılığı mantıksallıkla açıklayarak tanrının olabileceğine ihtimal veriliyor olabilse de, yine de elimizdeki en somut veri olan bilime karşı olan güvenin, diğer akıl yürütme yöntemi olan uç mantık düşüncelerinden öne çıkması gerektiğini düşünüyorum.

Hayyam

0 yorum:

Yorum Gönder