Aforizmalar / 17

6 Yorum
Siyasi fanatiklik iki önemli karışımı barındırır: dünyadaki problemlerin aşırı derecede basit bir teşhisi, ve hepsinin arkasında belli kötü insanların olduğu inancı.
- John Gardner

Bir fanatik, fikrini değiştiremeyen ve konuyu değiştirmeyecek kişidir.
- Winston Churchill

İnsanın bir şey hakkında kesin emin olması için, konuyla ilgili her şeyi bilmesi ya da hiçbir şeyi bilmemesi gerekir.
- Olin Miller

Mutlak güç arayanlar, bunu iyi olduğunu düşündükleri şeyleri yapmak için istiyor da olsalar, sadece dünyadaki cennetin kendi kafalarındaki versiyonunu başkalarına zorla uygulatmak isteyenlerdir. Ve size hatırlatayım, dünyadaki en barbar zorbalıkları yaratanlar da her zaman onlardır. Mutlak güç kötüye kullanılır ve onu arayanlara her zaman şüpheyle bakılmalı ve karşı çıkılmalıdır. Onların hatası eşitliği yanlış anlamaktan gelir, bayanlar ve baylar. Eşitlik, doğru anlaşıldığı zaman, kurucularımızın anladığı gibi, özgürlüğe ve yaratıcı farkılılıkların serbestliğine götürür. Yanlış anlaşıldığı zaman, trajik bir şekilde çağımızda yapıldığı gibi, önce uymacılığa ve sonra despotizme götürür.
- Barry Goldwater

İktidardaki fanatikler ve bir tornadonun ağzının ortak bir yönü var: her ikisinin de hareket ettiği dar patika yıkım ve şiddetle dolu.
- Oscar Ostlund

Fanatiklerin hoş olmayan ve tehlikeli tarafı fanatik olmaları değil, ama hoşgörüsüz olmaları. Kötü olan tarafı, kendi davaları için ne dedikleri değil ama rakipleri hakkında ne dedikleri.
- Robert Kennedy

Tarih boyunca bitmeyen felaketlerin sebebi insanın bir kabileye, millete, dine veya davaya - akla aykırı bile olsa, kişisel çıkar sağlamasa da, güvenliğine zarar da verse - ve onun inançlarına ve prensiplerine sorgulamadan ve hevesle bağlanabilme kapasitesi. O yüzden diyebiliriz ki bizim türümüzün problemi aşırı saldırganlığı değil ama aşırı, fanatik olabilme kapasitesi.
- Arthur Koestler

Bir insan aşırı derecede aptal, aynı derecede hoşgörüsüz olmalı ki doğrunun sadece kendi tarafında olduğuna inanabilsin.
- Joseph Adison

İnsanlar asla bir şeyden şüphe duymadan haklı olduklarına inandıkları zamanki kadar korkutucu değiller.
- Sir Laurens Van Der Post

Grup narşizmi, grubun üyelerini, özellikle de kendisini gururlu ve değerli hissetmek için çok az sebebi olanları tatmin etmek için aşırı derecede önemlidir. Bir insan gruptaki en perişan, en kalitesiz, en az saygı gören üye bile olsa, "Ben dünyanın en mükemmel grubuna aitim. Aslında solucanın teki olan ben, bu gruba üye olarak devleşiyorum" hissiyle kendi sefil durumunu telafi edebilir. Sonuç olarak, grup narşizminin derecesi hayattan alınamayan tatminin eksikliğiyle doğru orantılıdır. Hayattan daha çok zevk alan sosyal sınıflar, her şeyin yokluğunu çeken ve yüksek sıkıntı içinde yaşayan alt-orta sınıflardan daha az fanatik (fanatiklik grup narşizminin karakteristiğidir.) olurlar.
- Erich Fromm

6 yorum:

 1. Güneş hep aynı yerden doğar. Her insan güneş görmez, Hayat Yok.

  Çiçekler hep aynı yerde açar. Her insan çiçek göremez, Hayat Yok.

  Irmaklar hep aynı yerden akar. Her insan ırmak göremez, Hayat Yok.

  Bir dilim var birde aklım. Ne zaman dille aklım biraraya gelse, Hayat Yok.

  Bir elim var birde ayağım. İkiside felç gibidir, Hayat Yok.

  Derin düşünürüm yorulurum, dar düşünürüm bozulurum, Hayat Yok.

  Dinli olur aşka dalarım, Dinsiz olur meşke dalarım, Hayat Yok.

  Gözlerimle baksam şaşarım, kulağımla duysam kaçarım, Hayat Yok.

  Hayata geldim istemeden, yaşıyorum bilemeden, gideceğim görmeden, Hayat Yok.

  Yazar durur mürekkep bitmez, yazılan hoşa gitmez, Hayat Yok.

  Her sofrada lezzet olmaz, Hayat Yok.

  Her sofrada kebap olmaz, Hayat Yok.

  Her sofrada kiraz olmaz, Hayat Yok.

  Her ağaçta tad olmaz, Hayat Yok.

  Şarap ile huri gitmez, sek huri hiç gitmez, Hayat Yok.

  Huri iri olunca, iri Nuri Yok, Hayat Yok.

  Huride göğüs aldatmasın seni, Hayat Yok.

  Hurideki göğüsle seks olsaydı benim göğsüm onu çekerdi, Hayat Yok.

  Hayatın anlamı hafızada yok, çünkü, Hayat Yok.

  Yağmur sicim gibi yağsada, kar beyaz aksada, Hayat Yok.

  Gökyüzü mavi, deniz mavi, Hayat Yok.

  Bir elinde şarap bir elinde sigara, tiner cepte nedendir, Hayat Yok.

  Kerhane darphane gibi, verilen vergi günah gibi, alınan hizmet haram gibi, Hayat Yok.

  YanıtlaSil
 2. Allahsızım ama ahlaksız değilim, ama yinede, Değerim Yok.

  İmanı sevmem ama mümini severim, ama yinede, Değerim Yok.

  Kitapsızım ama bilgisiz değilim, ama yinede, Değerim Yok.

  Aşkı sevmem meşki sevmem ama insan severim, ama yinede, Değerim Yok.

  Din'e kızarım ama insana kızmam, ama yinede, Değerim Yok.

  Ruhsuzum çulsuzum yolsuzum putsuzum ama mutsuz değilim, ama yinede, Değerim yok.

  Dinci değilim Tinci değilim Cinci değilim Kinci değilim ama İnciyim, ama yinede, Değerim Yok

  Allah sevmem şeytan sevmem melek sevmem ama kul severim, ama yinede, Değerim yok.

  Tasmayı sevmem, tırmalamayı sevmem, kafesi sevmem akvaryum sevmem ama hayvan severim, ama yinede, Değerim Yok.

  YanıtlaSil
 3. Dünya hep aynı eksende döner, Hayat Yok.

  Dünya'nın/İnsanın/Hayvanın/Bitkinin üçte ikisi su, Hayat Yok.

  Üstat, stat, asetat, mutat, hattat, hani tat, Hayat Yok.

  Kar mikrop için değil gıda için yağsa ne olur, Hayat Yok.

  Cennet, sünnet, senet, klarnet, kornet, Hayat Yok.

  Fizik, müzik, blezik, nazik, alinazik, anestezik, bazik, bezik, Hayat Yok.

  Kürtaj, markaj, montaj, şantaj, voltaj, sabotaj, teroristaj, Hayat Yok.

  Ey havada uçan güzel kuş, güzel olsan ne olur özgürce uçsan ne olur, Hava Yok.

  Tsk vurur, Pkk vurur, Gelen vurur, Giden vurur, Yaşam Yok.

  31 çek, tespih çek, mekik çek, onu çek, bunu çek, Yaşam Yok.

  Ateş yanar söndürmeye su yok, Su Yok.

  Dünya’daki suyun üçte ikisi tuzlu, Su Yok.

  Ağzını besmeleyle aç elhamdülillah ile kapat, Akıl Yok.

  31 çeken senin ellerde, derdinin sebebi başka ellermi, Akıl Yok.

  Oruç tut, ucunu tut, sapı tut, başı tut, kaçırma tut, max tut, Akıl Yok.

  Ey Ademkızı Aysarı, sakın bozmayasın zarı, Akıl Yok.

  Olmayan aklın peşinden zihinsizler koşar, Akıl Yok.

  Köpek olsam böyle olmazdım, Allah Yok.

  Allah gelir kul gelmez kul gelir Allah gelmez, Allah Yok.

  Adem ile Havva incir yaprağını aldı inekler aç kaldı, inciri Adem yedi yarasalar sapıttı, Allah Yok.

  Habil ile Kabilin kardeşlerine olan yüce aşkları ve cinayet, Allah Yok.

  Sic, music, physic, classic, Anlam Yok.

  Fenasi, Fecisi, Zevcül, Ecrin, Kur'an'ı Kerim, Kerim Yok.

  Namaz kıl, vücut kıl, insan kıl, Tarkan kıl, Huzur Yok.

  Hacca git, tatile git, karıya git, komşuya git, İnsan Yok.

  Kelime-i şehadet, Allah yolunda şehadet, kanama var durum adet, Din Yok

  Kadın yanar söndürmeye erkek yok, Seks Yok.

  Erkek yanar söndürmeye kadın yok, Seks Yok.

  Auburn, Blonde, Brunette, Red, Seks Yok.

  69 pozizyonmu olur, şifanın şemalimi olur, Seks Yok.

  Anal, oral, kanal, sanal, vajinal, marjinal, Seks Yok.

  3 parmak 1 de başparmak = 31 = 3’ün 1’i, Zevk Yok.

  31, 69, 56, 99, matematiksel sevişme ve zikir, Anlam Yok.

  Zikir, fikir, hakir, sakir, her taraf kir, Hijyen Yok.

  YanıtlaSil
 4. İnsanlığa faydalı olana Ateist, zararlı olana Dindar denir.

  Allah'ın güncel hayatla ilgili mantıklı emirlerini/yasaklarını (şeytan işi olarak gösterdiği şeyler vb.) yaşayana Ateist, yaşamayana Dindar denir.

  Eğer öbür taraf varsa, Allah tekrar düşünmeli. Ateist mi cennetlik, Dindar mı? Ya da Öbür tarafta cennetliğe Ateist, cehennemliğe Dindar denir.

  Sanatçıdan milliyetçi, milliyetçiden sanatçı olmaz.

  Zenginden para dostluğu, fakirden para düşmanlığı çıkmaz/doğmaz.

  Zengin parasıza/fakire (uyanmasın diye) hiç bir zaman para iyidir demez.

  Allah'ın şeytanlığına Allah bile akıl erdiremez.

  Güne ne besmele ile ne de aq ile başla. Güne aforizma ile başla.

  Aforizma yapabiliyorsan kendine önem veriyorsun demektir, yapamıyorsan hiç bir şeye önem vermiyorsun demektir.

  YanıtlaSil
 5. Kadın peygamber olsaydı, hayat böyle olmazdı.

  Kadın şerif, erkek heriftir. (Maalesef)

  Kadına aforizma yaptıkça kadını anlarsın, Kadına karizma yaptıkça erkeği anlarsın.

  Kadınlar suresi yerine kadın suresi olmalıydı.

  Kur’an’da erkek suresi yok. Demek ki Din’de erkeğin yeri yok.

  Kadının saçı uzun olmasaydı, erkekler bu kadar sorun olmazdı. Belki hiç sorun olmazdı.

  Erkeği anlayana kadın, kadını kullanana erkek denir.

  Hayat kadını insana hayatı (adı üstünde), iş erkeği insana köleliği öğretir.

  Kadın aklı hayata, erkek aklı köleliğe yatkındır/çalışır.

  YanıtlaSil
 6. Ateist saçma sorgulama yapıyorsa, bilin ki sizin (Dindarın) seviyenize inip sorgulama yaptığındandır.

  Bir Dindar, Ateiste asla mantıklı soru soramaz.

  Bir Ateistte asla Dindara mantıklı soru soramaz.

  YanıtlaSil