Albert Camus: Veba

Yorum Yok
"Bir şehri tanımanın en kolay yolu, oradaki insanların nasıl çalıştıklarını, nasıl seviştiklerini, nasıl öldüklerini öğrenmektir."

"Başka taraflarda nasılsa, Oran'da da zaman ve düşünce kıtlığından, insanlar nedenini bilmeksizin sevişmek zorundadırlar."

"Felaket genel bir haldir, yalnız tepenize birdenbire inince ona kolaylıkla inanamazsınız."

"Bir savaş patladığı zaman, insanlar, 'Fazla uzun sürmez, çünkü çok anlamsız bir şey.' derler. Elbette ki bir savaş çok anlamsız, çok saçma bir şeydir, ama böyle oluşu uzayıp gitmesini önlemez. Anlamsızlık, saçmalık daima kendini belli eder, insanlar yalnız kendilerini düşünmeseler onun varlığını fark edebilirlerdi."

"Kendilerini hür sanıyorlardı, oysa felaketler var oldukça kimse hür değildir."

"Merhamet faydasız olunca insan ondan bıkar usanır."

"Gerekince, 'fakat' ile 've' kelimelerinden birini seçmek o kadar zor değildir, 've' ile 'sonra' kelimelerinden birini tercih etmek daha zor. 'Sonra' ile 'ardından' kelimelerinde ise güçlük daha da artar. Fakat muhakkak ki, en zor olanı, 've'yi yerinde kullanıp kullanmamak gerektiğini bilebilmekte."

"Ah! Keşke deprem olsaydı! Esaslı bir sallanırdık, iş olup biterdi... Sonra ölenleri kalanları sayardık, hepsi bu kadarla kalırdı. Fakat bu hastalık belası! Hasta olmayanlar bile onu içlerinden atamıyorlar."

"İnsanlar yalnız felaketi yaşarken gerçeğe kendilerini kaptırırlar; yani susarlar."

"Dünyada her kötülük, hemen daima bilgisizlikten gelir, bilgiye dayanmayan iyi niyet de kötülük kadar zararlı olabilir. İnsanlar kötü olmaktan çok iyidirler, fakat ana sorun bu değil."

"İnsanlar, erdem veya kusur denilen şeylerin ne demek olduğunu hiçbir suretle bilmiyorlardı, oysa en ıslah edilmez kusur, her şeyi bildiğini sanmaktan doğan ve insanları öldürmek için kendinde hak gören bir bilgisizlikten gelenidir. Katilin ruhu kördür, yeteri kadar basirete sahip olmadan ne gerçek bir iyilik, ne de güzel bir aşk mümkündür."

"İki kere ikinin dört ettiğini öğreten bir öğretmeni kimse tebrik etmez. Onu tebrik etseler de, bunu güzel bir meslek seçtiği  için yaparlar."

"Bir salgın felaketinde seyre değer hiçbir güzellik yoktur ve hele bu salgın uzayıp gittikçe büyük felaketlerin ne kadar monoton bir şey olduğu görülür. Veba salgınını yaşamış olalar, onu belleklerinde bitip tükenmez, zalim alevler biçiminde düşünemezler, daha çok, ayaklar altında ne varsa hepsini ezen, sonu gelmez bir yerinde sayma olarak hatırlarlar."

"İnsanın umutsuzluğa alışması, umutsuzluktan da beterdir."

"Veba aşkın ve dostluğun bütün gücünü yok etmişti. Çünkü aşkın az ya da çok bir geleceğe ihtiyacı vardır, oysa bizim için yaşanılan anlardan daha ilerisi yoktu."

"Eğer bir papaz bir doktora başvurursa kendisiyle çelişmeye düşmüş demektir."

"Suçsuz bir insanın gözleri oyulduğu zaman bir hristiyan ya imanını yitirecektir ya da gözlerinin oyulmasını kabul edecektir."

"Nihayet  günün ya da gecenin içinde her insanın korkaklaştığı bir saat bulunur."

"Sayıları pek az olan insanlar ise, ne olduğunu kendilerinin de açıklayamadıkları fakat tek arzu ettikleri şey olan bir buluşmanın özlemini duymuşlardı. Başka bir ad bulamadıkları için bekledikleri şeye huzur adını vermişlerdi."

Albert Camus
Veba

0 yorum:

Yorum Gönder