Aforizmalar / 20

Yorum Yok
Bilimin ahlaki sınırları yoktur denemez. Çünkü bilim, gerçekleri söylemekle ilgilenir ve bu da ciddi bir ahlaki sınırdır.
- Lawrence Krauss

Tanrı içsel doğanın kendini gösteriş biçimidir, insanın kendini ifade etmesidir.
- Ludwig Feuerbach

Tanrısal lütuftan çok kendi mutsuzluğumdan eminim.
- Voltaire

Bilincin sınırlanması, toplumsal bir gerekliliktir. Bütün erdemler kişisel, bütün kötülükler toplumsaldır; toplumsal erdem olarak görülen şeyler, örneğin aşk, bencil olmayış, özveri, 'şaşılacak ölçüde' gücünü yitirmiş toplumsal kötülüklerdir sadece.
- Franz Kafka

Kabalık, zayıf kişinin güç taklididir.
- Eric Hoffer

İntihar, belli belirsiz ilerleyen tanrıdan önce davranmamı sağlayacak bir araçtır yalnızca.
- Antonin Artaud

Tanrı insanı, sırf hayvanların ne kadar dürüst ve nazik olduklarını ispat etmek için yeryüzüne getirmiş olmalı.
- Panait Istrati

Yolu istemedim, yazmak istedim ve bunun için duvarlara ihtiyacım vardı.
- Charles Bukowski

Afrika'da bir köy var. Ora yerlileri, timsah dolu derin sulara dizboyu girip balık avlarlar. Yakaladıkları balıkları, trampa için, yakınlarındaki bir başka köye gönderirler. Öbür köydeki tek sanayi kolu tahtadan takma bacak yapımıdır.
- Len Deighton

Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine...
- Protagoras

Karanlık, ölümün bir parçasıdır; bu yüzden dinlendiricidir.
- Ahmet Haşim

0 yorum:

Yorum Gönder