Jorge Luis Borges: Muhammed'in Dublörü

Yorum Yok
Müslümanlar için Muhammed'in adı din ile öyle yakından bağlantılıdır ki, Hazreti İsa, onların cen­nette Muhammed'i canlandıran biri tarafından yönetilmelerini emretmiştir. Bu görevi her zaman aynı kişi üstlenmez. Bir keresinde, yeryüzündeki yaşamında Cezayirliler tarafından tutsak alınan ve Müs­lüman olan bir Saksonyalı, bu görevde bulunmuştu. Önceleri Hıristiyan olduğu için, onlara İsa'dan bah­setmeye, ve O'nun Hz. Yusuf'un değil, Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemeye yeltendi; bu adamın gö­revden alınması uygun bulundu. Muhammed'in temsilcisinin makamı, yalnız Müslümanlar tarafın­dan görülebilen meşalemsi bir alevle çevrelenmiş­tir.

Kuran'ı yazan gerçek Muhammed, ona inanan­lara görünmüyor artık. Bana anlatılanlara göre, ön­celeri onlara başkanlık etmiş, ama Allah gibi yönet­meye çalıştığından dolayı azledilmiş ve güneye gönderilmişti. Müslüman cemaatinden bir grup, kö­tü ruhlar tarafından, Muhammed’i Allah yerine koymaları için kışkırtıldılar. Huzursuzluğu yatıştır­mak için Muhammed toprağın derinliklerinden ge­tirildi ve onlara gösterildi; bu vesileyle onu ben de gördüm. Ferasetten yoksun, sıradan ruhlara benzi­yordu ve yüzü çok karanlıktı. Şunları söylediğini duydum: "Sizin Muhammed'iniz benim." Ve bunun üzerine yeniden gömüldü toprağa.

Emanuel Swedenborg,
Vera Christiana Religio'dan (1771)

Jorge Luis Borges
Alçaklığın Evrensel Tarihi

0 yorum:

Yorum Gönder