Beynimiz ve Biz: Kitap Önerileri

Yorum Yok

EMPATİK BEYİN
"Sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma" ilkesi nereden geliyor? Bu, toplumsal olarak öğrendiğimiz bir kural mı, yoksa genlerimizde mi var? Birçok hayvan türünde rastladığımız bu ilkenin kökeni çok derinlerde yatıyor. Empatik Beyin. 20. yüzyılın en önemli nörolojik kesitlerinden biri olan 'ayna nöronlarının' macerasını anlatıyor.

1990'ların ortalarında nörobilimde çok önemli bir keşif yapıldı. Vittorio Gallase, Giacomo Rizzolatti ve ekibinin makak maymunlarının beyinlerini incelerken 'ayna nöronları'nı keşfettiler. Bir maymun bir işi kendisi yaptığı zaman beyninde tetiklenen nöron ile o işi yapan insanı izlediğinde tetiklenen nöronun aynı olduğunun keşfedilmesi, nörobilimde çığır açtı. Bu buluş, empati yeteneğimizin nedenini açıklamakla kalmıyor, otizm ve benzeri rahatsızlıkların da kaynağına inme olanağı sunuyordu. Nörolog C. Keysers, beynimizin işleyişinde ayna nöronlarının çok önemli bir yer tuttuğunu öne sürerek, neredeyse bütün davranışlarımızın kökeninde ayna nöronlarının izini sürüyor.

Empatik Beyin, insan duygularının, algılarının, sezgilerinin, toplumsallaşma isteğinin, konuşma yeteneğinin ve paylaşma etkinliğinin altında ayna nöronlarının yattığını vurguluyor. Bu nörolojik keşif, psikolojiden toplumbilime, hukuktan etiğe kadar toplumsal yaşamdaki hemen her olgunun kökenini açıklıyor.

Alfa Yayınları, 2011, 319 s.

CHRISTIAN KEYSERS (Yazar)
Konstanz, Ruhr, Massachusets ve Hardvard üniversitelerinde psikoloji ve biyoloji eğitimi alan Christian Keysers, St.Andrews Üniversitesi’nde temporal korteks (şakaklarımızın olduğu kısımdaki beyin bölgeleri) üzerine araştırmalar yaptı. Ayna nöronların (empati kurmada önemli olduğu düşünülen sinir hücreleri) Parma Üniversitesi’ndeki ekipte yer aldı. Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Keysers, aynı zamanda Hollanda Nörobilim Enstitüsü’nde Toplumsal Beyin Laboratuvarının başkanı. Keysers’in çalışmaları toplumsal bilişimin nöral temelleri üzerine yoğunlaşmakta. “Beynimiz, başkalarını nasıl algılar?” sorusu, Keysers’in esas sorusunu oluşturuyor.
“Empatinin beyindeki mekanizmasını açıklayacak biri varsa o da Keyser’dir.
Alanında çok ileride bir kitap”
Prof. Dr. Bruce Hood
Bristol Üniversitesi
“Christian Keysers ana akım hayvan nörobilimi ile bir kuramcının yeteneklerini birleştiriyor. Kitabı, ayna nöronların keşfi macerasından, empatinin anlamına, taklit ve dilin kökenine kadar geniş bir yelpazede kapsıyor. Eğer ayna nöronların gerçek niteliğini kavramak istiyorsanız Keysers’in kitabını okuyunuz.”
Prof. Dr. Mark Hauser
Harvard Üniversitesi
 
Erol

0 yorum:

Yorum Gönder