Bonobolar Sesleri Unutmuyor

Yorum Yok
Bilim insanları, insanların yaşayan en yakın akrabalarından kabul edilen bonoboların eski grup arkadaşlarının seslerini uzun yıllar geçse de unutmadıklarını, hatırlayabildiklerini, yaptıkları bir deneyle ortaya koydular.

Fransa'dan Saint Andrews ve Saint-Etienne üniversitelerinden araştırmacıların kurmuş oldukları uluslararası bir araştırma ekibi bonobolar üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda bonoborın sesleri hatırlayabildiklerini ortaya koydu. Bonobolara eskiden beraber oldukları arkadaşlarının sesleri dinletildi.  

Deneyde bonobolara tanıdık olmayan sesler dinletildiğinde düşük bir reaksiyon gösterdikleri ama tanıdık sesler dinletildiğinde heyecanlanarak sesin geldiği yöne koştukları gözlemlendi.

Araştırmacılar, primatların 5 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen sesleri fark edebilecek kapasitede olduklarını da söylediler. 

Saint Andrews üniversitesi Nörobilimler ve Psikoloji Bölümünden Sumir Keenan, "Bonobolardan oluşan bir topluluğu günlerce süren bir çalışma neticesinde düzenli olarak küçük gruplara ayırıyoruz, bonobolar birbirleriyle yüksek seslerle iletişimi devam ettiriyorlar. Dahası dişi bonobolar ait oldukları toplulukları terk ediyorlar, fakat gruplar arası toplantılarda eski takım arkadaşlarıyla etkileşimi devam ettirdikleri de oluyor. Bu da demektir ki; Etkin Sosyal Navigasyon geçmişteki ve yeni edinilmiş olan sosyal partnerleri fark etmekle alakalı bir durum." diyor.

"En yakın akrabalarımızdan olan bonoboların da aynı biz insanlar gibi sesleri, aradan geçen uzun yıllara rağmen hatırlayabildiklerini keşfetmek, aramızdaki ortak karakteristik özelliklerin sayısını arttırmakla beraber muhteşem bir keşif."

Avrupa'daki bir kaç hayvanat bahçesinde bulunmuş olan bonobolar deneyin neticesi açısından büyük bir öneme sahipti. Çünkü bu bonobolar bulundukları hayvanat bahçesindeki diğer maymun türleriyle de ilişki kurmuşlardı ve bu diğer maymun türlerinin sesleri de deneyde kullanıldı.  

Yeni gelen bonoboların karakteristik özellikleri, sesler dinletildiğinde sesleri taklit etmeleri. 

Bonobolar da bireyleri fark edebilme yetisinin çok önemli olduğu toplu halde yaşayan diğer pek çok primat türlerinde de görüldüğü gibi kompleks sosyal bağlar oluştururlar. Bu sosyal bağlar toplumdaki bireyleri sesleri ve  yüzleri vasıtasıyla ayırt edebilme ihtiyacından doğar. İnsan türü ise primat türleri arasında bu alanda en uzman olanı.

İnsanlar ile bonobo ve şempanzelerin son ortak ataları 6-8 milyon yıl önce yaşadılar ve bazı ortak davranışlar ile genleri paylaştılar.

Bonoboların doğal yaşam alanları Afrika'nın iç kesimlerinde yer alan pasifik ekvatoral ormanlarıdır. Bonobolar son derece girift bir sosyal çevrede, kalabalık gruplar halinde yaşarlar.

Çeviri: Payruk
Dipnot: Bu çeviri, Sayın Payruk'un blog için yaptığı ilk çeviridir. Umuyoruz ki bu faydalı çalışmalarının devamı gelecektir. Siz de bize çevirilerinizle katılabilirsiniz!

0 yorum:

Yorum Gönder