Evrim ve Ekoloji

Yorum Yok
Evrimsel süreçlerin ekolojik mekanizmalar karşısında sanıldığı kadar pasif olmadığı, aksine evrim ve ekolojinin kaşılıklı etkileşimde olduğu fikri giderek yaygınlık kazanıyor. Amerika Ulusal Bilimler Akademisi'nde Şubat ayında yayımlanan bir makale bu görüşü destekliyor.

Yüksek evrimsel hıza sahip oldukları için çalışmaya modellik eden lepistesler, Trinidad'daki iki farklı akarsu ekosisteminden seçilmiş. Aynı tür olmalarına karşın, farklı ekosistemlerden alınan balıklar, sadece dört hafta sonra farklı beslenme davranışları segileyerek ortam şartlarını değiştirmiş.

Avcıların bulunduğu yüksek predasyonlu sisteme ait balıklar daha çok böcek larvasıyla beslenirken, diğer gruba ait bireyler suyosunu tercih etmiş. Böylece beslenme ve diğer aktivitelere bağlı olarak aynı türleri farklı yoğunluklarda barındıran ortamlarda azot ve fosfor gibi bileşenlerin oranı da değişikliğe uğramış.

Avcıların bulunduğu ekosistemden balıkların yüzdüğü sularda oksijen tüketimi ve bitki üremesi azalırken, tortu oluşumu çok yavaş seyretmiş. Araştırmacılar, doğal uyum sürecinin canlıların beslenme tarzında farklılıklar ortaya çıkardığını, bunun da yaşanan ekosistemi şekillendirdiğini, yani ebrimsel sürecin ekolojik yapı üzerindeki etkisinin sanıldığından çok daha güçlü olduğunu öne sürüyor.

NTV Bilim, Mart 2010

0 yorum:

Yorum Gönder